فیلتر
ژل ضدعفونی کننده تریتانکس مدل 04 حجم 3 میلی لیتر بسته 100 عددی
ژل ضدعفونی کننده تریتانکس مدل 04 حجم 3 میلی لیتر بسته 100 عددی
40,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست سینبور مدل SH حجم 250 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست سینبور مدل SH حجم 250 میلی لیتر
33,500 تومان
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل گالنی حجم 5000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل گالنی حجم 5000 میلی لیتر
410,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده مدل آی حجم 250 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده مدل آی حجم 250 میلی لیتر
55,400 تومان
محلول ضدعفونی کننده سانوسید مدل S203 حجم 5000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده سانوسید مدل S203 حجم 5000 میلی لیتر
450,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل Handrub حجم 500 میلی لیتر
% 5
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل Handrub حجم 500 میلی لیتر
106,490 تومان 112,100 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک مدل 01 حجم 3000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک مدل 01 حجم 3000 میلی لیتر
187,500 تومان
محلول ضدعفونی کننده ایتاپ مدل Aloevera حجم 250 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده ایتاپ مدل Aloevera حجم 250 میلی لیتر
30,000 تومان
اسپری ضد عفونی کننده دست کماکل مدل قهوه حجم 250 میلی لیتر
اسپری ضد عفونی کننده دست کماکل مدل قهوه حجم 250 میلی لیتر
34,000 تومان
اسپری ضدعفونی کننده حناسی مدل گل های معطر حجم 500 میلی لیتر
% 30
اسپری ضدعفونی کننده حناسی مدل گل های معطر حجم 500 میلی لیتر
33,250 تومان 47,500 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست پنکل مدل 02 حجم 1000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست پنکل مدل 02 حجم 1000 میلی لیتر
141,550 تومان
اسپری ضد عفونی کننده نیوساد مدل A Plus حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد عفونی کننده نیوساد مدل A Plus حجم 150 میلی لیتر
29,500 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 500 میلی لیتر
% 28
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 500 میلی لیتر
140,000 تومان 195,000 تومان
اسپری ضدعفونی کننده دست سپتاتک مدل 001 حجم 120 میلی لیتر
اسپری ضدعفونی کننده دست سپتاتک مدل 001 حجم 120 میلی لیتر
23,400 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست پنکل مدل 01 حجم 500 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست پنکل مدل 01 حجم 500 میلی لیتر
88,230 تومان
محلول ضد عفونی کننده شرکت رضاراد مدل Dermosept INJ حجم 250 میلی لیتر
محلول ضد عفونی کننده شرکت رضاراد مدل Dermosept INJ حجم 250 میلی لیتر
75,000 تومان
محلول ضدعفونی دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 4000 میلی لیتر
% 9
محلول ضدعفونی دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 4000 میلی لیتر
755,300 تومان 830,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح سپتاک مدل  01 حجم 1000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح سپتاک مدل 01 حجم 1000 میلی لیتر
85,000 تومان
محلول ضد عفونی کننده کماکل مدل اسپری 3 حجم 120 میلی لیتر
محلول ضد عفونی کننده کماکل مدل اسپری 3 حجم 120 میلی لیتر
20,290 تومان
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل هندراب حجم 500 میلی لیتر بسته 3 عددی
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل هندراب حجم 500 میلی لیتر بسته 3 عددی
336,300 تومان
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل Handrub حجم 5000 میلی لیتر
% 5
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل Handrub حجم 5000 میلی لیتر
971,090 تومان 1,022,200 تومان
محلول ضدعفونی کننده کماکل کد 002 حجم 1000 میلی‌ لیتر
محلول ضدعفونی کننده کماکل کد 002 حجم 1000 میلی‌ لیتر
111,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده کماکل کد 001 حجم 500 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده کماکل کد 001 حجم 500 میلی لیتر
43,200 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 100 میلی لیتر بسته 12 عددی
% 5
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 100 میلی لیتر بسته 12 عددی
592,800 تومان 624,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 500 میلی لیتر بسته 2 عددی
% 33
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 500 میلی لیتر بسته 2 عددی
260,000 تومان 390,000 تومان
اسپری  ضدعفونی کننده کماکل مدل 003 حجم 60 میلی‌ لیتر مجموعه 2 عددی
اسپری  ضدعفونی کننده کماکل مدل 003 حجم 60 میلی‌ لیتر مجموعه 2 عددی
32,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل اسپری 2 حجم 250 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل اسپری 2 حجم 250 میلی لیتر
33,600 تومان
محلول ضدعفونی کننده بهبان شیمی مدل اسپورسیدین حجم 5000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده بهبان شیمی مدل اسپورسیدین حجم 5000 میلی لیتر
1,200,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 100 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست شرکت رضاراد مدل +Dermosept حجم 100 میلی لیتر
52,000 تومان
ژل ضد عفونی کننده دست انس مدل AloeVera حجم 200 میلی لیتر
% 21
ژل ضد عفونی کننده دست انس مدل AloeVera حجم 200 میلی لیتر
39,430 تومان 50,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل اسپری حجم 500 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل اسپری حجم 500 میلی لیتر
51,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل اچ سی حجم 500 میلی لیتر
% 5
محلول ضدعفونی کننده دکتر برنا مدل اچ سی حجم 500 میلی لیتر
119,700 تومان 126,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده تی جی سپت مدل AL حجم 500 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده تی جی سپت مدل AL حجم 500 میلی لیتر
120,000 تومان
ژل ضدعفونی کننده دست سپتاتک مدل 01 حجم 120 میلی لیتر
ژل ضدعفونی کننده دست سپتاتک مدل 01 حجم 120 میلی لیتر
58,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست سینبور مدل SH حجم 4000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست سینبور مدل SH حجم 4000 میلی لیتر
315,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده سپتاتک مدل S2 حجم 500 میلی لیتر
% 12
محلول ضدعفونی کننده سپتاتک مدل S2 حجم 500 میلی لیتر
51,000 تومان 58,200 تومان
ژل ضد عفونی کننده شرکت رضاراد مدل DermoseptGel حجم 100 میلی لیتر بسته 6 عددی
ژل ضد عفونی کننده شرکت رضاراد مدل DermoseptGel حجم 100 میلی لیتر بسته 6 عددی
258,000 تومان
ژل ضد عفونی کننده انس مدل AloeVera حجم 400 میلی لیتر
% 24
ژل ضد عفونی کننده انس مدل AloeVera حجم 400 میلی لیتر
75,900 تومان 100,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده دست سینبور مدل SH حجم 500 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست سینبور مدل SH حجم 500 میلی لیتر
48,000 تومان
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل 070 حجم 1000 میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده کماکل مدل 070 حجم 1000 میلی لیتر
112,000 تومان