فیلتر
ترازیاب اتوماتیک نیکون مدل AS-2C
ترازیاب اتوماتیک نیکون مدل AS-2C
55,000,000 تومان
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5
2,250,000 تومان
سه پایه لایکا مدل ESJA10F
سه پایه لایکا مدل ESJA10F
2,418,830 تومان
ترازیاب اتوماتیک سوکیا مدل B20
ترازیاب اتوماتیک سوکیا مدل B20
8,000,000 تومان
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5
2,300,000 تومان
ژالون تریمبل مدل 60cm
ژالون تریمبل مدل 60cm
750,000 تومان
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A
1,300,000 تومان
میر ترازیابی 5 متری مدل MStaff
میر ترازیابی 5 متری مدل MStaff
1,250,000 تومان
ترازیاب نیو اتوماتیک پنتاکس مدل AP-228
ترازیاب نیو اتوماتیک پنتاکس مدل AP-228
9,300,000 تومان
ترازیاب کویز مدل K-32B
ترازیاب کویز مدل K-32B
4,400,000 تومان
توتال استیشن بوش مدل GOL 26 D + BT160 + GR 500
% 15
توتال استیشن بوش مدل GOL 26 D + BT160 + GR 500
34,850,000 تومان 41,000,000 تومان
 ترازیاب بوش مدل GOL 32 D
% 17
ترازیاب بوش مدل GOL 32 D
31,540,000 تومان 38,000,000 تومان
ژالون تریمبل مدل اکستندر 30cm
ژالون تریمبل مدل اکستندر 30cm
300,000 تومان
ژالون  تریمبل مدل اکستندر 60cm
ژالون تریمبل مدل اکستندر 60cm
300,000 تومان
توتال استیشن روید مدل RQS
توتال استیشن روید مدل RQS
140,000,000 تومان
دوربین نقشه برداری سندینگ مدل ARC 7
دوربین نقشه برداری سندینگ مدل ARC 7
132,000,000 تومان
ژالون لایکا مدل اکستندر 30cm
ژالون لایکا مدل اکستندر 30cm
300,000 تومان
دوربین ترازیاب بوش مدل GOL32 BT160 GR500
% 15
دوربین ترازیاب بوش مدل GOL32 BT160 GR500
39,000,000 تومان 46,000,000 تومان
دوربین نقشه برداری بوش مدل GOL32 BT160 GR500
% 15
دوربین نقشه برداری بوش مدل GOL32 BT160 GR500
37,400,000 تومان 44,000,000 تومان
توتال استیشن روید مدل RCS
توتال استیشن روید مدل RCS
166,000,000 تومان
منشور نقشه برداری لایکا مدل GMP101
منشور نقشه برداری لایکا مدل GMP101
2,179,000 تومان
 فلانژ لایکا مدل CRT144
فلانژ لایکا مدل CRT144
1,900,000 تومان
ژالون تریمبل مدل 30cm
ژالون تریمبل مدل 30cm
500,000 تومان
منشور نقشه برداری مدل GP113
منشور نقشه برداری مدل GP113
1,300,000 تومان
کابل تخلیه لایکا مدل LeicaBT2022
کابل تخلیه لایکا مدل LeicaBT2022
2,600,000 تومان
ترازیاب مدل NA532
ترازیاب مدل NA532
5,400,000 تومان
ترازیاب سوکیا مدل B20
ترازیاب سوکیا مدل B20
33,400,000 تومان
 ترازیاب سوکیا مدل B40
ترازیاب سوکیا مدل B40
ناموجود
منشور نقشه برداری مدل H3
منشور نقشه برداری مدل H3
ناموجود
ترازیاب نیو اتوماتیک لایکا مدل NA324
ترازیاب نیو اتوماتیک لایکا مدل NA324
ناموجود
سه پایه نقشه برداری لایکا مدل AT20
سه پایه نقشه برداری لایکا مدل AT20
ناموجود
سه پایه دوقفله صفحه گرد تریمبل مدل F50
سه پایه دوقفله صفحه گرد تریمبل مدل F50
ناموجود
تئودولیت مکانیکی ویلد مدل T2
تئودولیت مکانیکی ویلد مدل T2
ناموجود
سه پایه آلومینیوم دو قفله زنیت کد 76
سه پایه آلومینیوم دو قفله زنیت کد 76
ناموجود
ژالن لایکا مدل GLS26
ژالن لایکا مدل GLS26
ناموجود
سه پایه نگهدارنده ژالون مدل GSTR-3PH
سه پایه نگهدارنده ژالون مدل GSTR-3PH
ناموجود
مینی منشور لایکا مدل GMP111-0
مینی منشور لایکا مدل GMP111-0
ناموجود
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF112
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF112
ناموجود
ژالون تلسکوپی لایکا مدل GLS 31
ژالون تلسکوپی لایکا مدل GLS 31
ناموجود
منشور مساحی مدل YR2
منشور مساحی مدل YR2
ناموجود