فیلتر
 گلیم دستبافت یک متری قشقایی طرح الوان کد 1258074
گلیم دستبافت یک متری قشقایی طرح الوان کد 1258074
2,100,000 تومان
گلیم فرش دستباف یک متری سی پرشیا کد 171812
گلیم فرش دستباف یک متری سی پرشیا کد 171812
3,090,000 تومان
گلیم دستبافت دو متری مدل قشقایی کد 7195
گلیم دستبافت دو متری مدل قشقایی کد 7195
3,160,000 تومان
  گلیم دستبافت سه متری طرح قشقایی مدل الوان کد 21511
گلیم دستبافت سه متری طرح قشقایی مدل الوان کد 21511
6,100,000 تومان
گلیم پشمی دستبافت یک متری مدل حرمی کد 122
گلیم پشمی دستبافت یک متری مدل حرمی کد 122
650,000 تومان
گلیم دستباف چهار متری سی پرشیا کد 171338
گلیم دستباف چهار متری سی پرشیا کد 171338
6,500,000 تومان
گلیم گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171531
گلیم گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171531
4,700,000 تومان
ورنی دستبافت ذرع و نیم طرح قشقایی
ورنی دستبافت ذرع و نیم طرح قشقایی
8,700,000 تومان
گلیم دستبافت چهارمتری مدل قشقایی کد 598508
گلیم دستبافت چهارمتری مدل قشقایی کد 598508
6,400,000 تومان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 151035
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 151035
11,300,000 تومان
گلیم دستباف نیم متری فرش چمن رخ مدل سفره کردی کد 261119
گلیم دستباف نیم متری فرش چمن رخ مدل سفره کردی کد 261119
1,130,000 تومان
گلیم دستبافت دو متری طرح قشقایی کد 140222
گلیم دستبافت دو متری طرح قشقایی کد 140222
2,750,000 تومان
 گلیم دستبافت یک متری طرح مدرن کد 1258069
گلیم دستبافت یک متری طرح مدرن کد 1258069
2,100,000 تومان
گلیم دستبافت نیم متری طرح مدرن کد 906017
گلیم دستبافت نیم متری طرح مدرن کد 906017
1,100,000 تومان
گلیم دستباف سی پرشیا کد 171017
گلیم دستباف سی پرشیا کد 171017
14,700,000 تومان
گلیم دستباف کناره طول 1.5 متر فرش چمن رخ مدل مدرن کد 261196
گلیم دستباف کناره طول 1.5 متر فرش چمن رخ مدل مدرن کد 261196
2,500,000 تومان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176022
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176022
3,600,000 تومان
گلیم دستباف نیم متری فرش چمن رخ مدل سفره کردی کد 261117
گلیم دستباف نیم متری فرش چمن رخ مدل سفره کردی کد 261117
1,149,000 تومان
گلیم دستباف یک و نیم متری سی پرشیا کد 171039
گلیم دستباف یک و نیم متری سی پرشیا کد 171039
19,500,000 تومان
گلیم دستبافت دوزرع طرح قشقایی کد 1801201
گلیم دستبافت دوزرع طرح قشقایی کد 1801201
4,400,000 تومان
گلیم دستباف یک و نیم متری مدل سیرجان کد RANSIRJ2
گلیم دستباف یک و نیم متری مدل سیرجان کد RANSIRJ2
4,000,000 تومان
گلیم فرش دستبافت یک متری طرح خشتی کد AA370
% 3
گلیم فرش دستبافت یک متری طرح خشتی کد AA370
18,818,000 تومان 19,400,000 تومان
گلیم دستباف پنج و نیم متری سی پرشیا کد 171689
گلیم دستباف پنج و نیم متری سی پرشیا کد 171689
8,040,000 تومان
گلیم دستبافت یک متری طرح خشتی کد AA291
% 3
گلیم دستبافت یک متری طرح خشتی کد AA291
18,818,000 تومان 19,400,000 تومان
گلیم دستباف سه و نیم متری سی پرشیا کد 171696
گلیم دستباف سه و نیم متری سی پرشیا کد 171696
5,350,000 تومان
گلیم دستباف چهار متری سی پرشیا کد 171726
گلیم دستباف چهار متری سی پرشیا کد 171726
9,900,000 تومان
گلیم دستباف نه و نیم متری سی پرشیا کد 171680
گلیم دستباف نه و نیم متری سی پرشیا کد 171680
34,900,000 تومان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171738
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171738
10,700,000 تومان
گلیم دستبافت یک و نیم متری مدل YAB01
گلیم دستبافت یک و نیم متری مدل YAB01
4,000,000 تومان
گلیم دستبافت دو متری طرح حیوانات کد 14024
گلیم دستبافت دو متری طرح حیوانات کد 14024
2,900,000 تومان
گلیم دستبافت نیم متری فرش هریس کد 101898
گلیم دستبافت نیم متری فرش هریس کد 101898
800,000 تومان
گلیم دستبافت سه و نیم متری طرح سراسر کد AA125
% 3
گلیم دستبافت سه و نیم متری طرح سراسر کد AA125
19,109,000 تومان 19,700,000 تومان
گلیم دستبافت 1 متری مدل سفره
گلیم دستبافت 1 متری مدل سفره
1,100,000 تومان
گلیم دستبافت دو متری طرح لوزی کد AA80
% 3
گلیم دستبافت دو متری طرح لوزی کد AA80
19,012,000 تومان 19,600,000 تومان
گلیم دستبافت سه متری طرح ترمه کد AA42
% 3
گلیم دستبافت سه متری طرح ترمه کد AA42
21,146,000 تومان 21,800,000 تومان
گلیم دستبافت چهار و نیم متری طرح لوزی کد AA128
% 3
گلیم دستبافت چهار و نیم متری طرح لوزی کد AA128
19,109,000 تومان 19,700,000 تومان
گلیم دستبافت 3 متری ساده کارپت مدل چهل تکه
گلیم دستبافت 3 متری ساده کارپت مدل چهل تکه
3,400,000 تومان
گلیم دستبافت یک و نیم متری طرح خشتی کد AA133
% 3
گلیم دستبافت یک و نیم متری طرح خشتی کد AA133
21,146,000 تومان 21,800,000 تومان
گلیم دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 151030
گلیم دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 151030
10,400,000 تومان
گلیم دستبافت یک و نیم متری طرح قشقایی کد AA146
% 3
گلیم دستبافت یک و نیم متری طرح قشقایی کد AA146
19,109,000 تومان 19,700,000 تومان