فیلتر
اسپری تست دود مدل ZX-S1 حجم 150 میلی لیتر
اسپری تست دود مدل ZX-S1 حجم 150 میلی لیتر
200,000 تومان
اسپرینکلر مدل شاهان
اسپرینکلر مدل شاهان
88,500 تومان
دتکتور اعلام حریق سنس مدل RD_100
دتکتور اعلام حریق سنس مدل RD_100
259,930 تومان
فشارسنج کپسول آتشنشانی مدل A-85
فشارسنج کپسول آتشنشانی مدل A-85
49,000 تومان
شاسی اعلام حریق تسلا مدل MCP190
شاسی اعلام حریق تسلا مدل MCP190
229,390 تومان
حباب اسپرينكلر اتوپ مدل 5 بسته 10 عددی
% 5
حباب اسپرينكلر اتوپ مدل 5 بسته 10 عددی
570,000 تومان 600,000 تومان
دتکتور اعلام حریق سنس مدل MD_101
دتکتور اعلام حریق سنس مدل MD_101
319,950 تومان
حباب اسپرينكلر اتوپ مدل 5
% 5
حباب اسپرينكلر اتوپ مدل 5
55,100 تومان 58,000 تومان
شیر آتشنشانی مدل Pn16
شیر آتشنشانی مدل Pn16
335,030 تومان
شیلنگ آتش نشانی هایپر مدل 2 اینچ
شیلنگ آتش نشانی هایپر مدل 2 اینچ
1,003,150 تومان
کوپلینگ افق مدل 1.5
کوپلینگ افق مدل 1.5
320,000 تومان
اسپرینکلر مدل شاهان
اسپرینکلر مدل شاهان
97,000 تومان
اسپرینکلر ANGES  کد 125 بسته 5 عددی
اسپرینکلر ANGES  کد 125 بسته 5 عددی
390,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل 14 زون ACT
مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل 14 زون ACT
6,100,000 تومان
هیدرانت آریا مدل P-123
هیدرانت آریا مدل P-123
429,000 تومان
هیدرانت افق مدل 2.5
هیدرانت افق مدل 2.5
185,000 تومان
اسپرینکلر شاهان مدل سه چهارم برنجی بسته 5 عددی
اسپرینکلر شاهان مدل سه چهارم برنجی بسته 5 عددی
599,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق زیتکس مدل ZX-1800-14
مرکز کنترل اعلام حریق زیتکس مدل ZX-1800-14
6,152,000 تومان
دتکتور حرارت آریاک مدل 220-AHZ
دتکتور حرارت آریاک مدل 220-AHZ
535,000 تومان
درپوش هیدرانت افق مدل زنجیردار
درپوش هیدرانت افق مدل زنجیردار
196,000 تومان
شلنگ آتش نشانی مدل 2N20 سایز 2 اینچ
شلنگ آتش نشانی مدل 2N20 سایز 2 اینچ
870,000 تومان
شستی اعلام حریق گاردپرو مدل PB-28B بسته 2 عددی
شستی اعلام حریق گاردپرو مدل PB-28B بسته 2 عددی
220,000 تومان
آژیر اعلام حریق مدل آژیران 220V
آژیر اعلام حریق مدل آژیران 220V
840,000 تومان
نازل سرشیلنگ آتشنشانی مدل KHIM مجموعه 2 عددی
نازل سرشیلنگ آتشنشانی مدل KHIM مجموعه 2 عددی
243,000 تومان
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم انگس بسته 10 عددی
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم انگس بسته 10 عددی
870,000 تومان
شستی اعلام حریق سنس مدل RC-100
شستی اعلام حریق سنس مدل RC-100
245,000 تومان
اسپرینکلر ANGES کد 125 بسته 10 عددی
اسپرینکلر ANGES کد 125 بسته 10 عددی
990,000 تومان
حباب اسپرينكلر اتوپ مدل -5 بسته 5 عددی
% 5
حباب اسپرينكلر اتوپ مدل -5 بسته 5 عددی
247,000 تومان 260,000 تومان
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم برنجی بسته 10 عددی
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم برنجی بسته 10 عددی
950,000 تومان
شستی اعلام حریق زیتکس مدل ZI-CP 85
شستی اعلام حریق زیتکس مدل ZI-CP 85
269,000 تومان
شیلنگ آتش نشانی هایپر مدل 3 اینچ
% 4
شیلنگ آتش نشانی هایپر مدل 3 اینچ
1,680,000 تومان 1,750,000 تومان
دتکتور دود و حرارت گاردپرو مدل s118
دتکتور دود و حرارت گاردپرو مدل s118
295,000 تومان
نازل آتش نشانی آریا سایز 1/2 اینچ
نازل آتش نشانی آریا سایز 1/2 اینچ
1,100,000 تومان
نازل سرشیلنگ آتشنشانی مدل KHIM مجموعه سه عددی
نازل سرشیلنگ آتشنشانی مدل KHIM مجموعه سه عددی
342,000 تومان
فشار سنج کپسول آتشنشانی مدل G50 بسته 50 عددی
فشار سنج کپسول آتشنشانی مدل G50 بسته 50 عددی
1,949,000 تومان
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم انگس بسته 5 عددی
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم انگس بسته 5 عددی
459,000 تومان
شیلنگ آتش نشانی هایپر مدل 2.5 اینچ
شیلنگ آتش نشانی هایپر مدل 2.5 اینچ
1,114,300 تومان
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم برنجی بسته 5 عددی
اسپرینکلر شاهان مدل یک دوم برنجی بسته 5 عددی
490,000 تومان
شلنگ آتشنشانی یونیکو مدل 20 سایز 6 اینچ
شلنگ آتشنشانی یونیکو مدل 20 سایز 6 اینچ
4,100,000 تومان
کوپلینگ افق مدل 2 اینچ
کوپلینگ افق مدل 2 اینچ
600,000 تومان