آرد سفید گندم زرماکارون - 500 گرم
16300 تومان
آرد برنج گلستان - 300 گرم
33900 تومان
% 5
آرد شیرینی پزی ضامن - ۹۰۰ گرم
52250 تومان 55000 تومان
آرد گندم هاتی کارا - 900 گرم
35200 تومان
آرد نخودچی گلها - 200 گرم
57400 تومان
% 15
آرد برنج صادراتی آنید - 500گرم
41650 تومان 49000 تومان
آرد سفید تک ماکارون مقدار 500 گرم
24900 تومان
دانه چیا اُ.آ.ب مقدار 250 گرم
252000 تومان
آرد سمولینا خوشه فارس -1 کیلوگرم
51400 تومان
آرد گندم کامل خوشه فارس - 1 کیلوگرم
47060 تومان
آرد سفید گندم رشد مقدار 900 گرم
39500 تومان
% 10
آرد سوخاری ژاپنی (پانکو) نارنجی افخم 1000 گرم
86000 تومان 95700 تومان
آرد سفید ممتاز خوشه فارس-900 گرم
48150 تومان
% 15
آرد نخودچی صادراتی آنید - 500گرم
62900 تومان 74000 تومان
آرد گندم گلها - 500 گرم
41250 تومان
آرد ذرت پاکنو - 1000 گرم
63000 تومان
آرد نخودچی 2 آتشه پاکنو - 900 گرم
107000 تومان
آرد سمولینا پاکنو - 800 گرم
75000 تومان
آرد سفید گندم گلها - 500 گرم
42250 تومان
% 5
آرد برنج ضامن - ۵۰۰ گرم
50820 تومان 53500 تومان
آرد نخود چی رشد - 200 گرم
47000 تومان
آرد نخودچی پاکنو - 1000 گرم
89000 تومان
آرد نخودچی 2 آتشه پاکنو - 1000 گرم
108000 تومان
آرد گندم قنادی پاکنو - 1000 گرم بسته 2 عددی
90000 تومان
% 5
آرد جو ضامن - 250 گرم
19000 تومان 20000 تومان
% 5
آرد نخودچی ضامن - 125 گرم
19000 تومان 20000 تومان
آرد ذرت پاکنو - 700 گرم
41000 تومان
آرد برنج رشد - 200 گرم
42000 تومان
% 5
آرد نخودچی ضامن - ۵۰۰ گرم
60320 تومان 63500 تومان
% 10
آرد سوخاری ژاپنی پانکو سفید افخم - 1000 گرم
77200 تومان 85800 تومان
پودر خمیر سه کاره شاهسوند- 400 گرم
42800 تومان
% 10
آرد نخودچی گلها - 200 گرم بسته 2 عددی
103320 تومان 114800 تومان
آرد سمولینا پاکنو -1000 گرم
86000 تومان
آرد گندم قنادی پاکنو - 1000 گرم
51000 تومان
% 10
آرد نخودچی گلها - 100 گرم
33390 تومان 37100 تومان
آرد گندم قنادی پاکنو - 500 گرم
25000 تومان
آرد گندم سبوس دار زیدشت - 900 گرم بسته 2 عددی
130000 تومان
آرد نخودچی پاکنو - 500 گرم
67000 تومان
آرد سوخاری حاوی ذرات تمپورا آمون - 500 گرم
49500 تومان
آرد گندم هاتی کارا - 600 گرم
34500 تومان