فیلتر
میکروسکوپ مدل FLW-ZX60
میکروسکوپ مدل FLW-ZX60
135,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM9
% 15
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM9
4,700,000 تومان 5,550,000 تومان
میکروسکوپ مدیک مدل بازی آموزشی MH-450L NEW
میکروسکوپ مدیک مدل بازی آموزشی MH-450L NEW
830,000 تومان
میکروسکوپ جیبی مدل 9592
میکروسکوپ جیبی مدل 9592
177,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل HL-1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل HL-1000X
1,790,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال  مدل NETPIL-Mi1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل NETPIL-Mi1000X
720,000 تومان
میکروسکوپ لوپ دیجیتال اندون استار مدل AD106S
میکروسکوپ لوپ دیجیتال اندون استار مدل AD106S
7,400,000 تومان
میکروسکوپ مدیک مدل MH-900
میکروسکوپ مدیک مدل MH-900
1,200,000 تومان
میکروسکوپ مدل SLS-450 کد 9
میکروسکوپ مدل SLS-450 کد 9
605,000 تومان
میکروسکوپ مدل MIC1220
میکروسکوپ مدل MIC1220
790,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل USB Digital MDA NEW
% 18
میکروسکوپ دیجیتال مدل USB Digital MDA NEW
3,298,000 تومان 4,000,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتالی مدل G600
میکروسکوپ دیجیتالی مدل G600
2,580,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال اپتو ادو مدل A34.5017 WIFI
میکروسکوپ دیجیتال اپتو ادو مدل A34.5017 WIFI
13,700,000 تومان
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی 1200NEW 2024
% 26
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی 1200NEW 2024
1,398,000 تومان 1,900,000 تومان
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی 1500X NEW
% 23
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی 1500X NEW
2,168,000 تومان 2,800,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
767,090 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10
میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10
950,000 تومان
میکروسکوپ مدل SD222
% 3
میکروسکوپ مدل SD222
1,343,450 تومان 1,385,000 تومان
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی کد 750x New 2023
% 21
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی کد 750x New 2023
1,299,000 تومان 1,650,000 تومان
میکروسکوپ مدیک مدل MH-300L
میکروسکوپ مدیک مدل MH-300L
757,130 تومان
میکروسکوپ مدیک مدل MH-900
% 7
میکروسکوپ مدیک مدل MH-900
1,023,000 تومان 1,100,000 تومان
میکروسکوپ مدل  120X
میکروسکوپ مدل  120X
780,000 تومان
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی Set 71 Pcs NEW 2024
% 32
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی Set 71 Pcs NEW 2024
1,899,000 تومان 2,800,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4
3,100,000 تومان
میکروسکوپ آر اف فور مدل RF-7050TVP
میکروسکوپ آر اف فور مدل RF-7050TVP
15,300,000 تومان
میکروسکوپ مدیک مدل MH-750
میکروسکوپ مدیک مدل MH-750
900,000 تومان
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی 1200x Metal 2024 New
% 32
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی 1200x Metal 2024 New
2,098,000 تومان 3,100,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل WIFI04
میکروسکوپ دیجیتال مدل WIFI04
1,900,000 تومان
میکروسکوپ مدل M-1200 کد 2023 NEW
% 31
میکروسکوپ مدل M-1200 کد 2023 NEW
1,598,000 تومان 2,300,000 تومان
میکروسکوپ مدل 300X
میکروسکوپ مدل 300X
758,630 تومان
میکروسکوپ مدل X40-1024
% 21
میکروسکوپ مدل X40-1024
7,698,000 تومان 9,800,000 تومان
میکروسکوپ مدیک مدل MH-600
میکروسکوپ مدیک مدل MH-600
850,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل 800
% 5
میکروسکوپ دیجیتال مدل 800
2,888,000 تومان 3,040,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل 3USB-1600X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 3USB-1600X
1,390,000 تومان
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی Set New600
میکروسکوپ کامار مدل دانش آموزی Set New600
1,430,000 تومان
میکروسکوپ مدل MA-1600X
میکروسکوپ مدل MA-1600X
968,000 تومان
میکروسکوپ مدل labZZ کد 10031
% 26
میکروسکوپ مدل labZZ کد 10031
3,299,000 تومان 4,450,000 تومان
 میکروسکوپ جیبی مدل 60x
میکروسکوپ جیبی مدل 60x
279,900 تومان
میکروسکوپ کامار مدل SET 1200x NEW 2024
% 32
میکروسکوپ کامار مدل SET 1200x NEW 2024
2,098,000 تومان 3,090,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1600x
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1600x
979,110 تومان