فیلتر
ترازیاب نیو اتوماتیک پنتاکس مدل AP-228
ترازیاب نیو اتوماتیک پنتاکس مدل AP-228
9,200,000 تومان
مولتی متر دیجیتال مدل DT700D
% 9
مولتی متر دیجیتال مدل DT700D
264,000 تومان 290,000 تومان
مولتی متر کلمپ مدل DT-266
مولتی متر کلمپ مدل DT-266
318,000 تومان
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
943,300 تومان
توتال استیشن بوش مدل GOL 26 D + BT160 + GR 500
توتال استیشن بوش مدل GOL 26 D + BT160 + GR 500
40,800,000 تومان
مولتی متر کلمپی هیوکی مدل 328010F
مولتی متر کلمپی هیوکی مدل 328010F
3,197,000 تومان
پراب مولتی متر مدل HC136-S1
پراب مولتی متر مدل HC136-S1
69,000 تومان
پراب مولتی متر مدل TL04
پراب مولتی متر مدل TL04
50,000 تومان
متر لیزری لامویوم مدل V-55
متر لیزری لامویوم مدل V-55
1,600,000 تومان
شاقول بنایی مدل G 689
شاقول بنایی مدل G 689
61,610 تومان
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
1,100,000 تومان
مولتی متر دیجیتال مدل 9205A
مولتی متر دیجیتال مدل 9205A
430,000 تومان
متر لیزری باس کد LIFE_STYLE_60
% 7
متر لیزری باس کد LIFE_STYLE_60
1,250,000 تومان 1,340,000 تومان
کولیس دیجیتال کد 6523
کولیس دیجیتال کد 6523
229,000 تومان
تراز جیبی مدل T2
تراز جیبی مدل T2
26,000 تومان
تستر باتری مدل BT-168
% 7
تستر باتری مدل BT-168
140,000 تومان 150,000 تومان
متر لیزری آنکور مدل TM40
متر لیزری آنکور مدل TM40
1,438,000 تومان
همتراز کاشی مدل پل و پایه تراز HAMANA3 بسته 300 عددی‌
همتراز کاشی مدل پل و پایه تراز HAMANA3 بسته 300 عددی‌
215,000 تومان
کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر
29,500 تومان
پراب مولتی متر مدل M80
پراب مولتی متر مدل M80
32,990 تومان
تراز لیزری فیکسیت مدل 313005
تراز لیزری فیکسیت مدل 313005
380,000 تومان
تراز لیزری رونیکس مدل 9501
تراز لیزری رونیکس مدل 9501
2,143,560 تومان
متر 5 متري اس تي آ مدل PA 1709
متر 5 متري اس تي آ مدل PA 1709
100,000 تومان
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
970,000 تومان
تراز لیزری  مدل DW088K-B5
تراز لیزری مدل DW088K-B5
3,296,000 تومان
متر 1.5 متری دلی مدل D8213 کد 137566
متر 1.5 متری دلی مدل D8213 کد 137566
79,860 تومان
ترازو دیجیتال مدل MH-Series
ترازو دیجیتال مدل MH-Series
174,900 تومان
متر 5 متری فیسکو مدل UNIMATIC II
متر 5 متری فیسکو مدل UNIMATIC II
55,720 تومان
میکرومتر خارج سنج تی پی کد RSTV00777 گستره 0-25 میلیمتر
میکرومتر خارج سنج تی پی کد RSTV00777 گستره 0-25 میلیمتر
669,700 تومان
ترازیاب سی اس تی مدل CSTberger
ترازیاب سی اس تی مدل CSTberger
5,400,000 تومان
ترازوی دیجیتال مدل MH-200
ترازوی دیجیتال مدل MH-200
175,000 تومان
ولت متر مدل ای دی ۱۰۱ وی ام
ولت متر مدل ای دی ۱۰۱ وی ام
89,000 تومان
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 50A-3203
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 50A-3203
1,600,000 تومان
متر لیزری رونیکس مدل RH-9353
متر لیزری رونیکس مدل RH-9353
3,041,940 تومان
دورسنج لیزری بنتک مدل GM8905
دورسنج لیزری بنتک مدل GM8905
1,260,000 تومان
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر
239,700 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-701 گستره 75-50 میلی متر
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-701 گستره 75-50 میلی متر
1,450,000 تومان
متر لیزری رونیکس مدل RH-9353
متر لیزری رونیکس مدل RH-9353
3,150,000 تومان
متر 5 متری توسن مدل TMT-05M
متر 5 متری توسن مدل TMT-05M
79,000 تومان
دماسنج ترمومتر لیزری مدل GM-320
دماسنج ترمومتر لیزری مدل GM-320
690,000 تومان