فیلتر
تلسکوپ مدل c 2105
تلسکوپ مدل c 2105
716,000 تومان
تلسکوپ مدل 1001-2a کد 757
تلسکوپ مدل 1001-2a کد 757
959,500 تومان
تلسکوپ مدل c 2153
تلسکوپ مدل c 2153
1,415,000 تومان
تلسکوپ زیتازی مدل 360F60
تلسکوپ زیتازی مدل 360F60
2,960,000 تومان
تلسکوپ مدل 30F400 کد 6608A
تلسکوپ مدل 30F400 کد 6608A
760,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60EQ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60EQ
10,624,000 تومان
تلسکوپ کد 36050
تلسکوپ کد 36050
1,950,000 تومان
تلسکوپ زیتازی مدل F30070M
تلسکوپ زیتازی مدل F30070M
3,180,000 تومان
تلسکوپ کد 2120
تلسکوپ کد 2120
1,178,000 تومان
تلسکوپ زیتازی مدل F70070
تلسکوپ زیتازی مدل F70070
10,680,000 تومان
تلسکوپ مدل 2202
تلسکوپ مدل 2202
1,950,000 تومان
تلسکوپ مدل ZM 50600
% 6
تلسکوپ مدل ZM 50600
3,198,000 تومان 3,400,000 تومان
تلسکوپ مدل Newtony 50
تلسکوپ مدل Newtony 50
2,490,000 تومان
تلسکوپ برژرموت مدل F40070
% 20
تلسکوپ برژرموت مدل F40070
5,208,000 تومان 6,510,000 تومان
تلسکوپ مدل اکیوتر کد maksy 50
تلسکوپ مدل اکیوتر کد maksy 50
3,600,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل  POWERSEEKER 50AZ 21039
تلسکوپ سلسترون مدل POWERSEEKER 50AZ 21039
5,483,000 تومان
تلسکوپ مدل 50MM NEW 2024
% 15
تلسکوپ مدل 50MM NEW 2024
3,394,000 تومان 4,000,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
5,500,000 تومان
تلسکوپ کد F30070M
% 2
تلسکوپ کد F30070M
3,770,000 تومان 3,860,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ کد 20333
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ کد 20333
18,200,000 تومان
تلسکوپ مدل ACM NEW 2024 به همراه سه پایه
% 7
تلسکوپ مدل ACM NEW 2024 به همراه سه پایه
4,299,000 تومان 4,600,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ
18,200,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 50
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 50
6,000,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل  StarSense Explorer LT 114AZ
تلسکوپ سلسترون مدل StarSense Explorer LT 114AZ
19,000,000 تومان
تلسکوپ زیتازی مدل F70076 NEW
تلسکوپ زیتازی مدل F70076 NEW
4,990,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
23,000,000 تومان
تلسکوپ کامار مدل CRN 76700
تلسکوپ کامار مدل CRN 76700
6,080,720 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
23,000,000 تومان
تلسکوپ مدل F60700
% 4
تلسکوپ مدل F60700
5,689,000 تومان 5,900,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ کد 1000896
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ کد 1000896
24,000,000 تومان
تلسکوپ مید مدل Dobsonian EclipseView 82 NEW
تلسکوپ مید مدل Dobsonian EclipseView 82 NEW
6,200,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
24,000,000 تومان
تلسکوپ زیتازی مدل F70076 PRO
تلسکوپ زیتازی مدل F70076 PRO
5,980,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
24,000,000 تومان
تلسکوپ مید مدل Eclipseview
تلسکوپ مید مدل Eclipseview
6,200,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 150
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 150
78,000,000 تومان
تلسکوپ مدل 70076TX
تلسکوپ مدل 70076TX
6,540,000 تومان
تلسکوپ مید مدل Eclipseview
تلسکوپ مید مدل Eclipseview
6,298,000 تومان
تلسکوپ سلسترون مدل Powerseeker 60EQ
تلسکوپ سلسترون مدل Powerseeker 60EQ
12,500,000 تومان
تلسکوپ مید کد 10050040
تلسکوپ مید کد 10050040
6,390,000 تومان