فیلتر
باتری یو پی اس 12 ولت 7 آمپر ساعت یورونت مدل EUR712
باتری یو پی اس 12 ولت 7 آمپر ساعت یورونت مدل EUR712
900,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 28 آمپر ساعت صبا باتری مدل SB
باتری یو پی اس 12 ولت 28 آمپر ساعت صبا باتری مدل SB
2,930,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر صبا باتری مدل SB
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر صبا باتری مدل SB
400,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 7 آمپر ساعت لانگ مدل WP7-12
باتری یو پی اس 12 ولت 7 آمپر ساعت لانگ مدل WP7-12
1,168,000 تومان
باتری یوپی اس 12 ولت 9 آمپر ساعت لانگ مدل WP1236W
باتری یوپی اس 12 ولت 9 آمپر ساعت لانگ مدل WP1236W
1,450,000 تومان
باتری یو پی اس 4 ولت 4 آمپر ساعت ایبیزا مدل 4V4AH
باتری یو پی اس 4 ولت 4 آمپر ساعت ایبیزا مدل 4V4AH
340,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر ساعت یورونت مدل EUR456
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر ساعت یورونت مدل EUR456
390,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 9 آمپر ساعت صبا باتری مدل نانو نیرو
باتری یو پی اس 12 ولت 9 آمپر ساعت صبا باتری مدل نانو نیرو
1,060,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر ساعت ایبیزا مدل POWER2021
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر ساعت ایبیزا مدل POWER2021
390,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپر ساعت راژمان مدل ES42-12
باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپر ساعت راژمان مدل ES42-12
4,620,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 7.5 آمپر ساعت ایبیزا مدل POWER2021
باتری یو پی اس 12 ولت 7.5 آمپر ساعت ایبیزا مدل POWER2021
825,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر ساعت صبا باتری مدل نانو نیرو
باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر ساعت صبا باتری مدل نانو نیرو
655,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر صبا باتری مدل SB
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر صبا باتری مدل SB
476,000 تومان
  باتری یو پی اس 12 ولت 7.2 آمپر ساعت زتاباتری مدل TP1272
باتری یو پی اس 12 ولت 7.2 آمپر ساعت زتاباتری مدل TP1272
865,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 9 آمپر ساعت ایبیزا مدل IBZ 12-9
باتری یو پی اس 12 ولت 9 آمپر ساعت ایبیزا مدل IBZ 12-9
897,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 1.3 آمپر یورونت مدل NP1.3-12
باتری یو پی اس 12 ولت 1.3 آمپر یورونت مدل NP1.3-12
335,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5آمپر صبا باتری مدل SB
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5آمپر صبا باتری مدل SB
405,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 18 آمپر ساعت لانگ مدل WP18-12
باتری یو پی اس 12 ولت 18 آمپر ساعت لانگ مدل WP18-12
2,596,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 12 آمپر ساعت یورونت مدل EUR1212
باتری یو پی اس 12 ولت 12 آمپر ساعت یورونت مدل EUR1212
1,544,680 تومان
باتری یو پی اس 4 ولت 1200 میلی آمپر ساعت مدل JB -1200
باتری یو پی اس 4 ولت 1200 میلی آمپر ساعت مدل JB -1200
46,810 تومان
باتری 12 ولت 28 آمپر صبا باتری مدل SB
باتری 12 ولت 28 آمپر صبا باتری مدل SB
2,805,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 7.5 آمپر صبا باتری مدل SB
باتری یو پی اس 12 ولت 7.5 آمپر صبا باتری مدل SB
938,000 تومان
باتری یو پی اس 4 ولت 4 آمپر ساعت ایبیزا مدل IB-4V4Ah
باتری یو پی اس 4 ولت 4 آمپر ساعت ایبیزا مدل IB-4V4Ah
254,050 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر لانگ مدل W P
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپر لانگ مدل W P
435,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 7 آمپر یورونت مدل EUR712 بسته 10 عددی
باتری یو پی اس 12 ولت 7 آمپر یورونت مدل EUR712 بسته 10 عددی
8,700,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر ساعت صبا باتری مدل نانو
باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر ساعت صبا باتری مدل نانو
664,000 تومان
باتری 12 ولت 4.5 آمپر لانگ مدل WP4.5-12
باتری 12 ولت 4.5 آمپر لانگ مدل WP4.5-12
800,000 تومان
باتری 4 ولت 1200 میلی آمپر ساعت کد 90352
باتری 4 ولت 1200 میلی آمپر ساعت کد 90352
52,560 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر ساعت صبا باتری مدل Deep Cycle
باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر ساعت صبا باتری مدل Deep Cycle
7,880,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپرساعت یورونت مدل EUR466
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپرساعت یورونت مدل EUR466
425,000 تومان
باتری یو پی اس ۱۲ ولت ۷ آمپر لانگ مدل wp7_12 بسته ۴ عددی
باتری یو پی اس ۱۲ ولت ۷ آمپر لانگ مدل wp7_12 بسته ۴ عددی
4,500,000 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپر ساعت صبا باتری مدل 12SB 42
باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپر ساعت صبا باتری مدل 12SB 42
4,130,000 تومان
باتری یو پی اس ۱۲ ولت ۷ آمپر لانگ مدل wp7_12 بسته ۲ عددی
باتری یو پی اس ۱۲ ولت ۷ آمپر لانگ مدل wp7_12 بسته ۲ عددی
2,290,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 6 آمپر ساعت کملیون مدل LiFePo4 - لیتیوم
باتری یو پی اس 6 ولت 6 آمپر ساعت کملیون مدل LiFePo4 - لیتیوم
1,071,040 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 7.2 آمپر ساعت ایبیزا مدل IBZ 12-7.2
باتری یو پی اس 12 ولت 7.2 آمپر ساعت ایبیزا مدل IBZ 12-7.2
800,000 تومان
باتری یو پی اس 4 ولت 4 آمپر ساعت ایبیزا مدل POWER2021
باتری یو پی اس 4 ولت 4 آمپر ساعت ایبیزا مدل POWER2021
304,340 تومان
باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر ساعت صبا باتری مدل 12SB 100
باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر ساعت صبا باتری مدل 12SB 100
7,700,000 تومان
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپرساعت یورونت مدل EUR456
باتری یو پی اس 6 ولت 4.5 آمپرساعت یورونت مدل EUR456
420,000 تومان
  باتری یو پی اس 12 ولت 12 آمپر ساعت زتاباتری مدل TP12120
باتری یو پی اس 12 ولت 12 آمپر ساعت زتاباتری مدل TP12120
1,390,000 تومان
باتری 12 ولت 28 آمپر صبا باتری مدل SB
باتری 12 ولت 28 آمپر صبا باتری مدل SB
2,805,000 تومان