فیلتر
وارنیش حرارتی مدل Z01 مجموعه 72 عددی
وارنیش حرارتی مدل Z01 مجموعه 72 عددی
57,590 تومان
سیم برق افشان 1 در 2/5 هادی نور البرز مدل R-B بسته دو عددی
سیم برق افشان 1 در 2/5 هادی نور البرز مدل R-B بسته دو عددی
720,000 تومان
سیم باند دو سر فیش 2 در 0.4 مدل CL
سیم باند دو سر فیش 2 در 0.4 مدل CL
45,000 تومان
سیم برق افشان 1 در 2.5 هادی نور البرز مدل HA125B
سیم برق افشان 1 در 2.5 هادی نور البرز مدل HA125B
367,430 تومان
وارنیش حرارتی مدل A100 مجموعه 150 عددی
وارنیش حرارتی مدل A100 مجموعه 150 عددی
53,210 تومان
گیره سیم سوسماری کد F1 مجموعه 10 عددی
گیره سیم سوسماری کد F1 مجموعه 10 عددی
24,880 تومان
وارنیش نسوز مدل Y-10
وارنیش نسوز مدل Y-10
18,200 تومان
روکش حرارتی مدل BLK-DM4
روکش حرارتی مدل BLK-DM4
15,400 تومان
سیم برق افشان 2 در 0.35 مدل peyam band
سیم برق افشان 2 در 0.35 مدل peyam band
17,000 تومان
 وارنیش حرارتی مدل Q-1 مجموعه 50 عددی
وارنیش حرارتی مدل Q-1 مجموعه 50 عددی
60,000 تومان
 وارنیش حرارتی مدل WH-10
وارنیش حرارتی مدل WH-10
17,700 تومان
 وارنیش حرارتی مدل B-2 مجموعه 100 عددی به همراه سرسیم کولری
وارنیش حرارتی مدل B-2 مجموعه 100 عددی به همراه سرسیم کولری
104,000 تومان
گیره سیم سوسماری کد F1 مجموعه 2 عددی
گیره سیم سوسماری کد F1 مجموعه 2 عددی
11,860 تومان
سیم 2 در 0.5 مدل PYNM
سیم 2 در 0.5 مدل PYNM
15,430 تومان
كابل انتن مدل anc456
كابل انتن مدل anc456
18,000 تومان
سیم بلندگو ال ایکس او مدل 63 مس
سیم بلندگو ال ایکس او مدل 63 مس
18,000 تومان
روکش حرارتی مدل BLK-DM3
روکش حرارتی مدل BLK-DM3
17,700 تومان
وارنیش حرارتی مدل RD-03
وارنیش حرارتی مدل RD-03
17,700 تومان
وارنیش حرارتی مدل A2 مجموعه 40 عددی
وارنیش حرارتی مدل A2 مجموعه 40 عددی
28,700 تومان
سیم بلندگو مدل A-802
سیم بلندگو مدل A-802
18,040 تومان
وارنیش حرارتی وو ار مدل 8.0-SGP008BK
وارنیش حرارتی وو ار مدل 8.0-SGP008BK
17,100 تومان
سیم برق 2 در 0.75 مدل NYL275
سیم برق 2 در 0.75 مدل NYL275
17,000 تومان
سیم برق 1 در 1.5 هادی برق مدل افشان ارت بسته 100 متری
سیم برق 1 در 1.5 هادی برق مدل افشان ارت بسته 100 متری
238,250 تومان
سیم برق افشان 1در 2.5 مدل 003 RE.D
سیم برق افشان 1در 2.5 مدل 003 RE.D
20,000 تومان
کابل برق ۲ در ۲.۵ کد KB225
کابل برق ۲ در ۲.۵ کد KB225
40,000 تومان
سیم برق افشان 1در 0.25 کد 03
سیم برق افشان 1در 0.25 کد 03
20,000 تومان
کورکن سیم مدل CE-3X بسته 10 عددی
کورکن سیم مدل CE-3X بسته 10 عددی
14,200 تومان
 سیم نسوز مدل 5.G1
% 13
سیم نسوز مدل 5.G1
35,000 تومان 40,000 تومان
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0
روکش حرارتی مدل Diameter 5.0
17,700 تومان
وارنیش حرارتی مدل YL-01
وارنیش حرارتی مدل YL-01
11,100 تومان
 کورکن سیم مدل TWB-5W08 بسته 12 عددی
کورکن سیم مدل TWB-5W08 بسته 12 عددی
22,530 تومان
سیم برق افشان 1 در 2/5 مدل M2
سیم برق افشان 1 در 2/5 مدل M2
25,000 تومان
سیم سوسماری مدل B1 بسته 10 عددی
سیم سوسماری مدل B1 بسته 10 عددی
63,000 تومان
سیم برق افشان 1 در 1.5 هادی نور البرز مدل HA115BK
سیم برق افشان 1 در 1.5 هادی نور البرز مدل HA115BK
364,380 تومان
   سیم برق افشان 1/5 و 2/5 هادی نور البرز مدل B-R بسته دو عددی
سیم برق افشان 1/5 و 2/5 هادی نور البرز مدل B-R بسته دو عددی
572,560 تومان
گیره سیم بیلگین مدل BR02 بسته 2 عددی
گیره سیم بیلگین مدل BR02 بسته 2 عددی
24,000 تومان
سیم مفتول 20 در 0.9 مدل s45
سیم مفتول 20 در 0.9 مدل s45
12,000 تومان
کابل برق 2 در 4 مدل CBL24
% 11
کابل برق 2 در 4 مدل CBL24
35,500 تومان 40,000 تومان
گیره سیم سوسماری کد F1 مجموعه 6 عددی
گیره سیم سوسماری کد F1 مجموعه 6 عددی
19,960 تومان
سیم باند دو سر فیش 2 در 0.5 مدل FM
سیم باند دو سر فیش 2 در 0.5 مدل FM
16,000 تومان