فیلتر
سوپ نیمه آماده مرغ الیت مقدار 61 گرم
% 15
سوپ نیمه آماده مرغ الیت مقدار 61 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ نیمه آماده جو و قارچ الیت مقدار 65 گرم
% 15
سوپ نیمه آماده جو و قارچ الیت مقدار 65 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ نیمه آماده مرغ و ذرت الیت مقدار 65 گرم
% 15
سوپ نیمه آماده مرغ و ذرت الیت مقدار 65 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ قارچ الیت - 61 گرم
% 15
سوپ قارچ الیت - 61 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ نیمه آماده جو الیت - 75 گرم
% 15
سوپ نیمه آماده جو الیت - 75 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت - 65 گرم
% 15
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت - 65 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ سبزیجات الیت - 75 گرم
% 15
سوپ سبزیجات الیت - 75 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ نیمه آماده پیاز فرانسوی الیت - 65 گرم
% 15
سوپ نیمه آماده پیاز فرانسوی الیت - 65 گرم
21,250 تومان 25,000 تومان
سوپ نیمه آماده مرغ و ورمیشل الیت - 35 گرم
% 10
سوپ نیمه آماده مرغ و ورمیشل الیت - 35 گرم
35,100 تومان 39,000 تومان
سوپ اکسپرس الیت با طعم سبزیجات مقدار 35 گرم
% 10
سوپ اکسپرس الیت با طعم سبزیجات مقدار 35 گرم
35,100 تومان 39,000 تومان
سوپ مرغ و ورمیشل آماده لذیذ - 65 گرم
% 15
سوپ مرغ و ورمیشل آماده لذیذ - 65 گرم
18,700 تومان 22,000 تومان
سوپ مرغ و ورمیشل الیت - 75 گرم
% 10
سوپ مرغ و ورمیشل الیت - 75 گرم
22,500 تومان 25,000 تومان
پودر فرنی نیمه آماده گلها 150 گرم
% 10
پودر فرنی نیمه آماده گلها 150 گرم
33,480 تومان 37,200 تومان
حلیم نیمه آماده گلها - 75 گرم
حلیم نیمه آماده گلها - 75 گرم
34,100 تومان
سوپ سبزیجات با طعم مرغ الیت - 80 گرم
% 15
سوپ سبزیجات با طعم مرغ الیت - 80 گرم
29,750 تومان 35,000 تومان
سوپ سبزیجات و ورمیشل الیت - 80 گرم
% 15
سوپ سبزیجات و ورمیشل الیت - 80 گرم
29,750 تومان 35,000 تومان
سوپ نیمه آماده جو گلها - 70 گرم
% 10
سوپ نیمه آماده جو گلها - 70 گرم
32,450 تومان 36,050 تومان
آش جو الیت مقدار 180 گرم
% 10
آش جو الیت مقدار 180 گرم
53,100 تومان 59,000 تومان
آش جو آماده لذیذ مقدار 180 گرم
% 10
آش جو آماده لذیذ مقدار 180 گرم
53,100 تومان 59,000 تومان
نودل قارچ و پنیر الیت - 70 گرم بسته 5 عددی
% 15
نودل قارچ و پنیر الیت - 70 گرم بسته 5 عددی
76,500 تومان 90,000 تومان
آش رشته نیمه آماده گلها 90 گرم
آش رشته نیمه آماده گلها 90 گرم
39,900 تومان
سوپ عدس وسوپ ورمیشل گلها -70 گرم بسته 2 عددی
% 10
سوپ عدس وسوپ ورمیشل گلها -70 گرم بسته 2 عددی
64,890 تومان 72,100 تومان
سوپ قارچ و سوپ مرغ گلها- 70 گرم بسته 2 عددی
% 10
سوپ قارچ و سوپ مرغ گلها- 70 گرم بسته 2 عددی
64,890 تومان 72,100 تومان
مایه کلم پلو چیکا - 400 گرم
مایه کلم پلو چیکا - 400 گرم
110,000 تومان
سوپ نیمه آماده سبزیجات گلها - 70 گرم
% 10
سوپ نیمه آماده سبزیجات گلها - 70 گرم
32,450 تومان 36,050 تومان
حلیم و آش رشته گلها- 70 گرم بسته 2 عددی
% 10
حلیم و آش رشته گلها- 70 گرم بسته 2 عددی
66,600 تومان 74,000 تومان
سوپ سبزیجات و آش نیمه آماده گلها - 70 گرم
% 10
سوپ سبزیجات و آش نیمه آماده گلها - 70 گرم
68,360 تومان 75,950 تومان
مایه آلبالو پلو چیکا - 420 گرم
مایه آلبالو پلو چیکا - 420 گرم
143,700 تومان
پاستا نیمه آماده الیت با طعم گوجه فرنگی و ریحان - 180 گرم
% 10
پاستا نیمه آماده الیت با طعم گوجه فرنگی و ریحان - 180 گرم
35,910 تومان 39,900 تومان
کنسرو سوپ کلم بروکلی میکس شده گیلانی- 460 گرم
کنسرو سوپ کلم بروکلی میکس شده گیلانی- 460 گرم
150,700 تومان
کنسرو سوپ ذرت میکس شده گیلانی -460 گرم
کنسرو سوپ ذرت میکس شده گیلانی -460 گرم
150,700 تومان
نودل سس گوجه فرنگی تند الیت - 70 گرم بسته 5 عددی
% 15
نودل سس گوجه فرنگی تند الیت - 70 گرم بسته 5 عددی
76,500 تومان 90,000 تومان
نودل سرخ شده نیمه آماده رامن با طعم مرغ داغ بولدارک کاربو سامیانگ بسته 2 عددی
نودل سرخ شده نیمه آماده رامن با طعم مرغ داغ بولدارک کاربو سامیانگ بسته 2 عددی
260,930 تومان
نودل نیمه آماده رامن با طعم غذای دریایی پارتی سامیانگ بسته 2 عددی
نودل نیمه آماده رامن با طعم غذای دریایی پارتی سامیانگ بسته 2 عددی
433,240 تومان
مایه مرصع پلو چیکا - 370 گرم
مایه مرصع پلو چیکا - 370 گرم
218,050 تومان
سوپ نیمه آماده جو هاتی کارا مقدار 70 گرم
% 20
سوپ نیمه آماده جو هاتی کارا مقدار 70 گرم
12,000 تومان 15,000 تومان
سوپ نیمه آماده ورمیشل و مرغ هاتی کارا مقدار 70 گرم
% 20
سوپ نیمه آماده ورمیشل و مرغ هاتی کارا مقدار 70 گرم
12,000 تومان 15,000 تومان
سوپ نیمه آماده قارچ هاتی کارا مقدار 55 گرم
% 25
سوپ نیمه آماده قارچ هاتی کارا مقدار 55 گرم
13,500 تومان 18,000 تومان
سوپ نیمه آماده زرشک و گوجه‌فرنگی هاتی کارا مقدار 70 گرم
% 25
سوپ نیمه آماده زرشک و گوجه‌فرنگی هاتی کارا مقدار 70 گرم
13,500 تومان 18,000 تومان
سوپ نیمه آماده قارچ آماده لذیذ مقدار 61 گرم
% 15
سوپ نیمه آماده قارچ آماده لذیذ مقدار 61 گرم
18,700 تومان 22,000 تومان