فیلتر
نودل با طعم سس گوجه فرنگی تند الیت - 75 گرم
% 10
نودل با طعم سس گوجه فرنگی تند الیت - 75 گرم
16,200 تومان 18,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 500 گرم
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 500 گرم
19,000 تومان
ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم
% 10
ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم
19,980 تومان 22,200 تومان
نودل نیمه آماده با عصاره مرغ هاتی کارا - 77 گرم
% 10
نودل نیمه آماده با عصاره مرغ هاتی کارا - 77 گرم
10,800 تومان 12,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.2 تک ماکارون مقدار 700 گرم
% 5
اسپاگتی قطر 1.2 تک ماکارون مقدار 700 گرم
25,890 تومان 27,250 تومان
ماکارونی زر ماکارون قطر 1.2 مقدار 500 گرم
ماکارونی زر ماکارون قطر 1.2 مقدار 500 گرم
19,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.5 سبوس دار زر ماکارون - 700 گرم
% 11
اسپاگتی قطر 1.5 سبوس دار زر ماکارون - 700 گرم
21,400 تومان 24,000 تومان
نودل کاری هاتی کارا - 77 گرم
% 10
نودل کاری هاتی کارا - 77 گرم
10,800 تومان 12,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.4 تک ماکارون مقدار 700 گرمی
% 5
اسپاگتی قطر 1.4 تک ماکارون مقدار 700 گرمی
25,890 تومان 27,250 تومان
اسپاگتی قطر 2.5 زرماکارون - 500 گرم
اسپاگتی قطر 2.5 زرماکارون - 500 گرم
19,000 تومان
ماکارونی پنه ریگاته تک ماکارون مقدار 500 گرمی
% 5
ماکارونی پنه ریگاته تک ماکارون مقدار 500 گرمی
28,690 تومان 30,200 تومان
نودل هاتی کارا با طعم گوشت - 77 گرم
نودل هاتی کارا با طعم گوشت - 77 گرم
12,000 تومان
لازانیا پیش پخت زر ماکارون - 300 گرم
لازانیا پیش پخت زر ماکارون - 300 گرم
34,900 تومان
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون مقدار 500 گرم
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون مقدار 500 گرم
19,000 تومان
ماکارونی شلز تک ماکارون مقدار 500 گرمی
% 5
ماکارونی شلز تک ماکارون مقدار 500 گرمی
28,690 تومان 30,200 تومان
نودل مرغ و گوجه هاتی کارا - 77 گرم
نودل مرغ و گوجه هاتی کارا - 77 گرم
12,000 تومان
لازانیا سریع پخت شیاردار تک ماکارون مقدار 250 گرمی
% 5
لازانیا سریع پخت شیاردار تک ماکارون مقدار 250 گرمی
42,660 تومان 44,900 تومان
ماکارونی لینگوئینی زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی لینگوئینی زر ماکارون مقدار 500 گرم
19,000 تومان
ماکارونی حلزونی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
% 5
ماکارونی حلزونی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
28,690 تومان 30,200 تومان
نودل با طعم سبزیجات آماده لذیذ - 75 گرم
% 10
نودل با طعم سبزیجات آماده لذیذ - 75 گرم
13,500 تومان 15,000 تومان
هاتی نودل با عصاره گوشت هاتی کارا - 77 گرم بسته 5 عددی
هاتی نودل با عصاره گوشت هاتی کارا - 77 گرم بسته 5 عددی
58,800 تومان
ورمیشل آشیانه ای رشد - 200 گرم
ورمیشل آشیانه ای رشد - 200 گرم
23,000 تومان
ماکارونی پیکولی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
% 5
ماکارونی پیکولی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
28,690 تومان 30,200 تومان
نودل تند و فلفلی شف هو - 85 گرم
نودل تند و فلفلی شف هو - 85 گرم
15,000 تومان
نودل گوشت هاتی نودل بسته 5 عددی
نودل گوشت هاتی نودل بسته 5 عددی
58,900 تومان
اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون مقدار 700 گرم
اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون مقدار 700 گرم
27,000 تومان
رشته فرنگی فیدلی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
% 5
رشته فرنگی فیدلی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
28,690 تومان 30,200 تومان
نودل مرغ شف هو - 85 گرم
نودل مرغ شف هو - 85 گرم
15,000 تومان
نودل با طعم گوشت الیت - 75 گرم بسته 5 عددی
نودل با طعم گوشت الیت - 75 گرم بسته 5 عددی
75,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 700 گرم
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 700 گرم
27,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون مقدار 500 گرم
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون مقدار 500 گرم
32,000 تومان
نودل گوشت شف هو - 85 گرم
نودل گوشت شف هو - 85 گرم
15,000 تومان
نودل با طعم مرغ الیت - 75 گرم بسته 5 عددی
نودل با طعم مرغ الیت - 75 گرم بسته 5 عددی
75,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون مقدار 700 گرم
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون مقدار 700 گرم
27,000 تومان
پاستا با طعم قارچ و پنیر الیت - 180 گرم
پاستا با طعم قارچ و پنیر الیت - 180 گرم
39,900 تومان
نودل سبزیجات شف هو - 85 گرم
نودل سبزیجات شف هو - 85 گرم
15,000 تومان
نودل با طعم گوشت آماده لذیذ - 75 گرم  بسته 5 عددی
نودل با طعم گوشت آماده لذیذ - 75 گرم بسته 5 عددی
75,000 تومان
اسپاگتی قطر 1.7 تک ماکارون مقدار 700 گرمی
اسپاگتی قطر 1.7 تک ماکارون مقدار 700 گرمی
27,250 تومان
ماکارونی قطر 3.1 غنی شده با ویتامین B تک ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی قطر 3.1 غنی شده با ویتامین B تک ماکارون مقدار 500 گرم
39,900 تومان
فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون - 300 گرم
فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون - 300 گرم
21,900 تومان