تستر کابل شبکه مدل NSHL 468
181000 تومان
توسعه دهنده شبکه بیسیم اریس مدل Surfboard SBR-AC1200P
1800000 تومان
کابل شبکه CAT6 مدل STb25-6
30000 تومان
% 8
تستر کابل شبکه سایرکس مدل SX-T8M
229000 تومان 249900 تومان
% 17
آچار سوکت زن شبکه دی تک مدل DT-315
194800 تومان 235000 تومان
کابل شبکه S/FTP CAT6 گیگافلکس مدل GI-SFTP
66500 تومان
کابل آنتن کرمان مدل A-812
19500 تومان
تستر کابل شبکه یونی-تی مدل UT682
3185000 تومان
کابل شبکه CAT6 مدل NV15-6 رنگ زرد
28000 تومان
کابل شبکه Cat6 نگزنس مدل P1AO50OK
26000 تومان
کابل آنتن کرمان آریا کد 10025
20000 تومان
مبدل افزایش طول RJ45  مدل 009 بسته 5 عددی
33480 تومان
کابل شبکه Cat6 نگزنس مدل P1AO100OK
29000 تومان
کابل شبکه Cat6 لگرند مدل utp
37000 تومان
% 10
کابل آنتن مدل BC.BC.BK
54000 تومان 60000 تومان
آچار سوکت زن شبکه یوگرین مدل NW136
730000 تومان
اسپلیتر (نویزگیر) مدل DSL-30CF
36000 تومان
کابل شبکه CAT5E دی-نت به طول 5 متر
105000 تومان
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 30 متر
65000 تومان
سوکت شبکه CAT6 مدل OPEN END بسته 100 عددی
230000 تومان
سیم لخت کن مدل 2020
19500 تومان
کابل شبکه CAT6 لگرند مدل B1
27000 تومان
% 10
کابل آنتن مدل CH.BN
81000 تومان 90000 تومان
کابل کنسول شبکه سیسکو مدل US-RJ
879000 تومان
سوکت تلفن RJ11 مدل G105 بسته 30 عددی
28900 تومان
آچار پرس سوکت زن آر اند اس مدل HT2008R
644630 تومان
کابل آنتن سومو مدل SA7022 طول 2 متر
65000 تومان
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20عددی
49500 تومان
کابل شبکه CAT6 تسکو مدل TNC610
93000 تومان
تستر کابل شبکه کی نت مدل SSC8108
2050000 تومان
کابل آنتن سومو مدل SA7025 طول 5 متر
90000 تومان
% 47
اسپلیتر سایرکس مدل SX-30S
69000 تومان 130000 تومان
اسپلیتر مگکام مدل AFN804p
89820 تومان
پچ کورد Cat6 نگزنس مدل UTP
27000 تومان
کابل آنتن تک کرمان مدل 100
29000 تومان
تستر کابل شبکه مدل BAMA102
430000 تومان
سوکت شبکه CAT5 مدل 8P8C بسته 50 عددی
45000 تومان
کابل شبکه CAT7 یوگرین مدل NW106-11262
622500 تومان
کابل آنتن کرمان راد مدل KR-100
29500 تومان
کابل پچ کورد Cat6 بلدن مدل 20m
36000 تومان