فیلتر
آلو سانتریزه لیوانی وسوسه - 130 گرم
آلو سانتریزه لیوانی وسوسه - 130 گرم
42,000 تومان
لواشک لیوانی وسوسه - 130 گرم
لواشک لیوانی وسوسه - 130 گرم
45,000 تومان
لواشک سیب وسوسه - 100 گرم
لواشک سیب وسوسه - 100 گرم
38,000 تومان
ترشک آلوچه لیوانی وسوسه- 130 گرم
ترشک آلوچه لیوانی وسوسه- 130 گرم
44,000 تومان
آلوچه فرآوری شده نوشابه ای بارز بسته 10 عددی
% 10
آلوچه فرآوری شده نوشابه ای بارز بسته 10 عددی
45,000 تومان 50,000 تومان
ترشک آلوچه تشریفاتی ترشی سون - 260 گرم
% 7
ترشک آلوچه تشریفاتی ترشی سون - 260 گرم
53,010 تومان 57,000 تومان
تمر هندی بسته -300 گرم
تمر هندی بسته -300 گرم
55,000 تومان
برگه زردآلو ترشی سون - 210 گرم
% 7
برگه زردآلو ترشی سون - 210 گرم
56,730 تومان 61,000 تومان
لواشک پذیرایی گلین با طعم زغال اخته - 300 گرم
لواشک پذیرایی گلین با طعم زغال اخته - 300 گرم
60,000 تومان
لواشک پذیرایی گلین با طعم زرشک - 300 گرم
لواشک پذیرایی گلین با طعم زرشک - 300 گرم
60,000 تومان
تمر هندی شیپ - 250 گرم
تمر هندی شیپ - 250 گرم
50,000 تومان
قیسی وکیوم 125 - 100 گرم
% 5
قیسی وکیوم 125 - 100 گرم
50,160 تومان 52,800 تومان
لواشک پذیرایی مادلین - 500 گرم
% 35
لواشک پذیرایی مادلین - 500 گرم
63,700 تومان 98,000 تومان
آلوچه فرآوری شده سرنگی مایلی بسته 5 عددی
% 10
آلوچه فرآوری شده سرنگی مایلی بسته 5 عددی
45,000 تومان 50,000 تومان
لواشک مجلسی پاک نژاد - 400 گرم
% 30
لواشک مجلسی پاک نژاد - 400 گرم
59,600 تومان 85,000 تومان
آلبالو خشک صادراتی آنید - 250 گرم
% 18
آلبالو خشک صادراتی آنید - 250 گرم
59,860 تومان 73,000 تومان
ترشک آلبالو تشریفاتی ترشی سون - 250 گرم
ترشک آلبالو تشریفاتی ترشی سون - 250 گرم
60,450 تومان
لواشک سیب وسوسه بسته 2 عددی
لواشک سیب وسوسه بسته 2 عددی
70,000 تومان
لواشک پذیرایی هشت میوه گلین - 300 گرم
لواشک پذیرایی هشت میوه گلین - 300 گرم
60,000 تومان
لواشک پذیرایی با طعم انار گلین مقدار 300 گرم
لواشک پذیرایی با طعم انار گلین مقدار 300 گرم
60,000 تومان
آلبالو ترش خشکپاک - 180 گرم
آلبالو ترش خشکپاک - 180 گرم
67,500 تومان
لواشک پذیرایی بارز - 0.5 کیلوگرم
% 15
لواشک پذیرایی بارز - 0.5 کیلوگرم
68,000 تومان 80,000 تومان
تافی ترش با پوره سیب ترشی سون - 500 گرم
% 10
تافی ترش با پوره سیب ترشی سون - 500 گرم
75,330 تومان 83,700 تومان
ترشک لواشکی ترشی سون - 240 گرم
% 7
ترشک لواشکی ترشی سون - 240 گرم
49,290 تومان 53,000 تومان
آلوچه ترشی سون - 230 گرم
% 7
آلوچه ترشی سون - 230 گرم
49,290 تومان 53,000 تومان
ترشک لواشکی تشریفاتی ترشی سون - 250 گرم
% 7
ترشک لواشکی تشریفاتی ترشی سون - 250 گرم
49,290 تومان 53,000 تومان
لواشک زردآلو ترش سون - 10 گرم بسته 20 عددی
لواشک زردآلو ترش سون - 10 گرم بسته 20 عددی
55,800 تومان
لواشک آلبالو ترش سون - 10 گرم بسته 20 عددی
لواشک آلبالو ترش سون - 10 گرم بسته 20 عددی
55,800 تومان
ترشک زغال اخته تشریفاتی ترشی سون - 240 گرم
% 7
ترشک زغال اخته تشریفاتی ترشی سون - 240 گرم
74,400 تومان 80,000 تومان
ترشک زغال اخته ترشی سون - 210 گرم
ترشک زغال اخته ترشی سون - 210 گرم
69,750 تومان
لواشک پذیرایی مخلوط ترش سون - 1000 گرم
لواشک پذیرایی مخلوط ترش سون - 1000 گرم
69,900 تومان
لواشک شکلاتی پاک نژاد - 400 گرم
لواشک شکلاتی پاک نژاد - 400 گرم
86,000 تومان
لواشک چند لایه اسلایدی بارز بسته 12 عددی
% 10
لواشک چند لایه اسلایدی بارز بسته 12 عددی
86,400 تومان 96,000 تومان
لواشک گلدن میکس چند لایه تشریفاتی شیره دار پارنا - 100 گرم بسته 3 عددی
لواشک گلدن میکس چند لایه تشریفاتی شیره دار پارنا - 100 گرم بسته 3 عددی
86,830 تومان
ترشک آلوچه لیوانی وسوسه - 130 گرم بسته 2 عددی
ترشک آلوچه لیوانی وسوسه - 130 گرم بسته 2 عددی
89,000 تومان
آلوچه و لواشک بارز مجموعه 20 عددی
% 25
آلوچه و لواشک بارز مجموعه 20 عددی
90,000 تومان 120,000 تومان
لواشک میوه ای مخلوط گلین مقدار 30 گرم بسته 10 عددی
لواشک میوه ای مخلوط گلین مقدار 30 گرم بسته 10 عددی
90,000 تومان
لواشک شکلاتی ترش سون - 675 گرم مجموعه 3 عددی
% 10
لواشک شکلاتی ترش سون - 675 گرم مجموعه 3 عددی
90,900 تومان 101,000 تومان
آلوچه سسی پاک نژاد بسته 20 عددی
% 5
آلوچه سسی پاک نژاد بسته 20 عددی
71,250 تومان 75,000 تومان
لواشک مخصوص وسوسه بسته 2 عددی
لواشک مخصوص وسوسه بسته 2 عددی
80,000 تومان