% 10
غلات صبحانه با طعم کاکائویی کوپا - 300 گرم
80100 تومان 89000 تومان
% 10
غلات صبحانه بالشتی کاکائویی چی توز - 375 گرم
63000 تومان 70000 تومان
سویق شش گیاه حاوی سنجد و جو دوسر فلاوینا - 200 گرم
54000 تومان
رایس کیک چیلی بدون گلوتن سیس رایس -120 گرم بسته 2 عددی
75000 تومان
غلات صبحانه مورنینگ سی کوپا - 300 گرم
89000 تومان
رایس کیک سیاه دانه بدون گلوتن سیس رایس- 120 گرم بسته 2 عددی
75000 تومان
گرانولا جودوسر خرما چاربان- 400 گرم
181000 تومان
گرانولا جو دوسر و عسل چاربان - 390 گرم
168000 تومان
رایس کیک نمک دریایی بدون گلوتن سیس رایس 120 گرم بسته 2 عددی
75000 تومان
% 10
غلات صبحانه کورن فلکس چی توز - 40 گرم
13500 تومان 15000 تومان
رایس کیک برنج سفید و قهوه ای بدون گلوتن سیس رایس- 120 گرم بسته 2 عددی
75000 تومان
رایس کیک چند غله بدون گلوتن سیس رایس- 120 گرم بسته 2 عددی
75000 تومان
% 10
غلات صبحانه بالشتی کاکائویی چی توز - 90 گرم
13500 تومان 15000 تومان
رایس کیک بدون نمک بدون گلوتن سیس رایس- 120 گرم بسته 2 عددی
75000 تومان
گرانولا جودوسر و عسل با میوه‌های خشک بدون گلوتن اونا - 380 گرم
239000 تومان
رایس کیک زیره سیاه بدون گلوتن سیس رایس بسته 2 عددی
75000 تومان
رایس کیک زنجبیل بدون گلوتن سیس رایس -120 گرم بسته 2 عددی
75000 تومان
پیکوتک بالشتی مغزدار شکلاتی تک ماکارون - 55 گرم
15000 تومان
گرانولا جودوسر و عسل با مغز بادام و کرنبری و تخم کدو اونا - 380 گرم
239000 تومان
غلات صبحانه کوپا با طعم گندم و برنج - 300 گرم
95000 تومان
غلات صبحانه شکلاتی کوپا - 300 گرم
88000 تومان
جو دوسر صبحانه سبوس دار زیستفا - 300 گرم
75000 تومان
رایس کیک دوازده غله بدون شکر دلی پاپ - 110 گرم بسته 2 عددی
105800 تومان
گرانولا جودوسر و عسل نوتلا و فندق و شکلات چیپسی بدون گلوتن اونا - 250 گرم
158000 تومان
گرانولا وگان جودوسر و شیره انگور و دانه چیا و کنجد و تخم آفتابگردان اونا - 380 گرم
224000 تومان
نان خشک فلاوینا با پودر هسته خرما - 250 گرم
65000 تومان
گرانولا جودوسر و عسل نوتلا و فندق و شکلات چیپسی بدون گلوتن اونا - 650 گرم
349000 تومان
رایس کیک دوازده غله دلی پاپ - 120 گرم
52900 تومان
غلات صبحانه کوپا با طعم کاکائو و ذرت - 300 گرم
88000 تومان
گرانولا جودوسر و عسل با میوه‌های خشک بدون گلوتن اونا - 650 گرم
349000 تومان
رایس کیک برنجی دلی پاپ - 120 گرم
46800 تومان
گرانولا جودوسر و عسل با مغز بادام و کرنبری و تخم کدو بدون گلوتن اونا - 650 گرم
349000 تومان
گرانولا وگان جودوسر و شیره انگور و دانه چیا و کنجد و تخم آفتابگردان اونا - 250 گرم
149000 تومان
گرانولا جودوسر و عسل دانه چیا و کنجد و تخم آفتابگردان بدون گلوتن اونا - 250 گرم
149000 تومان
رایس کیک دانه های مغذی دلی پاپ - 120 گرم
47500 تومان
گرانولا جودوسر و عسل با مغز بادام و کرنبری و تخم کدو بدون گلوتن اونا - 250 گرم
158000 تومان
گرانولا جودوسر و عسل دانه چیا و کنجد و تخم آفتابگردان بدون گلوتن اونا - 380 گرم
224000 تومان
رایس کیک دانه های مغذی بدون شکر دلی پاپ - 110 گرم بسته 2 عددی
97000 تومان
غلات صبحانه کوپا با طعم کاکائو - 300 گرم
89000 تومان
گرانولا جودوسر و عسل با میوه‌های خشک بدون گلوتن اونا - 250 گرم
158000 تومان