فیلتر
زردچوبه هاتی کارا - 500 گرم
زردچوبه هاتی کارا - 500 گرم
179,000 تومان
فلفل سیاه آنید - 500 گرم
% 2
فلفل سیاه آنید - 500 گرم
351,820 تومان 359,000 تومان
نمک تصفیه یددار طلوع وزن 1000 گرم بسته 3 عددی
% 7
نمک تصفیه یددار طلوع وزن 1000 گرم بسته 3 عددی
49,000 تومان 52,500 تومان
زردچوبه آنید - 1000 گرم
% 18
زردچوبه آنید - 1000 گرم
323,080 تومان 394,000 تومان
پرک لیمو عمانی هیرشا - 100 گرم
% 30
پرک لیمو عمانی هیرشا - 100 گرم
63,000 تومان 90,000 تومان
فلفل سیاه ناساب آنید - 500 گرم
% 2
فلفل سیاه ناساب آنید - 500 گرم
351,820 تومان 359,000 تومان
هل سبز مصطفوی - 10 گرم
هل سبز مصطفوی - 10 گرم
48,800 تومان
سیر سیاه فرآوری شده اُ آ ب - 200 گرم
سیر سیاه فرآوری شده اُ آ ب - 200 گرم
216,000 تومان
هل سبز مصطفوی - 20 گرم
% 50
هل سبز مصطفوی - 20 گرم
54,850 تومان 109,700 تومان
پیاز داغ خلالی مانژن - 250 گرم
پیاز داغ خلالی مانژن - 250 گرم
150,000 تومان
نمک تصفیه یددار طلوع - 1000 گرم بسته 5 عددی
% 9
نمک تصفیه یددار طلوع - 1000 گرم بسته 5 عددی
72,000 تومان 79,000 تومان
نمک تک دانه جهرم مقدار 1000 گرم
نمک تک دانه جهرم مقدار 1000 گرم
73,990 تومان
لیمو عمانی همدل - 300 گرم
% 15
لیمو عمانی همدل - 300 گرم
75,650 تومان 89,000 تومان
خلال پیاز سرخ شده گیلانی - 200 گرم
خلال پیاز سرخ شده گیلانی - 200 گرم
242,900 تومان
نمک تصفیه یددار طلوع - 500 گرم بسته 20 عددی
% 20
نمک تصفیه یددار طلوع - 500 گرم بسته 20 عددی
176,000 تومان 220,000 تومان
لیمو عمانی گلستان- 130 گرم
% 8
لیمو عمانی گلستان- 130 گرم
33,950 تومان 36,900 تومان
پودر فلفل سیاه گلستان مقدار 400 گرم
% 8
پودر فلفل سیاه گلستان مقدار 400 گرم
229,080 تومان 249,000 تومان
پیاز سرخ شده نگینی و پوره قمشه  - 500گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز سرخ شده نگینی و پوره قمشه  - 500گرم بسته 2 عددی
291,200 تومان 364,000 تومان
نمک تصفیه شده خوراکی ید دار شاهسوند مقدار 1000 گرم
% 10
نمک تصفیه شده خوراکی ید دار شاهسوند مقدار 1000 گرم
52,900 تومان 58,800 تومان
پیاز داغ خشک گلها - 150 گرم
% 10
پیاز داغ خشک گلها - 150 گرم
116,870 تومان 129,850 تومان
پر لیمو عمانی صادراتی آنید - 125 گرم
% 18
پر لیمو عمانی صادراتی آنید - 125 گرم
90,200 تومان 110,000 تومان
پیاز داغ نگینی قمشه - 250 گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز داغ نگینی قمشه - 250 گرم بسته 2 عددی
291,200 تومان 364,000 تومان
فلفل سیاه هاتی کارا - 200 گرم
% 20
فلفل سیاه هاتی کارا - 200 گرم
110,000 تومان 137,500 تومان
پیاز داغ خلالی قمشه - 180 گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز داغ خلالی قمشه - 180 گرم بسته 2 عددی
262,720 تومان 328,400 تومان
پیاز داغ پوره قمشه - 250 گرم
% 20
پیاز داغ پوره قمشه - 250 گرم
145,600 تومان 182,000 تومان
پیاز داغ نگینی و پوره قمشه - 250 گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز داغ نگینی و پوره قمشه - 250 گرم بسته 2 عددی
291,200 تومان 364,000 تومان
پودر فلفل سیاه ضامن - 100 گرم
% 4
پودر فلفل سیاه ضامن - 100 گرم
96,000 تومان 100,000 تومان
پیاز سرخ شده نگینی و خلالی قمشه - 430 گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز سرخ شده نگینی و خلالی قمشه - 430 گرم بسته 2 عددی
276,800 تومان 346,000 تومان
پیاز سرخ شده نگینی قمشه - 250 گرم
% 20
پیاز سرخ شده نگینی قمشه - 250 گرم
145,600 تومان 182,000 تومان
پیاز داغ پوره قمشه - 250 گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز داغ پوره قمشه - 250 گرم بسته 2 عددی
291,200 تومان 364,000 تومان
فلفل سیاه هاتی کارا - 500 گرم
% 15
فلفل سیاه هاتی کارا - 500 گرم
254,070 تومان 298,900 تومان
پیاز سرخ شده خلالی و پوره قمشه  - 430 گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز سرخ شده خلالی و پوره قمشه  - 430 گرم بسته 2 عددی
276,800 تومان 346,000 تومان
پیاز سرخ شده پوره قمشه - 250 گرم
% 20
پیاز سرخ شده پوره قمشه - 250 گرم
145,600 تومان 182,000 تومان
چوب دارچین گلها - 250 گرم
چوب دارچین گلها - 250 گرم
391,750 تومان
پاپریکا آنید - 500 گرم
% 18
پاپریکا آنید - 500 گرم
177,120 تومان 216,000 تومان
پودر سوخاری هاتی کارا - 200 گرم
% 15
پودر سوخاری هاتی کارا - 200 گرم
33,830 تومان 39,800 تومان
پیاز سرخ شده نگینی و زردچوبه قمشه - 325 گرم بسته 2 عددی
% 20
پیاز سرخ شده نگینی و زردچوبه قمشه - 325 گرم بسته 2 عددی
169,600 تومان 212,000 تومان
چاشنی خورش قیمه هاتی کارا مقدار 750 گرم
% 15
چاشنی خورش قیمه هاتی کارا مقدار 750 گرم
152,920 تومان 179,900 تومان
لیمو عمانی هیرشا - 100 گرم
% 25
لیمو عمانی هیرشا - 100 گرم
30,000 تومان 40,000 تومان
پودر و پرک سوخاری فلفلی هاتی کارا - 100 گرم مجموعه 2 عددی
% 15
پودر و پرک سوخاری فلفلی هاتی کارا - 100 گرم مجموعه 2 عددی
33,830 تومان 39,800 تومان