% 4
نعناع فلفلی ضامن - 50 گرم
31680 تومان 33000 تومان
پودر جوانه گندم گلها - 200 گرم بسته 2 عددی
99700 تومان
نعنا خشک خانواده گلها- 270 گرم
168900 تومان
% 8
پودر سنجد شفا - 100 گرم
55200 تومان 60000 تومان
پیاز خشک مانژن - 100 گرم
46000 تومان
پودر جوانه جو تژین 220 گرم
52320 تومان
% 4
سبزی نعناع خشک ضامن - 180 گرم
76800 تومان 80000 تومان
% 8
سیوق سنجد شفا - 250 گرم
92000 تومان 100000 تومان
% 4
دانه شنبليله ضامن -150 گرم
28800 تومان 30000 تومان
پودر جوانه نخود تژین 200 گرم
68670 تومان
پودر نعنا گلها - 60 گرم
57950 تومان
پودر جوانه ماش تژین 200 گرم
68670 تومان
پودر جلبک خوراکی اسپیرولینا اسپیرو - 100 گرم
297000 تومان
پودر جوانه عدس تژین 200 گرم
68670 تومان
% 10
نعنا خشک آنید - 120 گرم بسته 2 عددی
55800 تومان 62000 تومان
پودر سفوف فربهی شفا - 250 گرم
29400 تومان
نعنا خشک تیار مقدار 180گرم
85000 تومان
گشنیز خشک مانژن 80 گرم
43000 تومان
سبزی خشک نعناع بهرامن- 80 گرم
65600 تومان
سبزی آش خشک مانژن 80 گرم
43000 تومان
% 10
سبزی خشک پلویی آنید -250 گرم
84600 تومان 94000 تومان
سبزی گشنیز خشک نیوگرین-100 گرم
41500 تومان
% 10
نعنا خشک آنید - 1000 گرم
261000 تومان 290000 تومان
جلبک اسپیرولینا خوراکی قهوه تارا بسته 100 عددی
289000 تومان
پودر جوانه گندم گلها - 200 گرم بسته 4 عددی
199400 تومان
سبزی خشک مخلوط پلویی بهرامن- 80 گرم
72200 تومان
% 50
سبزی نعناع خشک نیوگرین-100گرم
21850 تومان 43700 تومان
% 4
شوید خشک رشته ای ضامن - 50 گرم
38400 تومان 40000 تومان
پرك سيب زميني ضامن - 120 گرم
30000 تومان
% 10
سبزی خشک پلویی آنید -125 گرم
54900 تومان 61000 تومان
شوید خشک خشکپاک - 70 گرم
58000 تومان
سبزی خشک ترخون مانژن - 80 گرم
43000 تومان
جلبک اسپیرولینا خوراکی طعم زنجبیل تارا بسته 100 عددی
289000 تومان
سبزی خشک مرزه مانژن - 80 گرم
43000 تومان
% 10
شوید خشک آنید - 500 گرم
107100 تومان 119000 تومان
سبزی پلو و کوکو خشک مانژن 80 گرم
43000 تومان
شوید خشک تیار مقدار 180گرم
85000 تومان
سبزی خشک نعناع و شوید نیوگرین مجموعه 2 عددی
87400 تومان
% 4
سبزی شوید خشک ضامن - 180 گرم
115200 تومان 120000 تومان
% 8
پودر سنجد شفا - 100 گرم بسته 4 عددی
220800 تومان 240000 تومان