آدامس بدون شکر ایکس فست با طعم نعنا - 17 گرم بسته 10 عددی
18000 تومان
آدامس نعناع وایت - 25 گرم
30000 تومان
آدامس طبیعی طعم سقز بن بسته 50 عددی
104000 تومان
آدامس موزی بنانا اریون - 62 گرم بسته 5 عددی
48390 تومان
آدامس ایکس فست با طعم دارچین - 50 گرم
49000 تومان
آدامس دارچین سینامون اریون - 63 گرم بسته 5 عددی
50000 تومان
آدامس بادکنکی خرسی با طعم توت فرنگی و بلوبری - 18 گرم بسته 2 عددی
45000 تومان
آدامس هندوانه وایت - 13.5 گرم بسته 7 عددی
25000 تومان
آدامس مغزدار با طعم توت فرنگی منتوس - 15.5 گرم
49300 تومان
آدامس اسکیت موز شونیز بسته 2 عددی
96000 تومان
% 12
آدامس بادکنکی خرسی - 125گرم بسته 30 عددی
153690 تومان 174870 تومان
آدامس عسلی اسپوت با طعم نعناع فلفلی لوته بسته 3 عددی
45600 تومان
آدامس اکالیپتوس وایت - 13.5 گرم بسته 7عددی
25000 تومان
% 10
آدامس توت فرنگی وایت - 13.5 گرم بسته 7عددی
22500 تومان 25000 تومان
آدامس توت فرنگی وایت - 60 گرم
75000 تومان
آدامس دراژه بدون قند با طعم میکس اکشن بسته 8 عددی
224000 تومان
آدامس با طعم میوه شیک بسته 60 عددی
115000 تومان
% 12
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک
22900 تومان 26000 تومان
% 12
آدامس طبیعی بن طعم نعناپونه - بسته 100 عددی
185000 تومان 210000 تومان
آدامس نعنا وایت - 13.5 گرم بسته 7 عددی
20000 تومان
آدامس استوایی وایت - 13.5 گرم بسته 7عددی
20000 تومان
آدامس بدون شکر بلوبری و تمشک فایو بسته 15 عددی
97000 تومان
آدامس بابل ترابل با طعم سیب سبز بسته 5 عددی
30000 تومان
آدامس بدون قند با طعم دارچین بیلو بسته 5 عددی
125000 تومان
آدامس متری توتی فروتی و توت فرنگی ببتو - 35 گرم بسته 2 عددی
65000 تومان
% 22
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 30 عددی
250000 تومان 320000 تومان
% 12
آدامس طبیعی طعم نعناپونه بن - بسته 50 عددی
93000 تومان 106000 تومان
آدامس بدون قند با طعم نعناع بیلو بسته 5 عددی
125000 تومان
% 13
آدامس طبیعی طعم نعناپونه بن - بسته 4 عددی
92000 تومان 106000 تومان
آدامس با طعم نعنا ربودیان بسته 15 عددی
55000 تومان
% 12
آدامس طبیعی بن طعم سقز کد 11 بسته 100 عددی
176000 تومان 200000 تومان
% 18
آدامس دراژه دیرول بدون قند
22900 تومان 28000 تومان
آدامس میکس توت انبه و موز اکشن - 25 گرم بسته 6 عددی
180000 تومان
آدامس میکس انبه و هلو فایو - 30 گرم بسته 15 عددی
156030 تومان
آدامس  دیرول بسته 4 عددی
110000 تومان
آدامس متری میوه های استوایی و سیب سبز ببتو - 30 گرم بسته 2 عددی
58000 تومان
آدامس دراژه پپرمینت ریلکس - 21 گرم
44000 تومان
آدامس بدون قند با طعم توت فرنگی بیلو بسته 5 عددی
125000 تومان
آدامس هندوانه اکشن - 25 گرم بسته 6 عددی
180000 تومان
% 40
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی
57000 تومان 95000 تومان