فیلتر
پنير فتا پر چرب هراز - 750 گرم
% 14
پنير فتا پر چرب هراز - 750 گرم
85,370 تومان 99,800 تومان
خامه کاله - 125 گرم
خامه کاله - 125 گرم
22,900 تومان
شیر پرچرب دومینو - 1 لیتر بسته 4 عددی
% 10
شیر پرچرب دومینو - 1 لیتر بسته 4 عددی
140,400 تومان 156,000 تومان
ماست سون پر چرب کاله - 2.2 کیلوگرم
ماست سون پر چرب کاله - 2.2 کیلوگرم
129,000 تومان
ماست پر چرب صباح - 2 کیلوگرم
% 22
ماست پر چرب صباح - 2 کیلوگرم
59,900 تومان 77,000 تومان
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر
48,000 تومان
کره پاستوریزه کاله - 50 گرم بسته 10 عددی
کره پاستوریزه کاله - 50 گرم بسته 10 عددی
167,520 تومان
ماست سون کم چرب کاله مقدار 2.2 کیلوگرم
ماست سون کم چرب کاله مقدار 2.2 کیلوگرم
129,000 تومان
پنیر پیتزا مطهر - 2 کیلوگرم
پنیر پیتزا مطهر - 2 کیلوگرم
680,000 تومان
ماست کم چرب لاکتیویا کاله - 900 گرم
ماست کم چرب لاکتیویا کاله - 900 گرم
65,000 تومان
پنیر سفید پرستاره میهن - 400 گرم
% 5
پنیر سفید پرستاره میهن - 400 گرم
55,570 تومان 58,500 تومان
ماست پر چرب سبو هراز - 1800 گرم
ماست پر چرب سبو هراز - 1800 گرم
104,900 تومان
شیر کم چرب دومینو - 200 میلی لیتر بسته 6 عددی
شیر کم چرب دومینو - 200 میلی لیتر بسته 6 عددی
60,000 تومان
کشک پاستوریزه کاله مقدار 250 گرم
% 5
کشک پاستوریزه کاله مقدار 250 گرم
22,800 تومان 24,000 تومان
کشک سمیه - 470 گرم
کشک سمیه - 470 گرم
89,800 تومان
پنیر پیتزا مطهر - 1 کیلوگرم
پنیر پیتزا مطهر - 1 کیلوگرم
349,000 تومان
شیر کم چرب فرادما کاله- 1 لیتر
% 5
شیر کم چرب فرادما کاله- 1 لیتر
37,050 تومان 39,000 تومان
پنیر سفید میهن - 520 گرم
پنیر سفید میهن - 520 گرم
78,000 تومان
شیر کم چرب دومینو - 1 لیتر بسته 4 عددی
% 20
شیر کم چرب دومینو - 1 لیتر بسته 4 عددی
119,000 تومان 148,000 تومان
پنیر خامه ای ویلی کاله - 1 کیلوگرم
پنیر خامه ای ویلی کاله - 1 کیلوگرم
158,000 تومان
کره گیاهی زعفرانی غنچه پلاس - 250 گرم
کره گیاهی زعفرانی غنچه پلاس - 250 گرم
26,590 تومان
پنیر سفید تازه تی فتا کاله - 400 گرم
پنیر سفید تازه تی فتا کاله - 400 گرم
48,000 تومان
شیر کم چرب دومینو حجم 125 میلی لیتر بسته 12 عددی
شیر کم چرب دومینو حجم 125 میلی لیتر بسته 12 عددی
84,000 تومان
پنیر لبنه آنا کاله مقدار 750 گرم
% 5
پنیر لبنه آنا کاله مقدار 750 گرم
104,500 تومان 110,000 تومان
کره گیاهی مهگل - 150 گرم
% 5
کره گیاهی مهگل - 150 گرم
16,770 تومان 17,660 تومان
پنیر گودا ورقه‌ای کالین - 180 گرم
% 20
پنیر گودا ورقه‌ای کالین - 180 گرم
58,400 تومان 73,000 تومان
شیر کم چرب بدون لاکتوز دامداران - 946 میلی لیتر
% 5
شیر کم چرب بدون لاکتوز دامداران - 946 میلی لیتر
30,400 تومان 32,000 تومان
پنیر لبنه کاله - 1 کیلوگرم
پنیر لبنه کاله - 1 کیلوگرم
145,000 تومان
خامه صبحانه میهن مقدار 200 گرم
خامه صبحانه میهن مقدار 200 گرم
32,500 تومان
پنیر پیتزا رنده شده 206 - 1 کیلوگرم
% 20
پنیر پیتزا رنده شده 206 - 1 کیلوگرم
212,000 تومان 266,650 تومان
شیر کم چرب دومینو - 1 لیتر
% 5
شیر کم چرب دومینو - 1 لیتر
35,150 تومان 37,000 تومان
خامه صبحانه کاله -200 میلی لیتر
خامه صبحانه کاله -200 میلی لیتر
34,000 تومان
خامه کاله - 1 لیتر
% 8
خامه کاله - 1 لیتر
147,200 تومان 160,000 تومان
پنیر پیتزا موزارلا رنده شده رامک - 180 گرم
% 5
پنیر پیتزا موزارلا رنده شده رامک - 180 گرم
65,550 تومان 69,000 تومان
کره گیاهی مهگل - 250 گرم
% 5
کره گیاهی مهگل - 250 گرم
25,260 تومان 26,590 تومان
شیر کم چرب میهن حجم 0.2 لیتر
% 5
شیر کم چرب میهن حجم 0.2 لیتر
10,450 تومان 11,000 تومان
خامه پگاه - 100 گرم
خامه پگاه - 100 گرم
16,200 تومان
پنیر خامه‌ای صباح - 450 گرم
% 10
پنیر خامه‌ای صباح - 450 گرم
82,800 تومان 92,000 تومان
خامه صباح - 200 میلی لیتر
% 22
خامه صباح - 200 میلی لیتر
25,000 تومان 32,000 تومان
کره گیاهی غنچه پلاس - 250 گرم
% 10
کره گیاهی غنچه پلاس - 250 گرم
23,710 تومان 26,350 تومان