ترشی مخلوط بیژن - 670 گرم
43900 تومان
زیتون شور معمولی بیژن - 680 گرم
92000 تومان
زیتون پرورده آرشیا - 1 کیلوگرم
288000 تومان
ترشی قارچ ژانت فود - 640 گرم
87770 تومان
ترشی لیته بیژن - 670 گرم
43900 تومان
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم
109000 تومان
زیتون پرورده آرشیا - 500 گرم
164200 تومان
ترشی مخلوط قارچ ژانت فود - 440 گرم
57200 تومان
ترشی فلفل هالوپینو بیژن - 230 گرم
29800 تومان
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم
129000 تومان
خیارشور ممتاز مکنزی - 660 گرم
72840 تومان
% 10
ترشی بلغاری خوش طعم بهار - 680 گرم
113760 تومان 126400 تومان
ترشی بندری بیژن - 670 گرم
43900 تومان
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم
94000 تومان
خیارشور سوپر ویژه مکنزی - 660 گرم
109000 تومان
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا - 660 گرم
136000 تومان
ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم
44500 تومان
زیتون شور با فلفل دلمه فرنیا - 700 گرم
169000 تومان
خیارشور درجه یک خوشبخت - 660 گرم
89000 تومان
ترشی مخلوط گلنوش - 670 گرم بسته 12 عددی
418080 تومان
ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم
79000 تومان
خیار شور ممتاز بیژن - 680 گرم
82900 تومان
ترشی سیر بیژن - 680 گرم
69900 تومان
خیارشور معمولی بیژن - 680 گرم
62900 تومان
ترشی فلفل اصالت مقدار 620 گرم
59900 تومان
خیار شور ویژه اصالت مقدار 700 گرم
109000 تومان
ترشی قارچ و مخلوط قارچ و لیته قارچ ژانت فود - 640 گرم بسته 3 عددی
188990 تومان
کنسرو خیار شور ممتاز پیک - 650 گرم
89900 تومان
ترشی مخلوط اصالت مقدار 680 گرم
44200 تومان
خیار شور سالی - 1.5 کیلوگرم
112900 تومان
ترشی مخلوط ریز اصالت مقدار 660 گرم
44500 تومان
خیار شور ویژه بیژن - 680 گرم
88900 تومان
ترشی بندری پیک - 670 گرم
49900 تومان
زیتون شور ورقه شده بیژن - 630 گرم
110000 تومان
ترشی سیر مروارید سالی - 680 گرم
98700 تومان
زیتون شور بی هسته سبز دشت مقدار 490 گرم
101000 تومان
ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم
44500 تومان
% 20
زیتون شور بی هسته ممتاز سمیران - 630 گرم
70800 تومان 88500 تومان
ترشی مخلوط با رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 680 گرم
44500 تومان
کنسرو زیتون شور بدون هسته گلنوش - 670 گرم
87360 تومان