فیلتر
دوغ با طعم نعنا میهن- 1.5 لیتر
% 10
دوغ با طعم نعنا میهن- 1.5 لیتر
30,600 تومان 34,000 تومان
دوغ زیارت پگاه - 1500 گرم
دوغ زیارت پگاه - 1500 گرم
36,500 تومان
دوغ لار گازدار هراز - 1000 میلی لیتر
دوغ لار گازدار هراز - 1000 میلی لیتر
27,900 تومان
دوغ بدون گاز پگاه با طعم نعنا - 4 کیلوگرم
دوغ بدون گاز پگاه با طعم نعنا - 4 کیلوگرم
68,000 تومان
دوغ گازدار پاک - 1.5 لیتر
دوغ گازدار پاک - 1.5 لیتر
35,320 تومان
دوغ با طعم نعنا هراز - 1.5 لیتر
دوغ با طعم نعنا هراز - 1.5 لیتر
36,900 تومان
دوغ با سبزیجات دلال هراز - 1.5 لیتر
دوغ با سبزیجات دلال هراز - 1.5 لیتر
39,800 تومان
دوغ گازدار تخمیری کاله - 1.5 لیتر بسته 6 عددی
% 35
دوغ گازدار تخمیری کاله - 1.5 لیتر بسته 6 عددی
149,900 تومان 231,000 تومان
دوغ سنتی میهن- 1.5 لیتر
دوغ سنتی میهن- 1.5 لیتر
35,400 تومان
دوغ محلی با طعم گلپر هراز حجم 1.5 لیتر
دوغ محلی با طعم گلپر هراز حجم 1.5 لیتر
36,900 تومان
دوغ گازدار شهری پگاه مقدار 2 لیتر
% 5
دوغ گازدار شهری پگاه مقدار 2 لیتر
45,600 تومان 48,000 تومان
دوغ سنتی با طعم پونه هراز - 1.5 لیتر
دوغ سنتی با طعم پونه هراز - 1.5 لیتر
36,900 تومان
دوغ نعناع و پونه کاله مقدار 1.5 لیتر
دوغ نعناع و پونه کاله مقدار 1.5 لیتر
37,500 تومان
دوغ کفیر پگاه - 1500 گرم
دوغ کفیر پگاه - 1500 گرم
40,000 تومان
دوغ نعناع و پونه کاله - 1.5 لیتر بسته 6 عددی
% 35
دوغ نعناع و پونه کاله - 1.5 لیتر بسته 6 عددی
145,990 تومان 225,000 تومان
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر
40,000 تومان
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر
42,000 تومان
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر
44,500 تومان
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر
48,000 تومان
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر
52,900 تومان
دوغ گازدار تخمیری پگاه مقدار 2 لیتر
دوغ گازدار تخمیری پگاه مقدار 2 لیتر
48,000 تومان
نوشیدنی کفیر ناری کلاسیک - 1 لیتر
نوشیدنی کفیر ناری کلاسیک - 1 لیتر
ناموجود
دوغ سون کاله - 500 میلی لیتر
دوغ سون کاله - 500 میلی لیتر
ناموجود
نوشیدنی کفیر لایت کاله- 1.5 لیتر
نوشیدنی کفیر لایت کاله- 1.5 لیتر
ناموجود
دوغ گازدار تخمیری کاله - 1.5 لیتر بسته 6 عددی
دوغ گازدار تخمیری کاله - 1.5 لیتر بسته 6 عددی
ناموجود
دوغ گازدار تخمیری کاله مقدار 1.5 لیتر
دوغ گازدار تخمیری کاله مقدار 1.5 لیتر
ناموجود
دوغ گازدار کاله - 500 میلی لیتر
دوغ گازدار کاله - 500 میلی لیتر
ناموجود
دوغ ترش میهن- 1.5 لیتر
دوغ ترش میهن- 1.5 لیتر
ناموجود
دوغ محلی میهن حجم 1.5 لیتر
دوغ محلی میهن حجم 1.5 لیتر
ناموجود
دوغ کوهی میهن حجم 1.5 لیتر
دوغ کوهی میهن حجم 1.5 لیتر
ناموجود
دوغ کباب و دیزی میهن - 1.5 لیتر
دوغ کباب و دیزی میهن - 1.5 لیتر
ناموجود
دوغ میهن - 1.5 لیتر
دوغ میهن - 1.5 لیتر
ناموجود
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر
ناموجود
دوغ سنتی با طعم پونه هراز حجم 2.45 لیتر
دوغ سنتی با طعم پونه هراز حجم 2.45 لیتر
ناموجود
دوغ سویا غیرلبنی هراز - 1.5 لیتر
دوغ سویا غیرلبنی هراز - 1.5 لیتر
ناموجود
دوغ گاز دار تخمیری طبیعی هراز -1.5 لیتر
دوغ گاز دار تخمیری طبیعی هراز -1.5 لیتر
ناموجود
دوغ کفیر صباح - 1.25 لیتر
دوغ کفیر صباح - 1.25 لیتر
ناموجود
دوغ گازدار صباح - 1500 گرم
دوغ گازدار صباح - 1500 گرم
ناموجود
دوغ بدون گاز طعم پونه دامداران مقدار 1.5 لیتر
دوغ بدون گاز طعم پونه دامداران مقدار 1.5 لیتر
ناموجود
 دوغ سنتی دامداران - 1.5 لیتر
دوغ سنتی دامداران - 1.5 لیتر
ناموجود