سوسيس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز مهياپروتئين - 1 کيلوگرم
140000 تومان
% 16
خاویار بری میراث خاویار کاسپین ایرانیان - 50 گرم
1600000 تومان 1900000 تومان
ژامبون گوشت 90 درصد 202 - 300 گرم
174900 تومان
% 13
خاویار بلوگا امپریال میراث خاویار کاسپین ایرانیان - 50 گرم
2600000 تومان 3000000 تومان
% 35
سوسيس هات داگ پنير 60 درصد گوشت قرمز مهيا پروتئين - 1 کيلوگرم
149990 تومان 230000 تومان
میگو سایز 60-51 بیستون - 500 گرم
438090 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد 202 - 300 گرم
139000 تومان
میگو سایز 40-36 بیستون - 500 گرم
367040 تومان
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم
349200 تومان
میگو سایز 50-41 بیستون - 500 گرم
454100 تومان
تخم مرغ حسام بسته 20 عددی
91600 تومان
بازو ساده مهیا پروتئین -0.9 کیلوگرم
103500 تومان
% 2
سینه بی پوست مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم
279990 تومان 284400 تومان
کوکتل دودی 55 درصد گوشت هایزم - 500 گرم
112000 تومان
تخم مرغ گریدB حسام بسته 20 عددی
91600 تومان
کوکتل شکاری 80 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم
230690 تومان
% 1
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
172850 تومان 174600 تومان
کالباس نوروزی 90 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم
283400 تومان
کوکتل انگشتی 80% سولیکو مقدار 500 گرم
161600 تومان
% 1
بال ساده مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
111370 تومان 112500 تومان
کالباس 90 درصد گوشت مرغ مهيا پروتئين - 250 گرم
75000 تومان
% 1
ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین -1.8 کیلوگرم
265510 تومان 268200 تومان
% 1
ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم
249480 تومان 252000 تومان
سوسیس هاوایی 90 درصد گوشت قرمز و مرغ آندره -500 گرم
159130 تومان
% 40
کالباس 90 درصد گوشت قرمز مهيا پروتئين - 250 گرم
59700 تومان 99500 تومان
بلدرچین تازه مهیا پروتئین - 0.8 کیلوگرم
220000 تومان
% 1
ساق مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم
285120 تومان 288000 تومان
% 15
میگو منجمد مهیا پروتئین سایز 70-61 مقدار 450 گرم
246500 تومان 290000 تومان
% 1
فیله مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
196020 تومان 198000 تومان
میگو سایز 50-41 پمینا - 500 گرم
447250 تومان
% 1
بال ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
111370 تومان 112500 تومان
% 1
مغز ران مرغ مهیا پروتئین -0.9 کیلوگرم
130970 تومان 132300 تومان
فیله ماهی شوریده بیستون - 600 گرم
639450 تومان
% 1
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین -0.9 کیلوگرم
124740 تومان 126000 تومان
استیک ماهی شیر منجمد بیستون - 600 گرم
483200 تومان
% 1
ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
142560 تومان 144000 تومان
% 20
فیله قزل آلا گوشت صورتی تغذیه شده با رنگدانه های مجاز خوراکی مهیا پروتئین - 500 گرم
308560 تومان 385700 تومان
% 1
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین - 0.5 کیلوگرم
96030 تومان 97000 تومان
فیله قزل آلا سالمون منجمد بدون استخوان بیستون - 600 گرم
454730 تومان
کالباس مارتادلا سولیکو مقدار 500 گرم
87900 تومان