فیلتر
لیمو ترش شیرازی Fresh مقدار 500 گرم
لیمو ترش شیرازی Fresh مقدار 500 گرم
40,000 تومان
پیاز سفید Fresh مقدار 1 کیلوگرم
% 15
پیاز سفید Fresh مقدار 1 کیلوگرم
20,870 تومان 24,500 تومان
سیب زمینی Fresh مقدار 1 کیلوگرم
% 8
سیب زمینی Fresh مقدار 1 کیلوگرم
17,000 تومان 18,500 تومان
کدو سبز Fresh مقدار 1 کیلوگرم
% 20
کدو سبز Fresh مقدار 1 کیلوگرم
14,800 تومان 18,500 تومان
قارچ اسلایس قارچینو - 250 گرم
قارچ اسلایس قارچینو - 250 گرم
40,210 تومان
خیار گلخانه‌ای Fresh مقدار 1 کیلوگرم
% 11
خیار گلخانه‌ای Fresh مقدار 1 کیلوگرم
31,000 تومان 35,000 تومان
قارچ اسلایس قارچینو - 800 گرم
قارچ اسلایس قارچینو - 800 گرم
107,470 تومان
هویج Fresh مقدار 1 کیلوگرم
% 5
هویج Fresh مقدار 1 کیلوگرم
21,850 تومان 23,000 تومان
قارچ اسلایس قارچینو - 500 گرم
قارچ اسلایس قارچینو - 500 گرم
80,430 تومان
پیاز زرد Fresh وزن 1 کیلوگرم
پیاز زرد Fresh وزن 1 کیلوگرم
25,500 تومان
شلیل Fresh مقدار 700 گرم
% 13
شلیل Fresh مقدار 700 گرم
105,000 تومان 120,000 تومان
هلو زعفرانی Fresh مقدار 700 گرم
% 9
هلو زعفرانی Fresh مقدار 700 گرم
63,980 تومان 70,000 تومان
خربزه کوچک Fresh مقدار 1.5 تا 2.5 کیلوگرم
% 20
خربزه کوچک Fresh مقدار 1.5 تا 2.5 کیلوگرم
120,000 تومان 150,000 تومان
قارچ دکمه ای قارچینو پلاس - 400 گرم
% 5
قارچ دکمه ای قارچینو پلاس - 400 گرم
63,980 تومان 67,350 تومان
هندوانه ممتاز Fresh مقدار 4 تا 6 کیلوگرم
هندوانه ممتاز Fresh مقدار 4 تا 6 کیلوگرم
135,000 تومان
قارچ دکمه ای قارچینو - 400 گرم
قارچ دکمه ای قارچینو - 400 گرم
64,350 تومان
طالبی شاه پسند Fresh مقدار 1.5 تا 2 کیلوگرم
% 30
طالبی شاه پسند Fresh مقدار 1.5 تا 2 کیلوگرم
73,600 تومان 105,000 تومان
طالبی بزرگ Fresh مقدار 1.5 تا 2.5 کیلوگرم
% 20
طالبی بزرگ Fresh مقدار 1.5 تا 2.5 کیلوگرم
80,000 تومان 100,000 تومان
انبه پاکستانی Fresh مقدار 1 کیلوگرم
% 4
انبه پاکستانی Fresh مقدار 1 کیلوگرم
143,320 تومان 150,000 تومان
هندوانه ممتاز Fresh مقدار 6 تا 8 کیلوگرم
هندوانه ممتاز Fresh مقدار 6 تا 8 کیلوگرم
180,000 تومان
زردآلو لوکوما - 500 گرم
زردآلو لوکوما - 500 گرم
ناموجود
خیار اصفهان - 1 کیلوگرم
خیار اصفهان - 1 کیلوگرم
ناموجود
ليمو ترش شيرازي لوکوما - 500 گرم
ليمو ترش شيرازي لوکوما - 500 گرم
ناموجود
آلو قرمز Fresh مقدار 500 گرم
آلو قرمز Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
هلو لوکوما - 1 کيلوگرم
هلو لوکوما - 1 کيلوگرم
ناموجود
هلو انجیری Fresh مقدار 700 گرم
هلو انجیری Fresh مقدار 700 گرم
ناموجود
سيب زميني لوکوما - 1 کيلوگرم
سيب زميني لوکوما - 1 کيلوگرم
ناموجود
انگور قرمز بی دانه Fresh مقدار 500 گرم
انگور قرمز بی دانه Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
هويج لوکوما - 1 کيلوگرم
هويج لوکوما - 1 کيلوگرم
ناموجود
آووکادو ایرانی Fresh مقدار 1 عدد
آووکادو ایرانی Fresh مقدار 1 عدد
ناموجود
پياز زرد لوکوما - 1 کيلوگرم
پياز زرد لوکوما - 1 کيلوگرم
ناموجود
سیب گلاب Fresh مقدار 500 گرم
سیب گلاب Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
سیب فوجی میوری - 1 کیلوگرم
سیب فوجی میوری - 1 کیلوگرم
ناموجود
سیب فرانسه Fresh مقدار 1 کیلوگرم
سیب فرانسه Fresh مقدار 1 کیلوگرم
ناموجود
ليمو ترش شیرازی ميوری - 500 گرم
ليمو ترش شیرازی ميوری - 500 گرم
ناموجود
سیب گالا Fresh وزن 1 کیلوگرم
سیب گالا Fresh وزن 1 کیلوگرم
ناموجود
شليل ميوري - 1 کيلوگرم
شليل ميوري - 1 کيلوگرم
ناموجود
پسته Fresh مقدار 500 گرم
پسته Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
سيب زرد و قرمز آبگيري ميوري - 2 کيلوگرم
سيب زرد و قرمز آبگيري ميوري - 2 کيلوگرم
ناموجود
خربزه بزرگ Fresh مقدار 2.5 تا 3.5 کیلوگرم
خربزه بزرگ Fresh مقدار 2.5 تا 3.5 کیلوگرم
ناموجود