فیلتر
زیتون شور معمولی بیژن - 680 گرم
% 2
زیتون شور معمولی بیژن - 680 گرم
90,000 تومان 92,000 تومان
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم
% 10
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم
98,100 تومان 109,000 تومان
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم
129,000 تومان
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم
% 10
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم
84,600 تومان 94,000 تومان
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا - 660 گرم
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا - 660 گرم
136,000 تومان
زیتون شور با فلفل دلمه فرنیا - 700 گرم
% 40
زیتون شور با فلفل دلمه فرنیا - 700 گرم
101,400 تومان 169,000 تومان
کنسرو زیتون شور مهدپروران سبز - 2700 گرم
% 20
کنسرو زیتون شور مهدپروران سبز - 2700 گرم
280,000 تومان 350,000 تومان
زیتون درشت سمیران - 2700 گرم
% 15
زیتون درشت سمیران - 2700 گرم
301,750 تومان 355,000 تومان
زیتون شور با هسته معمولی سمیران - 2700 گرم
زیتون شور با هسته معمولی سمیران - 2700 گرم
304,000 تومان
زیتون شور اصالت مدل معمولی مقدار 700 گرم
زیتون شور اصالت مدل معمولی مقدار 700 گرم
99,000 تومان
زیتون شور سمیران - 670 گرم
% 10
زیتون شور سمیران - 670 گرم
79,200 تومان 88,000 تومان
زیتون درشت سمیران - 670 گرم
زیتون درشت سمیران - 670 گرم
80,500 تومان
زیتون شور هسته دار سرجیو - 685 گرم
% 10
زیتون شور هسته دار سرجیو - 685 گرم
108,000 تومان 120,000 تومان
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم
91,000 تومان
زیتون شور سبز دشت مقدار 290 گرم
زیتون شور سبز دشت مقدار 290 گرم
56,000 تومان
زیتون سبز لوراس  - 2250 گرم
زیتون سبز لوراس - 2250 گرم
928,700 تومان
 زیتون شور هسته دار ویژه سرجیو - 685 گرم مجموعه 6 عددی
% 15
زیتون شور هسته دار ویژه سرجیو - 685 گرم مجموعه 6 عددی
612,000 تومان 720,000 تومان
زیتون شور با هسته دریان دشت - 670 گرم
زیتون شور با هسته دریان دشت - 670 گرم
129,000 تومان
زیتون شور سبز دشت مقدار 500 گرم
زیتون شور سبز دشت مقدار 500 گرم
77,000 تومان
زیتون سیاه لوراس - 2250 گرم
زیتون سیاه لوراس - 2250 گرم
922,520 تومان
زیتون شور درشت با هسته ورژن - 500 گرم
% 15
زیتون شور درشت با هسته ورژن - 500 گرم
92,650 تومان 109,000 تومان
زیتون شور با مغز هالوپینو ورژن - 500 گرم
% 15
زیتون شور با مغز هالوپینو ورژن - 500 گرم
143,650 تومان 169,000 تومان
زیتون شور با مغز فلفل دلمه‌ای ورژن - 500 گرم
زیتون شور با مغز فلفل دلمه‌ای ورژن - 500 گرم
169,000 تومان
زیتون شور با مغز فلفل دلمه فرنیا - 500 گرم
% 30
زیتون شور با مغز فلفل دلمه فرنیا - 500 گرم
98,000 تومان 140,000 تومان
زیتون شور گلنوش - 670 گرم بسته 12 عددی
زیتون شور گلنوش - 670 گرم بسته 12 عددی
1,386,840 تومان
زیتون با مغز فلفل لوراس - 2250 گرم
زیتون با مغز فلفل لوراس - 2250 گرم
939,610 تومان
زیتون ویژه تندیس -1000 گرم
زیتون ویژه تندیس -1000 گرم
ناموجود
زیتون شور با هسته سوپر خوش طعم بهار - 680 گرم
زیتون شور با هسته سوپر خوش طعم بهار - 680 گرم
ناموجود
زیتون شور ممتاز لون استار - 680 گرم
زیتون شور ممتاز لون استار - 680 گرم
ناموجود
زیتون شور با مغز سیر ورژن - 500 گرم
زیتون شور با مغز سیر ورژن - 500 گرم
ناموجود
کنسرو زیتون شور  باهسته گلنوش - 670 گرم
کنسرو زیتون شور باهسته گلنوش - 670 گرم
ناموجود
زیتون سیاه ال آندلوس - 200 گرم
زیتون سیاه ال آندلوس - 200 گرم
ناموجود
زیتون سیاه هسته دار لوراس - 1200 گرم
زیتون سیاه هسته دار لوراس - 1200 گرم
ناموجود
زیتون باهسته ویژه آنیکا - 680 گرم
زیتون باهسته ویژه آنیکا - 680 گرم
ناموجود
زیتون شور هسته دار کامبیز - 470 گرم
زیتون شور هسته دار کامبیز - 470 گرم
ناموجود
زیتون مغزدار فلفلی خوش طعم بهار - 680 گرم
زیتون مغزدار فلفلی خوش طعم بهار - 680 گرم
ناموجود
زیتون سوپر باهسته خوش طعم بهار- 1500 گرم
زیتون سوپر باهسته خوش طعم بهار- 1500 گرم
ناموجود
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم
ناموجود
زیتون شور درشت با هسته بیژن - 680 گرم
زیتون شور درشت با هسته بیژن - 680 گرم
ناموجود
زیتون شور خیلی درشت با هسته سالی - 680 گرم
زیتون شور خیلی درشت با هسته سالی - 680 گرم
ناموجود