رک شبکه مدل 4UG
515000 تومان
رک شبکه مدل 3UG
350000 تومان
بلنک پنل رک 1 یونیت مدل 1u بسته 6 عددی
300000 تومان
بلنک پنل رک 2 یونیت مدل 2u بسته 2 عددی
180000 تومان
رک کیس مدل N1
1870000 تومان
رک شبکه مدل 4u-36
480000 تومان
رک شبکه مدل 4u Eco
372720 تومان
رک شبکه مدل 6U45
980000 تومان
رک شبکه مدل 4UTW
550000 تومان
رک شبکه مدل 7u Eco
690000 تومان
رک شبکه مدل 7u45G
1600000 تومان
رک شبکه مدل4UT
460000 تومان
رک شبکه کد 34520
2290000 تومان
رک شبکه مدل 2 یونیت
1000000 تومان
رک شبکه مدل 6u40
680000 تومان
بلنک پنل رک ۲ یونیت مدل ۲۰۰۰۸۵۲
110000 تومان
بلنک پنل رک ۱ یونیت مدل ۲۰۰۰۴۴۲
80000 تومان
رک شبکه سیلوراستون مدل SST-RM23-502
9200000 تومان
رک شبکه مدل 7 یونیت
3300000 تومان
رک شبکه مدل 9 یونیت
3300000 تومان
رک شبکه مدل 4 یونیت
1050000 تومان
بلنک پنل رک 4 یونیت مدل ۲۰۰۰۷۴۶
150000 تومان
رک شبکه مدل 7u45T
1650000 تومان
رک شبکه مدل 4U
430000 تومان
بلنک پنل رک 3 یونیت مدل ۲۰۰۰۷۴۵
140000 تومان
رک شبکه مدل 9 یونیت کد 9UG60
2400000 تومان
ریل کیت سرور مدل DL380
3450000 تومان
سینی رک مدل 20
220000 تومان
رک شبکه فوکا 6 یونیت مدل F06U45D
ناموجود
رک شبکه الگونت مدل 9U45CM
ناموجود
سینی رک شبکه مدل SH-J018-100
ناموجود
سینی متحرک رک شبکه مدل SH-J015-100
ناموجود
رک شبکه مدل 6U38 Zcam
ناموجود
رک شبکه مدل 12U60
ناموجود
رک شبکه مدل 5UT
ناموجود
رک شبکه مدل 7U-zcam
ناموجود
سینی ثابت رک شبکه مدل H05F/FF-60
ناموجود
رک شبکه مدل 4UP
ناموجود
سینی ثابت رک شبکه مدل SH-J018-60
ناموجود
سینی ثابت رک شبکه مدل SH-J018-80
ناموجود