فیلتر
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzbr06 کد 0.6
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzbr06 کد 0.6
30,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzbr04 برنجی کد 0.4
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzbr04 برنجی کد 0.4
33,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل MK8 کد brass02
نازل پرینتر سه بعدی مدل MK8 کد brass02
33,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل MK8 کد brass03
نازل پرینتر سه بعدی مدل MK8 کد brass03
33,000 تومان
 نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst08 استیل کد 0.8
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst08 استیل کد 0.8
40,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst02 استیل کد 0.2
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst02 استیل کد 0.2
40,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst10 کد 1.0
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst10 کد 1.0
40,000 تومان
رابط فیتینگی پنوماتیک هات اند مدل PC4M10
رابط فیتینگی پنوماتیک هات اند مدل PC4M10
37,300 تومان
ترمیستور پرینتر سه بعدی مدل NTC3950 100K
ترمیستور پرینتر سه بعدی مدل NTC3950 100K
39,920 تومان
سوزن تمیزکننده نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzl3 بسته 3 عددی
سوزن تمیزکننده نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzl3 بسته 3 عددی
45,000 تومان
سپریشن پد مدل 1610
سپریشن پد مدل 1610
45,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst025 استیل کد 0.25
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst025 استیل کد 0.25
50,000 تومان
مگنت توسکام طرح فابریک کد 1005
مگنت توسکام طرح فابریک کد 1005
50,000 تومان
فوم رول کد 2035 (05A)
فوم رول کد 2035 (05A)
50,000 تومان
فوم رول توسکام کد 1010 12A
فوم رول توسکام کد 1010 12A
50,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzbr02 کد 0.2
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzbr02 کد 0.2
27,700 تومان
چیپ کارتریج مدل 83A
چیپ کارتریج مدل 83A
35,000 تومان
فوم رول توسکام کد 1320 49A
فوم رول توسکام کد 1320 49A
45,000 تومان
ترمیستور پرینتر سه بعدی مدل NTC3950 100K
ترمیستور پرینتر سه بعدی مدل NTC3950 100K
58,000 تومان
کارت پاک کننده مرطوب پاک افزار مدل T
کارت پاک کننده مرطوب پاک افزار مدل T
60,000 تومان
مگنت توسکام کد 2035 (05A)
مگنت توسکام کد 2035 (05A)
60,000 تومان
مگنت توسکام کد 2015 53A
مگنت توسکام کد 2015 53A
60,000 تومان
مگنت توسکام کد 1320 49A
مگنت توسکام کد 1320 49A
60,000 تومان
هیتر اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل V12W40
هیتر اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل V12W40
93,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst03 استیل کد 0.3
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst03 استیل کد 0.3
40,000 تومان
 نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst06 استیل کد 0.6
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzst06 استیل کد 0.6
40,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss02 کد 0.2
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss02 کد 0.2
99,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss04 کد 0.4
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss04 کد 0.4
99,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss05  کد 0.5
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss05 کد 0.5
99,000 تومان
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss03 کد 0.3
نازل پرینتر سه بعدی مدل Nzhss03 کد 0.3
99,000 تومان
هیتر اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل V24W40
هیتر اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل V24W40
93,000 تومان
چیپ 4 رنگ کارتریج مدل 5525 بسته 4 عددی
چیپ 4 رنگ کارتریج مدل 5525 بسته 4 عددی
150,000 تومان
محلول هدبازکن اسکای کالر مدل HD84454 حجم 100 میلی لیتر
محلول هدبازکن اسکای کالر مدل HD84454 حجم 100 میلی لیتر
175,000 تومان
محلول هدبازکن اینک تک مدل Cleaner حجم 100 میلی لیتر
محلول هدبازکن اینک تک مدل Cleaner حجم 100 میلی لیتر
175,000 تومان
اسپری تونر پررنگ کننده مهرسازی مدل Blaker
اسپری تونر پررنگ کننده مهرسازی مدل Blaker
200,000 تومان
محلول هدبازکن وکس مدل CS حجم 100 میلی لیتر
محلول هدبازکن وکس مدل CS حجم 100 میلی لیتر
200,000 تومان
اسپری تونر پررنگ کننده کالک مدل density
اسپری تونر پررنگ کننده کالک مدل density
200,000 تومان
محلول هدبازکن اینک تک مدل Full Power حجم 100 میلی لیتر
محلول هدبازکن اینک تک مدل Full Power حجم 100 میلی لیتر
200,000 تومان
سوزن تمیزکننده نازل پرینتر سه بعدی 0.2 مدل R3 بسته 10 عددی
سوزن تمیزکننده نازل پرینتر سه بعدی 0.2 مدل R3 بسته 10 عددی
207,000 تومان
سوزن تمیزکننده نازل پرینتر سه بعدی 0.3 مدل R3 بسته 10 عددی
سوزن تمیزکننده نازل پرینتر سه بعدی 0.3 مدل R3 بسته 10 عددی
207,000 تومان