فیلتر
ژله میوه ای می ماس - 100 گرم
ژله میوه ای می ماس - 100 گرم
17,000 تومان
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم
% 5
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم
19,000 تومان 20,000 تومان
دسر نوشیدنی توت فرنگی کاله -0.125 لیتر
دسر نوشیدنی توت فرنگی کاله -0.125 لیتر
17,500 تومان
دسر وانیلی دومینو مقدار 100 گرم
دسر وانیلی دومینو مقدار 100 گرم
20,000 تومان
دسر نوشیدنی موز کاله -0.125 لیتر
دسر نوشیدنی موز کاله -0.125 لیتر
17,500 تومان
دسر بیسکویتی دومینو مقدار 100 گرم
% 5
دسر بیسکویتی دومینو مقدار 100 گرم
19,000 تومان 20,000 تومان
دسر نوشیدنی شکلاتی کاله -0.125 لیتر
دسر نوشیدنی شکلاتی کاله -0.125 لیتر
17,500 تومان
دسر زعفرانی دومینو مقدار 100 گرم
دسر زعفرانی دومینو مقدار 100 گرم
20,000 تومان
دسر نوشیدنی طالبی کاله - 0.125 لیتر
دسر نوشیدنی طالبی کاله - 0.125 لیتر
17,500 تومان
دسر شکلاتی دومینو مقدار 100 گرم
% 5
دسر شکلاتی دومینو مقدار 100 گرم
19,000 تومان 20,000 تومان
سمنو جوانه فرد - 300 گرم
% 15
سمنو جوانه فرد - 300 گرم
46,330 تومان 54,500 تومان
دسر موزی دومینو مقدار 100 گرم
دسر موزی دومینو مقدار 100 گرم
20,000 تومان
دسر پانا کوتا کاله مقدار 1لیتر
% 15
دسر پانا کوتا کاله مقدار 1لیتر
116,450 تومان 137,000 تومان
دسر توت فرنگی دومینو مقدار 100 گرم
% 5
دسر توت فرنگی دومینو مقدار 100 گرم
19,000 تومان 20,000 تومان
کرم کارامل می ماس - 100 گرم
% 10
کرم کارامل می ماس - 100 گرم
20,880 تومان 23,200 تومان
سمنو جوانه فرد با مغز بادام - 250 گرم
% 15
سمنو جوانه فرد با مغز بادام - 250 گرم
51,000 تومان 60,000 تومان
میلک شیک دلیس با طعم کارامل کاله - 200 میلی لیتر
میلک شیک دلیس با طعم کارامل کاله - 200 میلی لیتر
37,000 تومان
مینارین قنادی منجمد کاله - 450 گرم
% 9
مینارین قنادی منجمد کاله - 450 گرم
51,770 تومان 57,200 تومان
دسر نوشیدنی طالبی کاله مقدار 1 لیتر
% 10
دسر نوشیدنی طالبی کاله مقدار 1 لیتر
89,100 تومان 99,000 تومان
سمنو جوانه فرد - 500 گرم
% 15
سمنو جوانه فرد - 500 گرم
71,830 تومان 84,500 تومان
سمنو سنتی پای دیگ سادات - 500 گرم
سمنو سنتی پای دیگ سادات - 500 گرم
ناموجود
چیز کیک با سس شکلات کاله - 80 گرم
چیز کیک با سس شکلات کاله - 80 گرم
ناموجود
سمنو سنتی پای دیگ سادات - 110 گرم
سمنو سنتی پای دیگ سادات - 110 گرم
ناموجود
تیرامیسو کاله مقدار 90 گرم
تیرامیسو کاله مقدار 90 گرم
ناموجود
سمنو سنتی پای دیگ سادات - 1000 گرم
سمنو سنتی پای دیگ سادات - 1000 گرم
ناموجود
تیرامیسو کاله مقدار 500 گرم
تیرامیسو کاله مقدار 500 گرم
ناموجود
سمنو بادامی پای دیگ سادات - 500 گرم
سمنو بادامی پای دیگ سادات - 500 گرم
ناموجود
ترایفل پرتقال و توت فرنگی کاله - 100 گرم
ترایفل پرتقال و توت فرنگی کاله - 100 گرم
ناموجود
سمنو بادامی پای دیگ سادات - 110 گرم
سمنو بادامی پای دیگ سادات - 110 گرم
ناموجود
میلک شیک با طعم توت فرنگی دلیس کاله - 200 گرم
میلک شیک با طعم توت فرنگی دلیس کاله - 200 گرم
ناموجود
میلک شیک با طعم وانیل دلیس کاله - 200 گرم
میلک شیک با طعم وانیل دلیس کاله - 200 گرم
ناموجود
خامه قنادی شیرین منجمد کاله - 450 گرم
خامه قنادی شیرین منجمد کاله - 450 گرم
ناموجود
خامه قنادی سولیانو کاله - 900 گرم
خامه قنادی سولیانو کاله - 900 گرم
ناموجود
دسر پانا کوتا شکلاتی کاله مقدار 1000 میلی لیتر
دسر پانا کوتا شکلاتی کاله مقدار 1000 میلی لیتر
ناموجود
حلوا فارسی - 250 گرم
حلوا فارسی - 250 گرم
ناموجود