دستگاه تست قندخون مدل prodigy به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی و سوزن بسته 10 عددی
930000 تومان
دستگاه تست قند خون کرسنس مدل IS643212-R
420000 تومان
دستگاه تست قند خون فریسنس مدل TAG به همراه قلم و 10 عدد سوزن و 10 عدد نوار تست قند خون
579000 تومان
% 5
دستگاه تست قند خون کلور چک مدل TD-4230
550000 تومان 580000 تومان
دستگاه تست قند خون زیکلاس مد مدل TD-4267
950000 تومان
% 10
دستگاه تست قند خون یورایت مدل TD4252 به همراه نوار تست قند خون بسته 25 عددی
495000 تومان 550000 تومان
دستگاه تست قند خون ای بی چک مدل EB 01 به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی و سوزن بسته 50 عددی
900000 تومان
دستگاه تست قند خون دیابان مدل SMM1000 به همراه نوار تست قند خون مجموعه 4 عددی
693000 تومان
دستگاه تست قند خون اینفوپیا مدل ایزی گلوکو به همراه نوار تست قند خون مجموعه 50 عددی
999900 تومان
دستگاه تست قند خون دیابان مدل SMM 1000 به همراه نوار تست قند خون بسته 25 عددی
394000 تومان
دستگاه تست قندخون اس دی بایوسنسور مدل کد فری به همراه نوار تست قند خون مجموعه 2 عددی
ناموجود
دستگاه تست قند خون بیورر مدل GL42 به همراه نوار تست بسته 50 عددی
ناموجود
دستگاه تست قندخون آگاماتریکس مدل Jazz Wireless 2 به همراه نوار تست قندخون بسته 50 عددی و سوزن لانست بسته 100 عددی
ناموجود
دستگاه تست قند خون استار مدل Apex Bio-AST
ناموجود
دستگاه تست قند خون یورایت مدل TD4279
ناموجود
دستگاه تست قند خون یو رایت مدل TD-4279 به همراه 10عدد نوار
ناموجود
دستگاه تست قند خون امبرس اوو مدل 050
ناموجود
دستگاه تست قند خون یورایت مدل TD_4252
ناموجود
دستگاه تست قند خون یو رایت مدل TD-4279 به همراه نوار بسته 50 عددی
ناموجود
دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل اینستنت
ناموجود
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار مجموعه 2 عددی و سوزن بسته 100 عددی
ناموجود
دستگاه تست قندخون آگاماتریکس مدل Jazz Wireless 2
ناموجود
دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل Active
ناموجود
دستگاه تست قندخون آگاماتریکس مدل Jazz Wireless 2 به همراه نوار تست قندخون مجموعه 4 عددی و سوزن لانست مجموعه 2 عددی
ناموجود
دستگاه تست قند خون دیابان مدل SMM 1000 به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی
ناموجود
دستگاه تست قند خون دیابان مدل SMM1000 به همراه 3 بسته نوار تست قند خون 50 عددی و کارت اشتراک 3 ماهه پزشک سیناکِر
ناموجود
دستگاه تست قندخون آوان مدل AGM01 به همراه 100 عدد نوار تست قند خون
ناموجود
دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01 به همراه 10 عدد نوار تست قند خون
ناموجود
دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01 به همراه 25 عدد نوار تست قند خون
ناموجود
دستگاه تست قند خون گالا مدل TD4277 به همراه یک بسته نوار 50 عددی
ناموجود
تست قند خون اینفوپیا مدل EasyGluco
ناموجود
دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01 به همراه 10 عدد نوار تست قند خون
ناموجود
دستگاه تست قند خون اینفوپیا مدل Easy Gluco به همراه کارت اشتراک پزشک سیناکر 3 ماهه و 2 بسته نوار 50 عددی
ناموجود
نوار تست قند خون اس دی بایوسنسور مدل codefree
ناموجود
دستگاه تست قند خون اینفوپیا مدل Easy Gluco Pro به همراه کارت اشتراک پزشک سیناکر 3 ماهه و 2 بسته نوار 50 عددی
ناموجود
دستگاه تست قند خون اس دی بایوسنسور مدل کد فری به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی
ناموجود
دستگاه تست قند خون اینفوپیا مدل Easy Gluco Pro مجهز به نرم افزار هوشمند، اشتراک 6 ماهه پایش سلامت آنلاین و 5 بسته نوار تست 50 عددی
ناموجود
دستگاه تست قندخون کلور چک مدل TD-4230 به همراه یک بسته نوار تست و سوزن
ناموجود
دستگاه تست قندخون کدفری مدل SD به همراه یک بسته نوار تست و یک بسته سوزن
ناموجود
دستگاه تست قند خون گلوکوشور Star
ناموجود