فیلتر
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
314,000 تومان
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC210CS
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC210CS
2,748,000 تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
460,000 تومان
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SM
330,000 تومان
مدیا کانورتر نت لینک مدل HTB-GS-03 SC 20KM
% 17
مدیا کانورتر نت لینک مدل HTB-GS-03 SC 20KM
1,830,000 تومان 2,200,000 تومان
ماژول فیبر نوری فینیسار مدل FCMJ-8521-3
ماژول فیبر نوری فینیسار مدل FCMJ-8521-3
1,220,000 تومان
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SMD
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-LH-SMD
330,000 تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
499,000 تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-10G-LR
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-10G-LR
599,000 تومان
ماژول فیبر نوری اف اس مدل QSFP-40GE-LR4
ماژول فیبر نوری اف اس مدل QSFP-40GE-LR4
17,500,000 تومان
 ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MM
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MM
245,000 تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل  GLC-SX-MM
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-SX-MM
250,000 تومان
ماژول فیبر سیسکو مدل SFP-OC48-LR2
ماژول فیبر سیسکو مدل SFP-OC48-LR2
6,740,000 تومان
ماژول فیبر نوری مدل GLC-LH-SMD
ماژول فیبر نوری مدل GLC-LH-SMD
328,000 تومان
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MMD
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MMD
260,000 تومان
ماژول فیبر نوری سپیتام مدل SFP1G-SM-SX-20KM بسته دو عددی
ماژول فیبر نوری سپیتام مدل SFP1G-SM-SX-20KM بسته دو عددی
1,400,000 تومان
ماژول فیبر نوری میکروتیک مدل S+RJ10
ماژول فیبر نوری میکروتیک مدل S+RJ10
4,500,000 تومان
 آداپتور فیبر نوری مدل LC-LC-QUAD بسته 20 عددی
% 5
آداپتور فیبر نوری مدل LC-LC-QUAD بسته 20 عددی
555,750 تومان 585,000 تومان
آداپتور فیبر نوری مدل SC بسته 2 عددی
آداپتور فیبر نوری مدل SC بسته 2 عددی
25,000 تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-GLC-T
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-GLC-T
650,000 تومان
مدیا کانورتر دی-لینک مدل DMC-300MSC
مدیا کانورتر دی-لینک مدل DMC-300MSC
1,824,000 تومان
ماژول فیبر نوری مدل SFP-10G-LR
ماژول فیبر نوری مدل SFP-10G-LR
600,000 تومان
ماژول فیبر نوری زد تی ای مدل SFP SM-10-15km-1310-100-155M-C
ماژول فیبر نوری زد تی ای مدل SFP SM-10-15km-1310-100-155M-C
350,000 تومان
تی پی لینک ماژول multi-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LM
تی پی لینک ماژول multi-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LM
1,000,000 تومان
تی پی لینک ماژول Single-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LS
تی پی لینک ماژول Single-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LS
1,000,000 تومان
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC110CS
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC110CS
3,100,000 تومان
مبدل فیبر نوری به اترنت فایبر اسپید مدل A و B بسته دو عددی
مبدل فیبر نوری به اترنت فایبر اسپید مدل A و B بسته دو عددی
ناموجود
مبدل فیبر نوری به اترنت رایزن مدل RMC-104FXA
مبدل فیبر نوری به اترنت رایزن مدل RMC-104FXA
ناموجود
ماژول فیبر نوری مدل SFP-155M-20KM
ماژول فیبر نوری مدل SFP-155M-20KM
ناموجود
ماژول فیبر نوری مدل SFP-GE-BIDI-20KM-T1490/R1310-LC-I-C10
ماژول فیبر نوری مدل SFP-GE-BIDI-20KM-T1490/R1310-LC-I-C10
ناموجود
ماژول فیبر نوری میکروتیک مدل s-85dlc05d
ماژول فیبر نوری میکروتیک مدل s-85dlc05d
ناموجود
 مدیا کانورتر  مدل DM-MC
مدیا کانورتر مدل DM-MC
ناموجود
مدیا کانورتر کیانت مدل KIA-MCG-SC-1000
مدیا کانورتر کیانت مدل KIA-MCG-SC-1000
ناموجود
مدیا کانورتور پلنت مدل GT-802S V3
مدیا کانورتور پلنت مدل GT-802S V3
ناموجود
مبدل فیبر نوری به اترنت پلنت مدل GT-805A SFP20KM V6
مبدل فیبر نوری به اترنت پلنت مدل GT-805A SFP20KM V6
ناموجود
ماژول فیبر نوری سپیتام مدل SFP1G-SM-DX-20KM
ماژول فیبر نوری سپیتام مدل SFP1G-SM-DX-20KM
ناموجود
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100ST/TX
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100ST/TX
ناموجود
مبدل فیبر نوری فایبر اسپید مدل SM-DX-20KM
مبدل فیبر نوری فایبر اسپید مدل SM-DX-20KM
ناموجود
آداپتور فیبر نوری مدل SC بسته 50 عددی
آداپتور فیبر نوری مدل SC بسته 50 عددی
ناموجود
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100SC/TX
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100SC/TX
ناموجود