% 10
ریحان خشک خانگی_100 گرم
59900 تومان 66500 تومان
% 18
نعنا خشک به چاشنی فلاح - 500 گرم
129000 تومان 158000 تومان
% 26
شوید خشک ممتاز سرمد - 230 گرم
64000 تومان 87000 تومان
% 36
شوید خشک سنتی ممتاز قصر گلشهد - 210 گرم
79000 تومان 124000 تومان
% 12
سبزی خشک شنبلیله دهکده سبز سلامت - 200 گرم
69220 تومان 79000 تومان
% 15
شوید خشک به چاشنی فلاح - 500 گرم
110000 تومان 130000 تومان
پودر جوانه گندم غنی شده دستچین کالا - 500 گرم
59900 تومان
% 30
نعناع خشک سنتی ممتاز قصر گلشهد - 50 گرم
57000 تومان 82000 تومان
سبزی مرغ و ماهی شکم پر روحبخش - 200 گرم
228000 تومان
جلبک و بلوبری - 70 گرم
22000 تومان
% 22
نعناع خشک ممتاز سرمد - 150 گرم
70000 تومان 90000 تومان
سبزی کاکاتو آنخ خشک مارجان - 100 گرم
75000 تومان
% 20
سبزی خشک پلویی فدک - 200 گرم
60000 تومان 75000 تومان
جلبک دریایی - 70 گرم
21000 تومان
پودر جوانه گندم غنی شده دستچین کالا - 1000 گرم
92400 تومان
سبزی نعنا فلفلی خشک مارجان - 100 گرم
85000 تومان
% 20
سبزی خشک کوکوی فدک - 200 گرم
61600 تومان 77000 تومان
% 27
قارچ گانودرما ممتاز باباگلی - 75 گرم
130800 تومان 179000 تومان
% 15
سبزی دلال بالمی لایف - 250 گرم
94000 تومان 110000 تومان
سبزی ریحان بنفش خشک مارجان - 100 گرم
89000 تومان
سبزی جعفری خشک روحبخش - 75 گرم
55000 تومان
% 32
شوید خشک ممتاز سرمد - 450 گرم بسته 2 عددی
114000 تومان 168000 تومان
% 14
شنبلیله خشک بالمی لایف - 300گرم
110000 تومان 128000 تومان
سبری ریحان سبز خشک مارجان - 100 گرم
73000 تومان
پونه روحبخش - 50 گرم
38200 تومان
پودر جوانه گندم غنی شده دستچین کالا - 150 گرم
31000 تومان
% 10
سبزی دلال نمک سبز گول چیچیک - 300 گرم
94000 تومان 105000 تومان
سبزی ریحان سبز خشک مارجان - 50 گرم
49500 تومان
سبزی جعفری خشک روحبخش - 200 گرم
121000 تومان
% 25
برگ نعناع خشک ممتاز سرمد - 100 گرم بسته 2 عددی
79000 تومان 105000 تومان
% 15
سبزی خشک اسفناج ممتاز فدک - 100 گرم
41600 تومان 49000 تومان
سبزی شنبلیله خشک مارجان - 50 گرم
49000 تومان
سبزی نعنا خشک روحبخش - 100 گرم
59000 تومان
% 23
نعنا خشک ممتاز سرمد - 150 گرم بسته 2 عددی
119000 تومان 155000 تومان
سبزی خشک قرمه سبزی نیشابور - 500 گرم
99000 تومان
سبزی قورمه خشک روحبخش - 200 گرم
178000 تومان
% 11
مرزه خشک ممتاز گول چیچک - 300 گرم
128000 تومان 144000 تومان
% 32
سبزی قورمه خشک سنتی ممتاز قصر گلشهد - 200 گرم
98000 تومان 145000 تومان
% 11
سبزی شنبلیله خشک خوش پاک - 300 گرم
84000 تومان 94000 تومان
سبزی مرغ و ماهی شکم پر روحبخش - 100 گرم
134000 تومان