فیلتر
فلافل عربی نوبر سبز - 400 گرم
فلافل عربی نوبر سبز - 400 گرم
69,850 تومان
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده پمینا مقدار 750 گرم
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده پمینا مقدار 750 گرم
75,000 تومان
ناگت مرغ ب.آ مقدار 250 گرم
ناگت مرغ ب.آ مقدار 250 گرم
75,000 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب.آ - 250 گرم
ناگت مرغ و پنیر ب.آ - 250 گرم
79,700 تومان
فرنچ فرایز بلژیکی باتو - 750 گرم
فرنچ فرایز بلژیکی باتو - 750 گرم
70,540 تومان
سیب زمینی زیگزاگی باتو - 750 گرم
سیب زمینی زیگزاگی باتو - 750 گرم
70,540 تومان
 سیب زمینی توپی باتو - 750 گرم
سیب زمینی توپی باتو - 750 گرم
70,540 تومان
سیب زمینی تنوری ب.آ مقدار 950 گرم
سیب زمینی تنوری ب.آ مقدار 950 گرم
89,700 تومان
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 750 گرم
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 750 گرم
74,000 تومان
سیب زمینی تنوری نوبر سبز - 900 گرم
سیب زمینی تنوری نوبر سبز - 900 گرم
90,450 تومان
شنیسل ران مرغ پمینا - 420 گرم
% 8
شنیسل ران مرغ پمینا - 420 گرم
97,330 تومان 105,800 تومان
پیتزا چیکن استروگانف کاپو - 330 گرم بسته 2 عددی
پیتزا چیکن استروگانف کاپو - 330 گرم بسته 2 عددی
109,500 تومان
کراکت مرغ و پنیر ب. آ - 400 گرم
کراکت مرغ و پنیر ب. آ - 400 گرم
132,900 تومان
همبرگر چیلی ممتاز 95 درصد گوشت مهیا پروتئین بسته 4 عددی
همبرگر چیلی ممتاز 95 درصد گوشت مهیا پروتئین بسته 4 عددی
140,650 تومان
پیتزا مخلوط کاپو - 360 گرم بسته 2 عددی
پیتزا مخلوط کاپو - 360 گرم بسته 2 عددی
104,500 تومان
پیتزا پپرونی کاپو - 440 گرم
پیتزا پپرونی کاپو - 440 گرم
128,500 تومان
کتلت گوشت 40% ب.آ مقدار 450 گرم
کتلت گوشت 40% ب.آ مقدار 450 گرم
143,500 تومان
فلافل سوخاری 202 - 1 کیلوگرم
فلافل سوخاری 202 - 1 کیلوگرم
129,300 تومان
شامی کباب ب.آ مقدار 450 گرم
شامی کباب ب.آ مقدار 450 گرم
147,700 تومان
کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم
کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم
148,000 تومان
کوکو سبزی ب.آ مقدار 470 گرم
کوکو سبزی ب.آ مقدار 470 گرم
84,600 تومان
کراکت مرغ و پنیر مارین - 400 گرم
کراکت مرغ و پنیر مارین - 400 گرم
134,700 تومان
کباب لقمه ممتاز 70 درصد مهیا پروتئین - 450 گرم
کباب لقمه ممتاز 70 درصد مهیا پروتئین - 450 گرم
135,000 تومان
پیتزا مخلوط کاپو - 450 گرم
پیتزا مخلوط کاپو - 450 گرم
148,500 تومان
سمبوسه گوشت پمینا مقدار 450 گرم
سمبوسه گوشت پمینا مقدار 450 گرم
155,300 تومان
فلافل نیمه آماده 206 - 900 گرم
فلافل نیمه آماده 206 - 900 گرم
144,270 تومان
ناگت مرغ مارین - 500 گرم
ناگت مرغ مارین - 500 گرم
150,800 تومان
همبرگر 60 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم
همبرگر 60 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم
152,780 تومان
همبرگر 85% مهیا پروتئین - 400 گرم
همبرگر 85% مهیا پروتئین - 400 گرم
135,790 تومان
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم
% 20
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم
157,360 تومان 196,700 تومان
همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم
همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم
158,100 تومان
همبرگر 90 درصد گوشت قرمز 202 - 400 گرم
% 20
همبرگر 90 درصد گوشت قرمز 202 - 400 گرم
161,990 تومان 202,600 تومان
فلافل ب.آ مقدار 1000 گرم
فلافل ب.آ مقدار 1000 گرم
162,700 تومان
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی - 400 گرم
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی - 400 گرم
163,700 تومان
کوردون بلو ب.آ مقدار 420 گرم
کوردون بلو ب.آ مقدار 420 گرم
165,900 تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت قرمز 202 - 450 گرم
کباب لقمه 70 درصد گوشت قرمز 202 - 450 گرم
166,100 تومان
کباب لقمه گوشت منجمد پمینا مقدار 450گرم
کباب لقمه گوشت منجمد پمینا مقدار 450گرم
166,100 تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت قرمز آندره - 450 گرم
کباب لقمه 70 درصد گوشت قرمز آندره - 450 گرم
159,470 تومان
کباب لقمه 70 % ب.آ مقدار 400 گرم
کباب لقمه 70 % ب.آ مقدار 400 گرم
160,000 تومان
کاله برگر 100 درصد گوشت قرمز پمینا - 500 گرم
% 26
کاله برگر 100 درصد گوشت قرمز پمینا - 500 گرم
179,000 تومان 243,000 تومان