فیلتر
کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 2 عددی
% 19
کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 2 عددی
89,100 تومان 110,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 2 عددی
% 19
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 2 عددی
89,100 تومان 110,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 2 عددی
% 14
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 2 عددی
94,600 تومان 110,000 تومان
کنسرو خورشت سبزی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 2 عددی
% 14
کنسرو خورشت سبزی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 2 عددی
94,600 تومان 110,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 12 عددی
% 22
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 12 عددی
514,800 تومان 660,000 تومان
 کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم به همراه کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 12 عددی
% 22
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم به همراه کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 12 عددی
514,800 تومان 660,000 تومان
کنسرو خورشت سبزی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 12 عددی
% 22
کنسرو خورشت سبزی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 12 عددی
514,800 تومان 660,000 تومان
کنسرو باقلاقاتوق بدر - 420 گرم بسته 2 عددی
% 5
کنسرو باقلاقاتوق بدر - 420 گرم بسته 2 عددی
72,100 تومان 75,900 تومان
خورشت آلو اسفناج هانی - 285 گرم
خورشت آلو اسفناج هانی - 285 گرم
134,000 تومان
خورش آلو با قارچ سه قارچ -475 گرم
خورش آلو با قارچ سه قارچ -475 گرم
139,000 تومان
کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 12 عددی
% 17
کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم بسته 12 عددی
547,800 تومان 660,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 12 عددی
% 17
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شهدین - 370 گرم بسته 12 عددی
547,800 تومان 660,000 تومان
خورشت قیمه بادمجان با گوشت هانی - 285 گرم
خورشت قیمه بادمجان با گوشت هانی - 285 گرم
135,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم
% 9
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شیفته - 370 گرم
50,050 تومان 55,000 تومان
کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم
% 4
کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم
52,800 تومان 55,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شهدین - 370 گرم
% 4
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا شهدین - 370 گرم
52,800 تومان 55,000 تومان
کنسرو مرغ در روغن شیلتون - 180 گرم
% 8
کنسرو مرغ در روغن شیلتون - 180 گرم
68,910 تومان 74,900 تومان
کنسرو خورشت سبزی با سویا شهدین - 370 گرم
% 9
کنسرو خورشت سبزی با سویا شهدین - 370 گرم
50,050 تومان 55,000 تومان
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا - 370 گرم به همراه کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم
% 14
کنسرو خورشت قیمه و سیب زمینی با سویا - 370 گرم به همراه کنسرو خورشت سبزی با سویا شیفته - 370 گرم
94,600 تومان 110,000 تومان
خورش قیمه با قارچ سه قارچ -475گرم
خورش قیمه با قارچ سه قارچ -475گرم
ناموجود
خورش قلیه با قارچ سه قارچ -475 گرم
خورش قلیه با قارچ سه قارچ -475 گرم
ناموجود
کنسرو کشک بادمجان گیلانی - 460 گرم
کنسرو کشک بادمجان گیلانی - 460 گرم
ناموجود
کنسرو گوشت شتر بریس - 160 گرم
کنسرو گوشت شتر بریس - 160 گرم
ناموجود
کنسرو گوشت گوساله در روغن بریس - 160 گرم
کنسرو گوشت گوساله در روغن بریس - 160 گرم
ناموجود
کنسرو قیمه با سیب زمینی اورگانا - 180 گرم بسته 3 عددی
کنسرو قیمه با سیب زمینی اورگانا - 180 گرم بسته 3 عددی
ناموجود
کنسرو قورمه سبزی اورگانا - 180 گرم بسته 3 عددی
کنسرو قورمه سبزی اورگانا - 180 گرم بسته 3 عددی
ناموجود
خوراک مخصوص با جوجه چیکا مقدار 300 گرم
خوراک مخصوص با جوجه چیکا مقدار 300 گرم
ناموجود
الویه با مرغ چیکا مقدار 400 گرم
الویه با مرغ چیکا مقدار 400 گرم
ناموجود
برنج زعفرانی چیکا - 300 گرم
برنج زعفرانی چیکا - 300 گرم
ناموجود
شوید باقلا پلو چیکا مقدار 300 گرم
شوید باقلا پلو چیکا مقدار 300 گرم
ناموجود
خوراک مرغ چیکا مقدار 285 گرم
خوراک مرغ چیکا مقدار 285 گرم
ناموجود
خوراک سیب زمینی با گوشت کوفته ای هانی - 285 گرم
خوراک سیب زمینی با گوشت کوفته ای هانی - 285 گرم
ناموجود
سس فسنجان بدون گوشت اماده هانی - 2700 گرم
سس فسنجان بدون گوشت اماده هانی - 2700 گرم
ناموجود
خورشت قیمه بدون گوشت هانی -2700 گرم
خورشت قیمه بدون گوشت هانی -2700 گرم
ناموجود
کنسرو قرمه سبزی با گوشت شیفته مقدار 370 گرم
کنسرو قرمه سبزی با گوشت شیفته مقدار 370 گرم
ناموجود
کنسرو قیمه با گوشت شیفته مقدار 370 گرم
کنسرو قیمه با گوشت شیفته مقدار 370 گرم
ناموجود
کنسرو دلمه برگ مو گیلانی - 460 گرم
کنسرو دلمه برگ مو گیلانی - 460 گرم
ناموجود
کنسرو خورش قیمه بادمجان بدون گوشت گیلانی - 460 گرم
کنسرو خورش قیمه بادمجان بدون گوشت گیلانی - 460 گرم
ناموجود
کنسرو خورشت قیمه بادمجان با گوشت گیلانی - 250 گرم
کنسرو خورشت قیمه بادمجان با گوشت گیلانی - 250 گرم
ناموجود
کنسرو خورش قیمه سیب زمینی بدون گوشت گیلانی - 460 گرم
کنسرو خورش قیمه سیب زمینی بدون گوشت گیلانی - 460 گرم
ناموجود