فیلتر
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی مکنزی - 380 گرم
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی مکنزی - 380 گرم
39,900 تومان
کنسرو عدس رعنا - 400 گرم
% 10
کنسرو عدس رعنا - 400 گرم
24,300 تومان 27,000 تومان
کنسرو نخود سبز اصالت - 380 گرم
% 10
کنسرو نخود سبز اصالت - 380 گرم
44,550 تومان 49,500 تومان
کنسرو خوراک عدسی دریان دشت - 420 گرم
% 10
کنسرو خوراک عدسی دریان دشت - 420 گرم
34,200 تومان 38,000 تومان
کنسرو لوبیا چیتی به همراه سس گوجه فرنگی طبیعت - 380 گرم
% 10
کنسرو لوبیا چیتی به همراه سس گوجه فرنگی طبیعت - 380 گرم
32,300 تومان 35,900 تومان
کنسرو خوراک عدسی دریان دشت - 420 گرم بسته 12 عددی
% 12
کنسرو خوراک عدسی دریان دشت - 420 گرم بسته 12 عددی
401,280 تومان 456,000 تومان
کنسرو نخود سبز دریان دشت - 420 گرم
% 10
کنسرو نخود سبز دریان دشت - 420 گرم
49,500 تومان 55,000 تومان
کنسرو ذرت شیرین دریان دشت - 400 گرم
% 10
کنسرو ذرت شیرین دریان دشت - 400 گرم
54,000 تومان 60,000 تومان
کنسرو عدسی شیفته - 370 گرم
کنسرو عدسی شیفته - 370 گرم
39,990 تومان
کنسرو ذرت شیرین رعنا - 390 گرم
کنسرو ذرت شیرین رعنا - 390 گرم
50,000 تومان
کنسرو خوراک بادمجان طبیعت - 380 گرم
کنسرو خوراک بادمجان طبیعت - 380 گرم
35,900 تومان
کنسرو نخود سبز پیک - 420 گرم
کنسرو نخود سبز پیک - 420 گرم
48,500 تومان
کنسرو نخود آبگوشتی اصالت - 380 گرم
% 25
کنسرو نخود آبگوشتی اصالت - 380 گرم
29,970 تومان 39,950 تومان
کنسرو نخود سبز شامینه - 350 گرم بسته 12 عددی
% 4
کنسرو نخود سبز شامینه - 350 گرم بسته 12 عددی
658,800 تومان 684,000 تومان
کنسرو خوراک بادمجان دریان دشت - 420 گرم
% 10
کنسرو خوراک بادمجان دریان دشت - 420 گرم
37,800 تومان 42,000 تومان
کنسرو نخود سبز شامینه - 350 گرم
% 4
کنسرو نخود سبز شامینه - 350 گرم
54,900 تومان 57,000 تومان
کنسرو نخود طلایی روژین - 420 گرم
کنسرو نخود طلایی روژین - 420 گرم
29,300 تومان
کنسرو نخود سبز دریان دشت - 420 گرم بسته 12 عددی
% 12
کنسرو نخود سبز دریان دشت - 420 گرم بسته 12 عددی
580,800 تومان 660,000 تومان
 کنسرو خوراک بادمجان آموتیا - 400 گرم بسته 2 عددی
کنسرو خوراک بادمجان آموتیا - 400 گرم بسته 2 عددی
65,600 تومان
کنسرو سوپ نخود سبز میکس شده گیلانی -460 گرم
کنسرو سوپ نخود سبز میکس شده گیلانی -460 گرم
150,700 تومان
کنسرو ذرت شیرین گلنوش - 420 گرم
کنسرو ذرت شیرین گلنوش - 420 گرم
56,200 تومان
کنسرو لوبیا قرمز رعنا - 390 گرم
کنسرو لوبیا قرمز رعنا - 390 گرم
28,000 تومان
کنسرو خوراک بادمجان پیک - 420 گرم
کنسرو خوراک بادمجان پیک - 420 گرم
44,560 تومان
کنسرو نخود آبگوشتی رعنا - 390 گرم
% 10
کنسرو نخود آبگوشتی رعنا - 390 گرم
20,700 تومان 23,000 تومان
کنسرو ذرت شیرین پیک - 420 گرم
کنسرو ذرت شیرین پیک - 420 گرم
59,900 تومان
کنسرو نخود سبز سحر - 410 گرم
% 10
کنسرو نخود سبز سحر - 410 گرم
51,300 تومان 57,000 تومان
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ رعنا - 400 گرم
% 10
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ رعنا - 400 گرم
37,800 تومان 42,000 تومان
کنسرو باقلا پخته رعنا - 390 گرم
کنسرو باقلا پخته رعنا - 390 گرم
30,000 تومان
کنسرو نخود فرنگی گلنوش - 420 گرم
کنسرو نخود فرنگی گلنوش - 420 گرم
29,500 تومان
کنسرو نخود سبز بدر - 430 گرم
کنسرو نخود سبز بدر - 430 گرم
69,000 تومان
کنسرو لوبیا سفید رعنا - 390 گرم
% 10
کنسرو لوبیا سفید رعنا - 390 گرم
18,900 تومان 21,000 تومان
کنسرو خوراک بادمجان چین چین - 380 گرم
کنسرو خوراک بادمجان چین چین - 380 گرم
33,500 تومان
کنسرو نخود سبز مکنزی - 380 گرم
کنسرو نخود سبز مکنزی - 380 گرم
39,900 تومان
کنسرو نخود سبز هانی - 380 گرم
کنسرو نخود سبز هانی - 380 گرم
40,000 تومان
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مکنزی - 380 گرم
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مکنزی - 380 گرم
49,900 تومان
کنسرو خوراک بادمجان دریان دشت 420 گرم - بسته 12 عددی
% 12
کنسرو خوراک بادمجان دریان دشت 420 گرم - بسته 12 عددی
443,520 تومان 504,000 تومان
کنسرو نخود سبز خوشبخت - 380 گرم
کنسرو نخود سبز خوشبخت - 380 گرم
39,900 تومان
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ماهوند - 350 گرم
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ماهوند - 350 گرم
50,000 تومان
کنسرو لوبیا با قارچ طبیعت - 380 گرم
% 10
کنسرو لوبیا با قارچ طبیعت - 380 گرم
44,550 تومان 49,500 تومان
کنسرو خوراک بادمجان گلنوش 420 گرم
کنسرو خوراک بادمجان گلنوش 420 گرم
43,000 تومان