فیلتر
خیار شور ممتاز بیژن - 680 گرم
خیار شور ممتاز بیژن - 680 گرم
82,890 تومان
خیارشور ممتاز دلپذیر - 650 گرم
خیارشور ممتاز دلپذیر - 650 گرم
75,000 تومان
خیارشور درجه یک مکنزی - 660گرم
خیارشور درجه یک مکنزی - 660گرم
89,000 تومان
خیارشور درجه یک خوشبخت - 660 گرم
خیارشور درجه یک خوشبخت - 660 گرم
89,000 تومان
کنسرو خیار شور ممتاز پیک - 650 گرم
کنسرو خیار شور ممتاز پیک - 650 گرم
89,900 تومان
خیار شور سالی - 1.5 کیلوگرم
% 20
خیار شور سالی - 1.5 کیلوگرم
90,320 تومان 112,900 تومان
خیار شور ویژه اصالت مقدار 700 گرم
% 10
خیار شور ویژه اصالت مقدار 700 گرم
98,100 تومان 109,000 تومان
خیارشور ممتاز مکنزی - 660 گرم
خیارشور ممتاز مکنزی - 660 گرم
99,000 تومان
خیارشور سوپر ویژه مکنزی - 660 گرم
خیارشور سوپر ویژه مکنزی - 660 گرم
109,000 تومان
خیارشور سوپر ویژه خوشبخت - 660 گرم
خیارشور سوپر ویژه خوشبخت - 660 گرم
109,000 تومان
کنسرو خیار شور گلنوش - 650 گرم
کنسرو خیار شور گلنوش - 650 گرم
50,500 تومان
خیارشور معمولی بیژن - 680 گرم
خیارشور معمولی بیژن - 680 گرم
62,900 تومان
خیار شور ممتاز گلنوش - 650 گرم
خیار شور ممتاز گلنوش - 650 گرم
70,280 تومان
خیارشور درجه یک بدر - 620 گرم
خیارشور درجه یک بدر - 620 گرم
69,000 تومان
خیار شور ممتاز فرنیا - 1500 گرم
خیار شور ممتاز فرنیا - 1500 گرم
ناموجود
خیار شور و زیتون شور با مغز فلفل دلمه و ترشی فلفل هالوپینو قرمز و فلفل زنگوله ای فرنیا- 500 گرم مجموعه 4 عددی
خیار شور و زیتون شور با مغز فلفل دلمه و ترشی فلفل هالوپینو قرمز و فلفل زنگوله ای فرنیا- 500 گرم مجموعه 4 عددی
ناموجود
خیارشور شابهار - 2500 گرم
خیارشور شابهار - 2500 گرم
ناموجود
خیارشور ویژه شانی - 670 گرم
خیارشور ویژه شانی - 670 گرم
ناموجود
خیار شور درجه یک آنیکا - 1500 گرم
خیار شور درجه یک آنیکا - 1500 گرم
ناموجود
خیارشور سوپر ویژه آنیکا - 1500 گرم
خیارشور سوپر ویژه آنیکا - 1500 گرم
ناموجود
خیارشور ویژه آنیکا - 1500 گرم
خیارشور ویژه آنیکا - 1500 گرم
ناموجود
خیارشور سوپر ویژه آنیکا - 680 گرم
خیارشور سوپر ویژه آنیکا - 680 گرم
ناموجود
خیارشور درجه یک آنیکا - 680 گرم
خیارشور درجه یک آنیکا - 680 گرم
ناموجود
خیارشور ممتاز آنیکا - 680 گرم
خیارشور ممتاز آنیکا - 680 گرم
ناموجود
خیار شور ویژه بیژن - 680 گرم
خیار شور ویژه بیژن - 680 گرم
ناموجود
خیارشور قلمی اصالت - 1.5 کیلوگرم
خیارشور قلمی اصالت - 1.5 کیلوگرم
ناموجود
خیار شور ممتاز اصالت مقدار 1500 گرم
خیار شور ممتاز اصالت مقدار 1500 گرم
ناموجود
خیار شور قلمی اصالت مقدار 680 گرم
خیار شور قلمی اصالت مقدار 680 گرم
ناموجود
خیارشور معمولی سحر - 1470 گرم
خیارشور معمولی سحر - 1470 گرم
ناموجود
خیارشور درجه یک سحر - 630 گرم
خیارشور درجه یک سحر - 630 گرم
ناموجود
خیار شور ویژه سحر - 640 گرم
خیار شور ویژه سحر - 640 گرم
ناموجود
خیارشور ممتاز آنیکا - 1500 گرم
خیارشور ممتاز آنیکا - 1500 گرم
ناموجود
خیارشور ویژه آنیکا - 680 گرم
خیارشور ویژه آنیکا - 680 گرم
ناموجود
کنسرو خیارشور سوپر ویژه پیک - 650 گرم
کنسرو خیارشور سوپر ویژه پیک - 650 گرم
ناموجود
خیارشور ویژه چین چین - 670 گرم
خیارشور ویژه چین چین - 670 گرم
ناموجود
خیارشور ممتاز چین چین - 670 گرم
خیارشور ممتاز چین چین - 670 گرم
ناموجود
کنسرو خیارشور ویژه کامبیز 660 گرم
کنسرو خیارشور ویژه کامبیز 660 گرم
ناموجود
کنسرو خیارشور درجه یک کامبیز 660 گرم
کنسرو خیارشور درجه یک کامبیز 660 گرم
ناموجود
کنسرو خیارشور ممتاز کامبیز 660 گرم
کنسرو خیارشور ممتاز کامبیز 660 گرم
ناموجود
خيار شور درجه يک دلپذیر - 650 گرم
خيار شور درجه يک دلپذیر - 650 گرم
ناموجود