فیلتر
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله - 500 گرم
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله - 500 گرم
89,000 تومان
پشمک وانیلی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
پشمک وانیلی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
105,000 تومان
باسلوق میوه ای قدیما - 700 گرم
باسلوق میوه ای قدیما - 700 گرم
107,000 تومان
پشمک لقمه ای با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله -500 گرم
پشمک لقمه ای با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله -500 گرم
86,000 تومان
پشمک لقمه ای میکس با روکش میوه ای حاج عبدالله -1000 گرم
پشمک لقمه ای میکس با روکش میوه ای حاج عبدالله -1000 گرم
195,000 تومان
پشمک لقمه ای میوه و زعفران و وانیل حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
پشمک لقمه ای میوه و زعفران و وانیل حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
174,000 تومان
پشمک لقمه ای میکس با روکش شیری و شکلاتی حاج عبدالله - 1000 گرم
پشمک لقمه ای میکس با روکش شیری و شکلاتی حاج عبدالله - 1000 گرم
187,000 تومان
باسلوق با مغز گردو دوپر دوسرپرس آیتونا - 1000 گرم
باسلوق با مغز گردو دوپر دوسرپرس آیتونا - 1000 گرم
ناموجود
باسلوق دو پر دو سرپرس کامینو - 1000 گرم
باسلوق دو پر دو سرپرس کامینو - 1000 گرم
ناموجود
مسقطی الوان  حلاوت تبریز - 600 گرم
مسقطی الوان حلاوت تبریز - 600 گرم
ناموجود
پشمک کاکائویی و وانیلی و زعفرانی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
پشمک کاکائویی و وانیلی و زعفرانی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
ناموجود
پشمک حاج عبدالله - 180 گرم مجموعه ۳ عددی
پشمک حاج عبدالله - 180 گرم مجموعه ۳ عددی
ناموجود
پشمک وانیلی حاج عبدالله - 180 گرم بسته 4عددی
پشمک وانیلی حاج عبدالله - 180 گرم بسته 4عددی
ناموجود
پشمک کاکائویی حاج عبدالله - 180 گرم بسته 4عددی
پشمک کاکائویی حاج عبدالله - 180 گرم بسته 4عددی
ناموجود
پشمک زعفرانی حاج عبدالله - 180 گرم بسته 4عددی
پشمک زعفرانی حاج عبدالله - 180 گرم بسته 4عددی
ناموجود
پشمک کاکائو و زعفران و وانیل حاج عبدالله - 180 گرم بسته 6عددی
پشمک کاکائو و زعفران و وانیل حاج عبدالله - 180 گرم بسته 6عددی
ناموجود
پشمک لقمه ای زعفرانی و کاکائو و وانیل حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
پشمک لقمه ای زعفرانی و کاکائو و وانیل حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
ناموجود
پشمک لقمه ای زعفرانی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 2 عددی
پشمک لقمه ای زعفرانی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 2 عددی
ناموجود
پشمک زعفرانی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 2 عددی
پشمک زعفرانی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 2 عددی
ناموجود
پشمک کاکائویی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
پشمک کاکائویی حاج عبدالله - 350 گرم بسته 3 عددی
ناموجود
باسلوق آردی میوه ای قافلانکوه - 300 گرم بسته 2 عددی
باسلوق آردی میوه ای قافلانکوه - 300 گرم بسته 2 عددی
ناموجود