دستکش یکبار مصرف لاتکس حریر مدل OP-PERFECT سایز اسمال بسته 100 عددی
133400 تومان
دستکش وینیل رزمریم مدل 01M سایز مدیوم بسته 50 عددی
76000 تومان
دستکش لاتکس اوپی پرفکت مدل 02L سایز لارج بسته 100 عددی
184500 تومان
دستکش وینیل رزمریم مدل 01L سایز لارج بسته 50 عددی
74800 تومان
دستکش لاتکس اوپی پرفکت مدل 02 سایز لارج بسته 100 عددی
203000 تومان
دستکش نیتریل نیتکس مدل 01S سایز اسمال بسته 100 عددی
200000 تومان
دستکش وینیل اپی پرفکت مدل 01 سایز مدیوم بسته 100 عددی
135000 تومان
دستکش وینیل اپی‌پرفکت مدل پریمیوم سایز مدیوم بسته 100 عددی
122000 تومان
دستکش لاتکس شیک مدل 10-L سایز لارج بسته 10 عددی
38000 تومان
دستکش لاتکس اپی‌پرفکت مدل اکسلنت فینیشینگ سایز مدیوم بسته 100 عددی
140000 تومان
دستکش لاتکس اپی‌پرفکت مدل اکسلنت سایز اسمال بسته 100 عددی
207500 تومان
دستکش نیتریل اینتکو مدل 01 سایز مدیوم بسته 100 عددی
182000 تومان
دستکش لاتکس شیک مدل L20 کد 2 مجموعه 2 عددی
67000 تومان
دستکش لاتکس اوپی پروتکت مدل 01 سایز مدیوم بسته 100 عددی
225000 تومان
دستکش طبی کرنبری مدل evolve سایز متوسط بسته 100 عددی
550000 تومان
دستکش نیتریل اینتکو مدل 01  سایز لارج بسته 100 عددی
185000 تومان
دستکش طبی وینیل اوپی پرفکت مدل پریمیوم سایز اسمال بسته 100 عددی
149000 تومان
دستکش لاتکس شیک مدل 10-M سایز مدیوم بسته 10 عددی
38000 تومان
دستکش وینیل او پی پرفکت مدل AM-L سایز لارج بسته 100 عددی
162000 تومان
دستکش نیتریل اینتکو مدل 01 سایز لارج بسته 100 عددی
230000 تومان
دستکش لاتکس اوپی  پرفکت سایز مدیوم مجموعه 2 عددی
398000 تومان
دستکش لاتکس اوپی پرفکت مدل 02M سایز مدیوم بسته 100 عددی
198000 تومان
دستکش یکبار مصرف رویال مد مدل 002 سایز مدیوم بسته 100 عددی
160000 تومان
% 5
دستکش لاتکس اوپی پرفکت مدل 01S سایز اسمال بسته 100 عددی
245100 تومان 258000 تومان
دستکش لاتکس اس پی آ مدل 01 سایز مدیوم بسته 100 عددی
269000 تومان
دستکش نیتریل اپی پرفکت نیتکس مدل 002 سایز مدیوم بسته 100 عددی
160000 تومان
دستکش طبی نیتکس مدل 01 سایز مدیوم بسته 100 عددی
200000 تومان
دستکش نیتریل نیتکس مدل 01M سایز مدیوم بسته 50 عددی
110000 تومان
دستکش لاتکس شیک کد M30 سایز مدیوم مجموعه 3 عددی
95000 تومان
دستکش نیتریل شیک مدل B_L سایز لارج بسته 10 عددی
47000 تومان
دستکش طبی اینتکو مدل M070 سایز مدیوم بسته 100 عددی
216000 تومان
دستکش لاتکس شیک کد M40 سایز مدیوم مجموعه 4 عددی
120000 تومان
دستکش جراحی لاتکس اچ دی مدل 01 سایز 7 بسته 5 عددی
120000 تومان
دستکش لاتکس سریکس مدل 01L سایز لارج بسته 100 عددی
215000 تومان
دستکش جراحی لاتکس سوپرمکس مدل 01 سایز 7.5 بسته 5 عددی
220000 تومان
دستکش نیتریل شیک مدل B-L سایز لارج بسته 10 عددی
44000 تومان
دستکش لاتکس شیک کد M20 سایز مدیوم مجموعه 2 عددی
66000 تومان
دستکش نیتریل مای گلاو مدل 01S سایز اسمال بسته 100 عددی
220000 تومان
دستکش لاتکس شیک کد M100 سایز مدیوم مجموعه 10 عددی
280000 تومان
دستکش وینیل اپی پرفکت مدل 01 سایز اسمال بسته 10 عددی
1653000 تومان