فیلتر
فن کیس مدل M 802512BM
فن کیس مدل M 802512BM
89,000 تومان
فن کیس مدل 001
فن کیس مدل 001
97,000 تومان
فن کیس دی-نت مدل D12
فن کیس دی-نت مدل D12
101,000 تومان
فن کیس ایتوک مدل Ventilador
% 13
فن کیس ایتوک مدل Ventilador
130,000 تومان 150,000 تومان
خنک کننده پردازنده مدل 775 کد 01
خنک کننده پردازنده مدل 775 کد 01
133,370 تومان
فن کیس ونتولینک مدل 8C12V
فن کیس ونتولینک مدل 8C12V
69,000 تومان
فن کیس ایتوک مدل Soplador
% 16
فن کیس ایتوک مدل Soplador
80,000 تومان 95,000 تومان
خنک کننده پردازنده انزو مدل AS-ENZ
خنک کننده پردازنده انزو مدل AS-ENZ
192,000 تومان
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 L/B
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 L/B
205,000 تومان
خنک کننده پردازنده مدل 1155
خنک کننده پردازنده مدل 1155
150,000 تومان
خنک کننده پردازنده لوتوس مدل 7X-ORGINAL کد 7
خنک کننده پردازنده لوتوس مدل 7X-ORGINAL کد 7
199,000 تومان
فن کیس مدل ARGB Diamond QH 12025
فن کیس مدل ARGB Diamond QH 12025
238,000 تومان
فن کیس مدل QISU_12V
فن کیس مدل QISU_12V
166,000 تومان
سیستم خنک کننده بادی کولر مستر مدل STANDARD COOLER I30
سیستم خنک کننده بادی کولر مستر مدل STANDARD COOLER I30
230,000 تومان
خنک کننده پردازنده مدل L-336
خنک کننده پردازنده مدل L-336
255,000 تومان
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11509
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11509
238,000 تومان
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ALTA 9
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ALTA 9
250,000 تومان
فن کیس ولت مدل فلزی کد 92
فن کیس ولت مدل فلزی کد 92
287,800 تومان
فن کیس مدل 12025
فن کیس مدل 12025
288,000 تومان
فن کیس مدل space fan M120
فن کیس مدل space fan M120
75,000 تومان
فن کیس تسکو مدل T FAN 03
فن کیس تسکو مدل T FAN 03
151,500 تومان
فن کیس گرین مدل GF120-FSB b
فن کیس گرین مدل GF120-FSB b
278,000 تومان
فن کیس گرین مدل GF120-FM
فن کیس گرین مدل GF120-FM
278,000 تومان
فن کیس دیپ کول مدل XAFN 120
فن کیس دیپ کول مدل XAFN 120
260,000 تومان
فن خنک کننده رک مدل 12F
فن خنک کننده رک مدل 12F
299,000 تومان
سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 rev1.1
سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 rev1.1
446,000 تومان
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800
257,000 تومان
فن کیس پی نت مدل 8mil بسته 4 عددی
فن کیس پی نت مدل 8mil بسته 4 عددی
292,000 تومان
فن کیس مدل N1.65
فن کیس مدل N1.65
370,000 تومان
خنک کننده پردازنده  مدل HF-1535
خنک کننده پردازنده  مدل HF-1535
459,000 تومان
فن سرور دلتا مدل FFB0948VH
% 2
فن سرور دلتا مدل FFB0948VH
690,900 تومان 705,000 تومان
خنک کننده پردازنده مدل Q1
خنک کننده پردازنده مدل Q1
695,000 تومان
فن خنک کننده رک دتک مدل 12
فن خنک کننده رک دتک مدل 12
467,000 تومان
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
510,000 تومان
فن خنک کننده پانافلو مدل FBA06A24H
فن خنک کننده پانافلو مدل FBA06A24H
700,000 تومان
خنک کننده پردازنده ان ام بی مدل 3610ML-05W-B49
خنک کننده پردازنده ان ام بی مدل 3610ML-05W-B49
700,000 تومان
فن خنک کننده ان ام بی مدل 1608KL-05W-B39
فن خنک کننده ان ام بی مدل 1608KL-05W-B39
750,000 تومان
خنک کننده پردازنده پانافلو مدل FBA08T24H FH6-1830
خنک کننده پردازنده پانافلو مدل FBA08T24H FH6-1830
750,000 تومان
فن کیس مدل KZ 7/2
فن کیس مدل KZ 7/2
750,000 تومان
خنک کننده پردازنده سانیو دنکی مدل 109P0424G3013
خنک کننده پردازنده سانیو دنکی مدل 109P0424G3013
800,000 تومان