% 10
‌چسب دوطرفه بی رنگ ژله ای مدل REG10 عرض 2 سانتی متر
71000 تومان 79000 تومان
چسب ماتیکی مدل دخترک و گل
57000 تومان
چسب دو طرفه یک سانت عرض پنج متر طول
21400 تومان
چسب مایع رازی مدل Allplast
26000 تومان
% 5
چسب دوطرفه مدل نخ عرض 2 سانتی متر
33200 تومان 35000 تومان
چسب نواری جانسون مدل L3316 عرض 1.8 سانتی متر
17000 تومان
چسب نواری جانسون مدل J18 عرض 1.8 سانتی متر بسته 10عددی
57500 تومان
% 19
نوار چسب جانسون مدل KA02 پهنای 5 سانتی متر
58800 تومان 72200 تومان
نوار چسب شیشه‌ای عرض 1.5 سانتی متر بسته 2 عددی
20280 تومان
چسب کالک مدل SuperClr عرض 1.8 سانتی متر
25270 تومان
چسب ماتیکی آریا کد 8004 بسته 2 عددی
28000 تومان
چسب دو طرفه دایسو مدل Delta fix عرض 2 سانتی متر
85000 تومان
چسب نواری دو طرفه کیکو مدل k 575
91000 تومان
‌چسب دوطرفه ساکا مدل Aft-40 عرض 4 سانتی متر
44970 تومان
% 9
نوار چسب کاغذی کد AB16 عرض 2 سانتی متر بسته 2 عددی
34600 تومان 38000 تومان
چسب مایع رازی مدل آلپلاست 01 بسته سه عددی
52000 تومان
‌چسب دوطرفه ساکا مدل AFT-50 عرض 5 سانتی متر
64000 تومان
چسب ماتیکی دلی کد DL-7124 بسته 3 عددی
49000 تومان
چسب دو طرفه جانسون کد 300 عرض 1 سانتی متر
40000 تومان
چسب دو طرفه مدل هولدر سکه ای مگنتی بسته 5 عددی
22100 تومان
% 14
‌چسب دوطرفه مدل REG10 عرض 1 سانتی متر
39500 تومان 46000 تومان
چسب دوطرفه کد SC-111 عرض 1 سانتی متر بسته 2 عددی
38800 تومان
% 5
چسب دوطرفه ساکا مدل 1511عرض 2 سانتیمتر
28500 تومان 30000 تومان
چسب نواری دو طرفه کیکو مدل 2-k 575
83000 تومان
چسب نواری جانسون مدل شفاف عرض 1.7 سانتی متر
16900 تومان
چسب نواری جانسون مدل 391 عرض 1.7 سانتی متر بسته 5 عددی
47700 تومان
چسب ماتیکی آریا کد 8004 بسته 3 عددی
43000 تومان
چسب نواری دو طرفه کیکو مدل 3-k 575
87000 تومان
% 11
نوار چسب شیشه‌ای عرض 1.5 سانتی متر بسته 10 عددی
68500 تومان 77000 تومان
چسب غفاری مدل ماتیکی
27000 تومان
چسب دو طرفه نانو کد 101 عرض 1 سانتی متر
39400 تومان
چسب نواری دو طرفه کیکو مدل 1-575 k
87000 تومان
چسب نواری رازی کد 12 عرض 1.8 سانتی متر بسته 10 عددی
69000 تومان
چسب نواری فانتری مدل az148 بسته 10 عددی
79000 تومان
% 17
چسب نواری شیشه ای ایران چسب عرض 5 سانتی متر
29200 تومان 35000 تومان
چسب دو طرفه مدل T1 عرض 1 سانتی متر
46980 تومان
% 17
چسب دو طرفه ساکا مدل 5-30
41500 تومان 49900 تومان
چسب نواری رازی کد 13 عرض 1.8 سانتی متر بسته 20 عددی
126900 تومان
چسب مایع رازی مدل Allplast کد 03
23600 تومان
% 12
نوار چسب شیشه ای جانسون مدل دیاموند سه عددی
30300 تومان 34500 تومان