فیلتر
شعاع سنج مدل رادیوس 01
% 8
شعاع سنج مدل رادیوس 01
44,160 تومان 48,000 تومان
ابزار اندازه گیری طول و قطر پیچ مدل MPC9
ابزار اندازه گیری طول و قطر پیچ مدل MPC9
25,000 تومان
ترازو آویز مدل HW-A08
ترازو آویز مدل HW-A08
160,000 تومان
ابزار اندازه گیری طول و قطر پیچ مدل MPC20
ابزار اندازه گیری طول و قطر پیچ مدل MPC20
34,000 تومان
زاویه سنج مدل Fav
% 5
زاویه سنج مدل Fav
80,000 تومان 84,000 تومان
ترازو دیجیتال یورکار مدل EC-P06 کد T200
ترازو دیجیتال یورکار مدل EC-P06 کد T200
168,000 تومان
ولت متر خودرو مدل RX
ولت متر خودرو مدل RX
179,000 تومان
مرکز یاب مدل 01
مرکز یاب مدل 01
39,000 تومان
ضخامت سنج مدل اندازه گیری طول و قطر پیچ
% 5
ضخامت سنج مدل اندازه گیری طول و قطر پیچ
90,000 تومان 95,000 تومان
ترازو دیجیتال مدل MH-Series
ترازو دیجیتال مدل MH-Series
174,900 تومان
آمپرمتر مدل AC66
آمپرمتر مدل AC66
190,000 تومان
ولت متر مدل AC20-500V AD22
ولت متر مدل AC20-500V AD22
70,000 تومان
ضخامت سنج مدل Naiad
% 17
ضخامت سنج مدل Naiad
100,000 تومان 120,000 تومان
ترازوی دیجیتال مدل MH-200
ترازوی دیجیتال مدل MH-200
175,000 تومان
ترمومتر مدل ST-1A
ترمومتر مدل ST-1A
202,770 تومان
ولت متر مدل َAD22-22VSR
ولت متر مدل َAD22-22VSR
79,000 تومان
لبه یاب مدل شابلونی
% 17
لبه یاب مدل شابلونی
100,000 تومان 120,000 تومان
کاور ضخامت سنج مدل EC770
کاور ضخامت سنج مدل EC770
200,000 تومان
دماسنج سیگنالی مدل AD22-22TM
دماسنج سیگنالی مدل AD22-22TM
205,000 تومان
ولت متر مدل ای دی ۱۰۱ وی ام
ولت متر مدل ای دی ۱۰۱ وی ام
89,000 تومان
ضخامت سنج مدل FAV
% 17
ضخامت سنج مدل FAV
100,000 تومان 120,000 تومان
ترازو آئوسای کد ATP188
ترازو آئوسای کد ATP188
213,580 تومان
ولت متر خودرو مدل R-DC
ولت متر خودرو مدل R-DC
231,000 تومان
 ترازو دیجیتال نت پیل مدل S214
ترازو دیجیتال نت پیل مدل S214
295,000 تومان
ترموستات دیجیتال کد 220V XH-W3001
ترموستات دیجیتال کد 220V XH-W3001
173,000 تومان
لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر پنج سر
لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر پنج سر
242,400 تومان
ترازو دیجیتال مدل atp188-200
ترازو دیجیتال مدل atp188-200
234,940 تومان
ترازو دیجیتال مدل mhp5
% 2
ترازو دیجیتال مدل mhp5
343,000 تومان 350,000 تومان
ترازو دیجیتال مدل YP-MH-0.01-100GR
ترازو دیجیتال مدل YP-MH-0.01-100GR
249,500 تومان
ترازو دیجیتال کد 200g
ترازو دیجیتال کد 200g
310,000 تومان
لیزر پوینتر گرین لیزر پوینتر
% 22
لیزر پوینتر گرین لیزر پوینتر
251,600 تومان 320,600 تومان
 ترازو دیجیتال نت پیل مدل S31
ترازو دیجیتال نت پیل مدل S31
420,000 تومان
ترازو آسای کد CMRIMOT111
ترازو آسای کد CMRIMOT111
250,000 تومان
ترازو مدل professional-mini
% 10
ترازو مدل professional-mini
360,000 تومان 400,000 تومان
لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر یک سر
% 5
لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر یک سر
251,600 تومان 263,900 تومان
 ترازو دیجیتال نت پیل  مدل S215
ترازو دیجیتال نت پیل مدل S215
420,000 تومان
لیزر پوینتر گرین پلیس مدل PM 303
لیزر پوینتر گرین پلیس مدل PM 303
299,000 تومان
ترازو دیجیتالی گرین لاین مدل GNDLSCALSL
ترازو دیجیتالی گرین لاین مدل GNDLSCALSL
560,000 تومان
ترازو دیجیتالی نوت بوک مدل ATG
ترازو دیجیتالی نوت بوک مدل ATG
300,000 تومان
ترازو دیجیتالی کانستنت مدل 14192-2017B
% 34
ترازو دیجیتالی کانستنت مدل 14192-2017B
448,000 تومان 680,000 تومان