فیلتر
دمبل رکورد مدل A وزن 4 کیلوگرم بسته 2 عددی
% 11
دمبل رکورد مدل A وزن 4 کیلوگرم بسته 2 عددی
414,990 تومان 466,280 تومان
دمبل شش ضلعی 1 کیلوگرمی رکورد کد 2 بسته 2 عددی
% 10
دمبل شش ضلعی 1 کیلوگرمی رکورد کد 2 بسته 2 عددی
119,990 تومان 133,400 تومان
دمبل مدل Hexagonal وزن 15 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل مدل Hexagonal وزن 15 کیلوگرم بسته 2 عددی
1,783,430 تومان
دمبل رکورد مدل A وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
% 7
دمبل رکورد مدل A وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
519,990 تومان 556,910 تومان
دمبل مدل رکورد 2 کیلوگرمی بسته 2 عددی
% 11
دمبل مدل رکورد 2 کیلوگرمی بسته 2 عددی
216,990 تومان 244,120 تومان
دمبل مدل رکورد 1 کیلوگرمی بسته 2 عددی
% 9
دمبل مدل رکورد 1 کیلوگرمی بسته 2 عددی
115,990 تومان 127,650 تومان
دمبل مدل Proiron وزن 1 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل مدل Proiron وزن 1 کیلوگرم بسته 2 عددی
290,000 تومان
دمبل مدل شش ضلعی وزن 10 کیلوگرم بسته دو عددی
دمبل مدل شش ضلعی وزن 10 کیلوگرم بسته دو عددی
1,180,910 تومان
دمبل بدنسازی شش‌ضلعی 7.5 کیلوگرمی - دو عددی
% 4
دمبل بدنسازی شش‌ضلعی 7.5 کیلوگرمی - دو عددی
894,990 تومان 936,680 تومان
دمبل بدنسازی مدل شش‌ضلعی وزن 10 کیلوگرمی بسته دو عددی
% 12
دمبل بدنسازی مدل شش‌ضلعی وزن 10 کیلوگرمی بسته دو عددی
1,214,990 تومان 1,374,440 تومان
دمبل 10 کیلوگرمی رکورد مدل N1 بسته 2 عددی
دمبل 10 کیلوگرمی رکورد مدل N1 بسته 2 عددی
1,240,440 تومان
دمبل رکورد مدل 217 وزن 2 کیلوگرمی بسته 2 عددی
دمبل رکورد مدل 217 وزن 2 کیلوگرمی بسته 2 عددی
185,000 تومان
دمبل رکورد مدل 1400 وزن 15 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل رکورد مدل 1400 وزن 15 کیلوگرم بسته 2 عددی
1,746,850 تومان
دمبل تن زیب مدل 90134 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل تن زیب مدل 90134 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی
720,000 تومان
دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل رکورد مدل N2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی
1,220,800 تومان
دمبل مدل شش ضلعی وزن 7.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
% 17
دمبل مدل شش ضلعی وزن 7.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
899,990 تومان 1,084,240 تومان
وزنه دمبل رکورد مدل 55858 وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
وزنه دمبل رکورد مدل 55858 وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
506,990 تومان
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 8.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 8.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
1,334,730 تومان
دمبل مدل رکورد مربعی وزن 3 کیلوگرم بسته دو عددی
دمبل مدل رکورد مربعی وزن 3 کیلوگرم بسته دو عددی
340,000 تومان
دمبل رکورد مدل 215 وزن 1 کیلوگرمی بسته 2 عددی
دمبل رکورد مدل 215 وزن 1 کیلوگرمی بسته 2 عددی
134,000 تومان
دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی
دمبل رکورد مدل V-H وزن 1 کیلو گرمی بسته 2 عددی
123,000 تومان
دمبل بدنسازی مدل RD وزن 2.5 کیلوگرمی بسته 2 عددی
دمبل بدنسازی مدل RD وزن 2.5 کیلوگرمی بسته 2 عددی
564,080 تومان
دمبل مدل D20 وزن 20 کیلوگرم مجموعه 2 عددی
دمبل مدل D20 وزن 20 کیلوگرم مجموعه 2 عددی
3,901,210 تومان
دمبل مدل روکش‌دار وزن 3 کیلوگرمی بسته دو عددی
% 8
دمبل مدل روکش‌دار وزن 3 کیلوگرمی بسته دو عددی
312,990 تومان 339,730 تومان
دمبل مدل شش ضلعی وزن 4 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل مدل شش ضلعی وزن 4 کیلوگرم بسته 2 عددی
590,000 تومان
دمبل مدل 174 وزن ۱ کیلو گرمی بسته 2 عددی
دمبل مدل 174 وزن ۱ کیلو گرمی بسته 2 عددی
372,510 تومان
دمبل مدل A1 وزن 10 کیلوگرمی بسته 2 عددی
دمبل مدل A1 وزن 10 کیلوگرمی بسته 2 عددی
1,253,750 تومان
دمبل رکورد کد 2 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی
% 10
دمبل رکورد کد 2 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی
219,990 تومان 243,170 تومان
دمبل رکورد مدل 1400 وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل رکورد مدل 1400 وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
603,000 تومان
دمبل مدل شش ضلعی D5 وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل مدل شش ضلعی D5 وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
601,910 تومان
دمبل مدل 65100 وزن 1 کیلو گرم بسته 2 عددی
دمبل مدل 65100 وزن 1 کیلو گرم بسته 2 عددی
370,000 تومان
دمبل مدل A2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی
% 6
دمبل مدل A2 وزن 10 کیلوگرم بسته 2 عددی
1,229,990 تومان 1,305,000 تومان
 دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 5 کیلوگرم بسته 2 عددی
901,740 تومان
دمبل مکسول کد MX75 وزن 7.5 کیلوگرم بسته ۲ عددی
دمبل مکسول کد MX75 وزن 7.5 کیلوگرم بسته ۲ عددی
1,067,480 تومان
دمبل مدل شش ضلعی وزن ۳۰ کیلوگرم بسته ۲ عددی
دمبل مدل شش ضلعی وزن ۳۰ کیلوگرم بسته ۲ عددی
3,440,170 تومان
دمبل بدنسازی شش ضلعی 5 کیلوگرمی بسته 2 عددی
% 6
دمبل بدنسازی شش ضلعی 5 کیلوگرمی بسته 2 عددی
639,990 تومان 682,900 تومان
دمبل مدل dl02.5 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل مدل dl02.5 وزن 2 کیلوگرم بسته 2 عددی
217,990 تومان
دمبل لیوآپ مدل L52002-05 وزن 0.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل لیوآپ مدل L52002-05 وزن 0.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
1,468,440 تومان
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 1.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
دمبل وزنه پویا مدل روکش دار وزن 1.5 کیلوگرم بسته 2 عددی
307,050 تومان
دمبل رکورد مدل A وزن 3 کیلوگرم بسته 2 عددی
% 11
دمبل رکورد مدل A وزن 3 کیلوگرم بسته 2 عددی
312,990 تومان 351,170 تومان