بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100
3350000 تومان
% 3
بارکد خوان دو بعدی فستر مدل QUICK-SCAN کد 3D
3099000 تومان 3210000 تومان
بارکدخوان دوبعدی اسکار مدل UNILITE II
2460000 تومان
بارکد خوان دو بعدی دیتالاجیک مدل QD2590
8000000 تومان
بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه
1503390 تومان
بارکد خوان دو بعدی اتم مدل Servo wireless
4180000 تومان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Quick Scan QD2430
7600000 تومان
بارکد خوان دو بعدی دیتا لاجیک مدل qw2520
7400000 تومان
بارکد خوان دو بعدی میوا مدل MBS5680-2D
2789030 تومان
% 19
بارکدخوان فستر مدل Quick-Scan کد 2024
1990000 تومان 2450000 تومان
% 2
بارکد خوان فستر مدل Quickscan کد 1D
1764000 تومان 1800000 تومان
% 4
بارکد خوان زد ای سی مدل 2100-DB
2200000 تومان 2300000 تومان
بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR I
2480000 تومان
بارکد خوان دو بعدی اتم مدل N101
3140000 تومان
بارکد خوان دو بعدی وینسون مدل b200
6500000 تومان
بارکد خوان تک بعدی مدل Skipper Challenger I
5300000 تومان
بارکدخوان میوا مدل MBS-3880
4342310 تومان
بارکد خوان میوا مدل MBS-6800 به همراه پایه
1970000 تومان
بارکد خوان دو بعدی اسکای مدل SKY whs-26
3200000 تومان
بارکد خوان دو بعدی مدل Skipper Spotter II
5400000 تومان
بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال
5700000 تومان
بارکد خوان دو بعدی اتم مدل Servo
3080000 تومان
بارکد خوان دو بعدی اسکای مدل sky s311
2150000 تومان
بارکدخوان هنیکس مدل HC-3209 به همراه پایه
2850000 تومان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال
5500000 تومان
بارکد خوان سیمبل مدل Ls7708
15900000 تومان
بارکد خوان دو بعدی اسکای مدل SKY HS-26
2500000 تومان
بارکد خوان دو بعدی اتم مدل Rahan D200
3530000 تومان
بارکد خوان اکسوم مدل EXSOM EBR-115
960000 تومان
بارکدخوان دوبعدی اتم مدل D400
8800000 تومان
بارکد خوان زد ای سی مدل POWER MAX DW
1990000 تومان
بارکد خوان تک بعدی مدل Skipper Ranger
3700000 تومان
بارکدخوان دوبعدی هانیول مدل Voyager 1470g
6650000 تومان
بارکدخوان هانی ول مدل Orbit 7120
13000000 تومان
بارکد خوان هنیکس مدل HC-3209D
3500000 تومان
بارکد خوان دو بعدی بایامکس مدل Thorin
2170000 تومان
بارکدخوان هانیول مدل Voyager 1400g1D
8200000 تومان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل 3450 ماجلان
20800000 تومان
بارکد خوان دو بعدی راینو موبیلیتی مدل RM1962
10500000 تومان
بارکد خوان دانکن مدل Dunken D3100
1600000 تومان