فیلتر
قیم بند پایه دار مدل بدون خزه
قیم بند پایه دار مدل بدون خزه
30,100 تومان
قیچی باغبانی سی آی اس مدل SK-5
قیچی باغبانی سی آی اس مدل SK-5
345,000 تومان
نوار پیوند مدل گرفت طول 200 متر
نوار پیوند مدل گرفت طول 200 متر
38,600 تومان
قیچی باغبانی سامورای مدل KS-4T
قیچی باغبانی سامورای مدل KS-4T
208,000 تومان
نوار پیوند مدل گلخانه ای KCO4cm طول 500 متر
نوار پیوند مدل گلخانه ای KCO4cm طول 500 متر
51,000 تومان
قیچی باغبانی کد 230
قیچی باغبانی کد 230
57,000 تومان
نشاء کن باغبانی مدل BP-02
نشاء کن باغبانی مدل BP-02
42,000 تومان
دسته یدک اره باغبانی کد 005
دسته یدک اره باغبانی کد 005
32,200 تومان
قیچی باغبانی شارپ مدل SGN
قیچی باغبانی شارپ مدل SGN
69,500 تومان
قیم بند مدل خزه دار کد 90cm
% 28
قیم بند مدل خزه دار کد 90cm
65,000 تومان 90,000 تومان
قیچی باغبانی رونیکس کد RH-3108
قیچی باغبانی رونیکس کد RH-3108
379,000 تومان
نوار پیوند مدل گرفت کد 010 طول 200 متر
نوار پیوند مدل گرفت کد 010 طول 200 متر
32,700 تومان
قیچی لوله بر رونیکس کد RH-3201
قیچی لوله بر رونیکس کد RH-3201
540,000 تومان
قیچی باغبانی شاخه زن مدل Astra-1
% 4
قیچی باغبانی شاخه زن مدل Astra-1
479,000 تومان 500,000 تومان
قیچی باغبانی سی آی اس مدل اس20
قیچی باغبانی سی آی اس مدل اس20
336,000 تومان
قیچی میوه چینی لومانا مدل LT1561
قیچی میوه چینی لومانا مدل LT1561
80,000 تومان
گیره نگهدارنده  مدل برگ بسته 10 عددی
گیره نگهدارنده  مدل برگ بسته 10 عددی
40,000 تومان
قیچی پیوند زنی مدل بیگ بر کد YP-KIFDAR-05 مجموعه 5 عددی
قیچی پیوند زنی مدل بیگ بر کد YP-KIFDAR-05 مجموعه 5 عددی
755,000 تومان
قیچی پیوند مدل PT-002 کد 4287
قیچی پیوند مدل PT-002 کد 4287
419,490 تومان
دسته یدک اره باغبانی ساوورایی مدل STN11005
دسته یدک اره باغبانی ساوورایی مدل STN11005
38,000 تومان
قیچی باغبانی لومانا مدل LT-1560 سایز 8 اینچ
قیچی باغبانی لومانا مدل LT-1560 سایز 8 اینچ
205,500 تومان
چسب باغبانی مدل نوار پیوند مدل لاتکسی ضخیم طول 800 متر
چسب باغبانی مدل نوار پیوند مدل لاتکسی ضخیم طول 800 متر
180,000 تومان
قیم بند مدل گیره جادویی بسته 30 عددی
قیم بند مدل گیره جادویی بسته 30 عددی
42,000 تومان
اره باغبانی تاشو اینکو مدل HFSW-1808-7inch
% 7
اره باغبانی تاشو اینکو مدل HFSW-1808-7inch
359,000 تومان 385,000 تومان
بیلچه باغبانی مدل S-8
بیلچه باغبانی مدل S-8
22,390 تومان
قیچی باغبانی کورال مدل 922
قیچی باغبانی کورال مدل 922
83,600 تومان
بیلچه باغبانی کد 5
بیلچه باغبانی کد 5
39,000 تومان
قیچی لوله بر مدل CPJ-3206
قیچی لوله بر مدل CPJ-3206
217,050 تومان
بیلچه باغبانی نولان مدل N20
بیلچه باغبانی نولان مدل N20
43,020 تومان
چسب باغبانی موما هرس مدل سنتی وزن 1 کیلوگرم
چسب باغبانی موما هرس مدل سنتی وزن 1 کیلوگرم
109,180 تومان
قیچی پیوند مدل G413
قیچی پیوند مدل G413
326,980 تومان
قیم بند مدل A_1 بسته 10 عددی
قیم بند مدل A_1 بسته 10 عددی
170,000 تومان
قیچی باغبانی 8 اینچی بهکو مدل BP-8518H
قیچی باغبانی 8 اینچی بهکو مدل BP-8518H
735,000 تومان
قیچی شاخه زن اینکو مدل HLT-7101
قیچی شاخه زن اینکو مدل HLT-7101
706,000 تومان
قیم بند مدل پتوس بسته 10 عددی
قیم بند مدل پتوس بسته 10 عددی
24,800 تومان
قیم بند مدل gm102 مجموعه 10 عددی
قیم بند مدل gm102 مجموعه 10 عددی
29,000 تومان
علف کش بهکو مدل 0605E
علف کش بهکو مدل 0605E
272,040 تومان
بیلچه باغبانی مدل B-28
بیلچه باغبانی مدل B-28
31,000 تومان
قیم بند  کد 90cm بسته 3 عددی
قیم بند  کد 90cm بسته 3 عددی
190,000 تومان
قیم بند مدل a_1200 بسته 10عددی
قیم بند مدل a_1200 بسته 10عددی
170,000 تومان