فیلتر
مینی فرز ادون مدل AG115-1002T
مینی فرز ادون مدل AG115-1002T
1,030,000 تومان
فرز آهنگری دوو مدل DAAG180
فرز آهنگری دوو مدل DAAG180
2,900,000 تومان
مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل 3150N
مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل 3150N
2,650,000 تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3130
مینی فرز رونیکس مدل 3130
1,320,000 تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3112
مینی فرز رونیکس مدل 3112
2,295,000 تومان
مجموعه دو عددی سنگ انگشتی مدل AT-012
مجموعه دو عددی سنگ انگشتی مدل AT-012
38,000 تومان
مجموعه 211 عددی فرز انگشتی و حکاکی ادون مدل 6085
مجموعه 211 عددی فرز انگشتی و حکاکی ادون مدل 6085
1,548,400 تومان
مجموعه 6 عددی فرز فرم پابدیت کد 163
مجموعه 6 عددی فرز فرم پابدیت کد 163
124,000 تومان
فرز انگشتی و حکاکی باس مدل B-S-211 مجموعه 210 عددی
فرز انگشتی و حکاکی باس مدل B-S-211 مجموعه 210 عددی
1,510,000 تومان
مینی فرز کنزاکس مدل KAG-1400
مینی فرز کنزاکس مدل KAG-1400
3,465,000 تومان
مجموعه  260 عددی فرز انگشتی  باس مدل 260PCS
مجموعه  260 عددی فرز انگشتی  باس مدل 260PCS
2,490,000 تومان
مینی فرز دیمردار آپ اسپریت مدل HK-AG11504
مینی فرز دیمردار آپ اسپریت مدل HK-AG11504
980,000 تومان
مینی فرز توسن مدل 3260A
مینی فرز توسن مدل 3260A
2,682,000 تومان
مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT13022
مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT13022
2,837,290 تومان
مینی فرز رابین مدل R3016
مینی فرز رابین مدل R3016
1,274,830 تومان
مجموعه 5 عددی سنگ فرز انگشتی کد 66
مجموعه 5 عددی سنگ فرز انگشتی کد 66
84,000 تومان
فرز آهنگری توسن مدل 3061A
فرز آهنگری توسن مدل 3061A
4,377,660 تومان
مینی فرز آاگ مدل WS12115
مینی فرز آاگ مدل WS12115
7,300,000 تومان
قلم حکاکی مدل ENGRAVER
قلم حکاکی مدل ENGRAVER
102,790 تومان
سنگ فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل K2540
سنگ فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل K2540
21,000 تومان
مینی فرز توسن مدل 3258A
مینی فرز توسن مدل 3258A
2,010,000 تومان
فرز مینیاتوری کرون مدل CT13428
فرز مینیاتوری کرون مدل CT13428
3,494,000 تومان
مینی فرز توسن مدل 3117SA
مینی فرز توسن مدل 3117SA
2,194,000 تومان
خرطومی فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A10
% 5
خرطومی فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A10
607,720 تومان 639,700 تومان
قلم حکاکی مدل EZ Engraver
قلم حکاکی مدل EZ Engraver
108,620 تومان
مجموعه 9 عددی سنگ فرز انگشتی کد 002
مجموعه 9 عددی سنگ فرز انگشتی کد 002
233,000 تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3120
مینی فرز رونیکس مدل 3120
2,190,000 تومان
مجموعه 12 عددی فرز انگشتی مدل vbm کد 02
% 5
مجموعه 12 عددی فرز انگشتی مدل vbm کد 02
151,720 تومان 159,700 تومان
مینی فرز آپ اسپریت مدل HK-AG11503
مینی فرز آپ اسپریت مدل HK-AG11503
900,000 تومان
مینی فرز مینیاتوری پروکسون مدل 28515
% 3
مینی فرز مینیاتوری پروکسون مدل 28515
7,700,000 تومان 7,950,000 تومان
مجموعه 366 عددی فرز انگشتی مینیاتوری باس مدل LIFE_STYLE
مجموعه 366 عددی فرز انگشتی مینیاتوری باس مدل LIFE_STYLE
2,650,000 تومان
سنگ فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل A2030
سنگ فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل A2030
20,000 تومان
فرز مینیاتوری جاب مدل JEG-231 مجموعه 231 عددی
% 9
فرز مینیاتوری جاب مدل JEG-231 مجموعه 231 عددی
1,999,000 تومان 2,200,000 تومان
مجموعه 10عددی صفحه فرز انگشتی و سنباده اوریال سایش ایران مدل T45_1
مجموعه 10عددی صفحه فرز انگشتی و سنباده اوریال سایش ایران مدل T45_1
200,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1
سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1
2,600,000 تومان
سنگ فرز انگشتی کد 2FRZ
سنگ فرز انگشتی کد 2FRZ
30,000 تومان
مینی فرز دسته بلند باس مدل LIFE_STYLE
مینی فرز دسته بلند باس مدل LIFE_STYLE
1,031,000 تومان
سری فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل KM1020 مجموعه 3 عددی
سری فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل KM1020 مجموعه 3 عددی
65,000 تومان
مینی فرز اینکو مدل 900285
مینی فرز اینکو مدل 900285
2,480,000 تومان
سنگ فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل K10
سنگ فرز انگشتی اوریال سایش ایران مدل K10
20,000 تومان