فیلتر
مجموعه 4 عددی نازل هیتر مدل ML-401
مجموعه 4 عددی نازل هیتر مدل ML-401
149,500 تومان
احیا کننده نوک  هویه  مدل TR-15 وزن 20 گرم
احیا کننده نوک  هویه  مدل TR-15 وزن 20 گرم
134,000 تومان
پایه هویه مدل P/10//3 همراه با روغن لحیم مبنا و سیم لحیم
پایه هویه مدل P/10//3 همراه با روغن لحیم مبنا و سیم لحیم
52,690 تومان
سیم لحیم آریا مدل SM-17 به همراه روغن لحیم
سیم لحیم آریا مدل SM-17 به همراه روغن لحیم
32,590 تومان
اسفنج نسوز مدل MM73 بسته 5 عددی
اسفنج نسوز مدل MM73 بسته 5 عددی
34,390 تومان
روغن لحیم لاتفت مدل aria solder وزن 50 گرم
روغن لحیم لاتفت مدل aria solder وزن 50 گرم
90,000 تومان
قلع کش مدل P/BL
قلع کش مدل P/BL
42,680 تومان
روغن لحیم مدل PI-30g-3x وزن 30 گرم بسته 3 عددی
روغن لحیم مدل PI-30g-3x وزن 30 گرم بسته 3 عددی
29,220 تومان
روغن لحیم لاتفت مدل R50
% 30
روغن لحیم لاتفت مدل R50
154,000 تومان 220,000 تومان
 اسفنج نسوز مدل DD5 بسته 5 عددی
اسفنج نسوز مدل DD5 بسته 5 عددی
40,400 تومان
اسفنج نسوز مدل MP73 بسته 5 عددی
اسفنج نسوز مدل MP73 بسته 5 عددی
31,490 تومان
روغن لحیم AML کد 01
% 10
روغن لحیم AML کد 01
44,550 تومان 49,500 تومان
قلع کش ولت مدل VL135A
قلع کش ولت مدل VL135A
52,000 تومان
سیم لحیم مدل SL-111 بسته سه عددی به همراه روغن لحیم
سیم لحیم مدل SL-111 بسته سه عددی به همراه روغن لحیم
23,290 تومان
 تمیز کننده نوک هویه مدل Yell08
تمیز کننده نوک هویه مدل Yell08
57,700 تومان
 تمیز کننده نوک هویه مدل BLC88
تمیز کننده نوک هویه مدل BLC88
215,000 تومان
سیم لحیم مدل gh104 طول ۰.۵ متر بسته ۴ عددی
سیم لحیم مدل gh104 طول ۰.۵ متر بسته ۴ عددی
39,990 تومان
روغن لحیم لاتفت مدل FELDER
% 23
روغن لحیم لاتفت مدل FELDER
134,600 تومان 174,800 تومان
نوک هویه 40 وات جوت کد G01
نوک هویه 40 وات جوت کد G01
26,000 تومان
احیا کننده نوک هویه مدل UST880L حجم 120 میلی لیتر
% 4
احیا کننده نوک هویه مدل UST880L حجم 120 میلی لیتر
67,500 تومان 70,000 تومان
نوک هویه مدل اتو فلت ال سی دی کد 40w
نوک هویه مدل اتو فلت ال سی دی کد 40w
130,000 تومان
نوک هویه 40 وات کد 001
نوک هویه 40 وات کد 001
24,000 تومان
سیم لحیم ژرف مدل M11
سیم لحیم ژرف مدل M11
26,790 تومان
پایه هویه مدل رویال RP-1
پایه هویه مدل رویال RP-1
29,490 تومان
نوک هویه مدل 7mm-S3
نوک هویه مدل 7mm-S3
49,000 تومان
سیم لحیم بل مدل 3M
سیم لحیم بل مدل 3M
49,700 تومان
سیم لحیم کد 40 طول 4 متر
سیم لحیم کد 40 طول 4 متر
48,900 تومان
اسفنج نسوز پاک نوک مدل bkn2
اسفنج نسوز پاک نوک مدل bkn2
50,090 تومان
سیم یاکسون مدل YX0.1
سیم یاکسون مدل YX0.1
42,000 تومان
نوک نسوز قلع کش مدل ASR-1m
نوک نسوز قلع کش مدل ASR-1m
26,000 تومان
سیم لحیم مدل اکتیویتی وزن 250 گرم
سیم لحیم مدل اکتیویتی وزن 250 گرم
444,960 تومان
اسفنج نسوز مدل RR5
اسفنج نسوز مدل RR5
21,000 تومان
پاک کننده نوک هویه سانشاین مدل SS-599B
پاک کننده نوک هویه سانشاین مدل SS-599B
113,000 تومان
نوک هویه 60 وات کد 002
نوک هویه 60 وات کد 002
26,000 تومان
ظرف مایعات مدل حجم 120 میلی لیتر
ظرف مایعات مدل حجم 120 میلی لیتر
43,000 تومان
سیم لحیم آریا مدل B.K 17
سیم لحیم آریا مدل B.K 17
21,870 تومان
اسفنج نسوز مدل VK b40
اسفنج نسوز مدل VK b40
64,750 تومان
 پایه هویه مدل U/10//3 همراه با روغن لحیم پیشگام و سیم لحیم
پایه هویه مدل U/10//3 همراه با روغن لحیم پیشگام و سیم لحیم
51,990 تومان
خمیر قلع سرنگی مدل 006
خمیر قلع سرنگی مدل 006
134,000 تومان
 پایه هویه مدل sf-2701 به همراه اسفنج نسوز
پایه هویه مدل sf-2701 به همراه اسفنج نسوز
74,050 تومان