فیلتر
کرامپون مدل  M2
کرامپون مدل M2
375,000 تومان
کارابین داگ کد YP-SIZE 4 مجموعه 5 عددی
کارابین داگ کد YP-SIZE 4 مجموعه 5 عددی
210,000 تومان
یخ خشک سفری مدل آیسان بسته 5 عددی
یخ خشک سفری مدل آیسان بسته 5 عددی
60,000 تومان
کرامپون مدل tag939 بسته 2 عددی
کرامپون مدل tag939 بسته 2 عددی
185,000 تومان
اسلینگ گریول مدل Alpine Ring
اسلینگ گریول مدل Alpine Ring
600,000 تومان
کرامپون کمپسور مدل Zipsin5 بسته 2 عددی
کرامپون کمپسور مدل Zipsin5 بسته 2 عددی
1,050,000 تومان
کارابین مدل TP-110
کارابین مدل TP-110
38,200 تومان
پودر سنگ نوردی دکلیف مدل POWER CRUNCH وزن 200 گرم
پودر سنگ نوردی دکلیف مدل POWER CRUNCH وزن 200 گرم
390,000 تومان
گیره طناب مدل RP-892 RD
گیره طناب مدل RP-892 RD
8,100,000 تومان
چرخ چمدان مدل 583 بسته 8 عددی
چرخ چمدان مدل 583 بسته 8 عددی
70,000 تومان
کارابین مدل  داگ کد YP-PICHI-SIZE6
کارابین مدل داگ کد YP-PICHI-SIZE6
44,470 تومان
بخاری مسافرتی مدل S110 طرح خوابیده
بخاری مسافرتی مدل S110 طرح خوابیده
220,000 تومان
کارابین سایمند مدل 3000 30KN
کارابین سایمند مدل 3000 30KN
1,210,000 تومان
بالش دورگردنی مدل TRA-BA
% 10
بالش دورگردنی مدل TRA-BA
162,500 تومان 180,000 تومان
کارابین مدل پیچ HMS.8
کارابین مدل پیچ HMS.8
48,000 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی ماری 10mm طول 10 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی ماری 10mm طول 10 متر
270,000 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد BLAW طول 10 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد BLAW طول 10 متر
408,500 تومان
اسلینگ مدل اسلینگ نگهدارنده پاشنه 2916
اسلینگ مدل اسلینگ نگهدارنده پاشنه 2916
76,000 تومان
کارابین مدل TP-1 بسته 3 عددی
کارابین مدل TP-1 بسته 3 عددی
108,500 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد RE10mm طول 10 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد RE10mm طول 10 متر
316,300 تومان
ابزار صعود پتزل مدل SIMPLE F2023
ابزار صعود پتزل مدل SIMPLE F2023
4,300,000 تومان
کارابین مدل داگ کد YP-SADEH-SIZE4
کارابین مدل داگ کد YP-SADEH-SIZE4
70,000 تومان
طناب صخره نوردی مدل 502 طول 8 متر
طناب صخره نوردی مدل 502 طول 8 متر
38,000 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی استاتیک WHG9mm طول 10 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی استاتیک WHG9mm طول 10 متر
378,500 تومان
کرامپون گریول مدل Spider Krampon As500B01G
% 14
کرامپون گریول مدل Spider Krampon As500B01G
2,998,000 تومان 3,500,000 تومان
اسلینگ مدل کشش دو تکه 2916
اسلینگ مدل کشش دو تکه 2916
79,840 تومان
کارابین مدل داگ کد YP-SIZE 5
کارابین مدل داگ کد YP-SIZE 5
60,000 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی استاتیک WHG9mm طول 30 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی استاتیک WHG9mm طول 30 متر
757,000 تومان
کرامپون مدل 01
کرامپون مدل 01
375,000 تومان
 برانکارد اضطراری مدل C111
برانکارد اضطراری مدل C111
450,000 تومان
ابزار نجات طرح ساعت مچی مدل Paracord Watch
ابزار نجات طرح ساعت مچی مدل Paracord Watch
195,000 تومان
کارابین گریول مدل Delta K5N Screw
کارابین گریول مدل Delta K5N Screw
1,650,000 تومان
گیره صخره نوردی مدل A-01 بسته 20 عددی
گیره صخره نوردی مدل A-01 بسته 20 عددی
1,330,000 تومان
کارابین داگ کد YP-SIZE 12
کارابین داگ کد YP-SIZE 12
190,000 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی ضد آفتاب T6 طول 10 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی ضد آفتاب T6 طول 10 متر
42,800 تومان
اسلینگ مدل دو قلایه 2916
اسلینگ مدل دو قلایه 2916
65,670 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد RE10mm طول 20 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد RE10mm طول 20 متر
565,000 تومان
کارابین مدل داگ کد YP-PICHI-SIZE8 مجموعه 5 عددی
کارابین مدل داگ کد YP-PICHI-SIZE8 مجموعه 5 عددی
350,000 تومان
کلاه کوهنوردی مدل SC-1290
کلاه کوهنوردی مدل SC-1290
48,800 تومان
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد RE8mm طول 8.5 متر
طناب صخره نوردی مدل ابریشمی کد RE8mm طول 8.5 متر
272,000 تومان