قلم بیضی نوک تخت ایران پتک مدل LD 3010 سایز 80 میلی متر
230000 تومان
قلم ساختمانی کد TM25سایز 25 سانتیمتر
54400 تومان
قلم ساختمانی نوک پهن مدل V-25 سایز 25 سانتیمتر
90000 تومان
قلم چهار شیار فنگدا مدل 14x250x22
95000 تومان
قلم چهار شیار بتن کن مدل 25T
63000 تومان
محافظ قلم ساختمانی ایران پتک مدل LA 251050
71740 تومان
قلم چهارشیار یونیک مدل 14X400MM سایز 40سانتی متر
157000 تومان
قلم چهار شیار فنگدا مدل 14x250x50 سایز 50 میلیمتر
139000 تومان
قلم بتن کن مدل الفنت کد YP-30-600-35MM
900000 تومان
قلم ساختمانی ایران پتک مدل LB 1310
199000 تومان
قلم چهار شیار یونیک کد 14x400x25 سایز 14 میلیمتر
210000 تومان
قلم چهار شیار کنزاکس مدل 14x250x25 سایز 25 سانتیمتر
105000 تومان
قلم چهار شیار فنگدا مدل 14x400x50 سایز 50 میلی متر
187000 تومان
قلم چهار شیار مدل YPT-1440025 سایز 400 میلی متر
128000 تومان
% 3
قلم موی نقاشی مدل Premium سایز 63.5 میلیمتر
56260 تومان 58000 تومان
قلم شش گوش تیوان مدل AT - 4025
203000 تومان
قلم تخریب چهار شیار کد T14 B سایز 250 میلی متر
200000 تومان
قلم چهار شیار دریل چکشی تخریبی کد 8848
63300 تومان
قلم پنج شیار SDS-Max مدل T40
142000 تومان
قلم ساختمانی طرح شش گوش کد 101 سایز 20 میلی متر
70000 تومان
% 30
قلم تخریب چهار شیار تام مدل 20.250 سایز 250 میلی متر بسته 3 عددی
420000 تومان 600000 تومان
قلم شش گوش چکش تخریب مدل 0810T
142000 تومان
قلم ساختمانی پنج شیار نوک تخت ونوس دی اس اچ مدل 163702 سایز 18 میلی متر
210000 تومان
قلم ساختمانی ایران پتک مدل LF 5010 سایز 10 میلیمتر
161000 تومان
% 30
قلم تخریب چهار شیار مدل نوک تیز کد 785 S
210000 تومان 300000 تومان
قلم چهار شیار بتن کن مدل 40T
140000 تومان
قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DT6821-QZ
1730000 تومان
قلم چهارشیار فاکس کد 14X400MM سایز 40 سانتی متر
128000 تومان
قلم ساختمانی شش گوش مدل YPROCK6-3041035 سایز 400 میلیمتر
830000 تومان
قلم بیضی نوک تخت ایران پتک مدل LA 3510 سایز 29 میلی متر
294000 تومان
% 22
قلم ساختمانی ایران پتک مدل LF 2010 سایز 9 میلیمتر
270000 تومان 346000 تومان
قلم بتن کن مدل الفنت کد YP-17-600MM
360000 تومان
قلم بتن کن شش گوش مدل الفنت کد YP-17-600-25MM
430000 تومان
قلم پنج شیار چکش تخریب مدل Berno
134000 تومان
قلم بتن کن مدل YPROCK180-1728025 سایز 280 میلی متر
240000 تومان
قلم ساختمانی داگ کد YP-25CM
170000 تومان
قلم شش گوش  فنگدا مدل 28x520x28 سایز 28 میلیمتر
1430000 تومان
قلم هشت گوش نوک تیز ایران پتک مدل LC 1310 سایز 16 میلی متر
145900 تومان
قلم چکش زانکو مدل ZST-1340
299000 تومان
قلم ساختمانی پنج شیار کنزاکس مدل 18x400x25 سایز 40 سانتیمتر
135000 تومان