% 9
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ3470A
12990000 تومان 14250000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل Xi SSD Core_i7_Supported
4875400 تومان
% 6
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ3470A Pro
15285000 تومان 16344690 تومان
% 4
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ3470C
11904000 تومان 12400000 تومان
% 5
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4570A Turbo
18275000 تومان 19280000 تومان
% 4
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4790A TurboPlus
23105000 تومان 24068800 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS-180 PRO GAMING REF
28194670 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل LT-480|8GB RAM-HDD500
5238000 تومان
% 7
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4570A Plus
14235000 تومان 15299000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل LT-590|16GB RAM-1000HDD-120SSD
7535570 تومان
% 4
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ6500A Plus
16886400 تومان 17590000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS235 9400f GTX1650 RGB
29600000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS-167 12400 GAMING REF
31450000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل Eco-i3 Ref 2019
4500000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS-178 PRO GAMING REF
25779030 تومان
% 8
کامپیوتر کامل تک زون مدل TZ4570C Pro
16575000 تومان 18008510 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل AVA intel h61 core i5 3470 REF
5500000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل Fa-Plus Gaminig 4490 Turbo
42998500 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل Eco Ref 2020
4800000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل Core i5-3470| RAM 8GB | HDD 1TB + SSD 128GB
9500000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل LT-180|16GB RAM-1TB-120SSD
8960000 تومان
% 6
کامپیوتر دسکتاپ فاطر مدل FSG-Advance2
119012980 تومان 126830000 تومان
% 7
کامپیوتر دسکتاپ فاطر مدل FSG-Trader2
109586690 تومان 118300000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل LT-620|6GB RAM-HDD500-SSD120
7230600 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS204 PRO 12400 2060 GAMING
49800000 تومان
% 18
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ9400F Pro
26325000 تومان 32199000 تومان
% 15
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4790C Plus
18030000 تومان 21100000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل FA2Gamini 4490
35330450 تومان
کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل Ari030gaming
19904610 تومان
% 7
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4570C
14040000 تومان 15040000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ  مدل XS205 PRO 12400 3050 GAMING
53543720 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS212 ECO REF 8G
5700000 تومان
% 4
کامپیوتر دسکتاپ مدل i3-12100F_H610_16G_1T+240G_16504G
30720000 تومان 32000000 تومان
% 6
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4570C Plus
14390000 تومان 15390000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS218 5600G Ryzen GAMING
37260000 تومان
کیس اسمبل شده کران تک مدل GEN12-i5321S2 VGA2GB
36401400 تومان
% 12
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ4790C TurboPlus
22320000 تومان 25348300 تومان
% 16
کامپیوتر دسکتاپ تک زون مدل TZ3770C Plus
15462000 تومان 18500000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ سادیتا مدل i3-R4-H500-S128
7100000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ مدل XS217 5600G 4TB Ryzen
26697000 تومان