فیلتر
انبر تورچ جوشکاری پی اند ام مدل 8389
انبر تورچ جوشکاری پی اند ام مدل 8389
2,250,000 تومان
الکترود جوشکاری يزد مدل YE 6013 وزن 600 گرم
% 4
الکترود جوشکاری يزد مدل YE 6013 وزن 600 گرم
70,080 تومان 73,000 تومان
الکترود جوشکاری میکا مدل E6013-3.2 وزن 5 کیلو گرم
الکترود جوشکاری میکا مدل E6013-3.2 وزن 5 کیلو گرم
470,000 تومان
شیشه ماسک جوشکاری کنزاکس مدل KWF109 بسته 5 عددی
شیشه ماسک جوشکاری کنزاکس مدل KWF109 بسته 5 عددی
56,500 تومان
نوار نیکل جوش باتری مدل ۲۷ میلیمتر طول ۱ متر
نوار نیکل جوش باتری مدل ۲۷ میلیمتر طول ۱ متر
111,000 تومان
الکترود جوشکاری سوپر نورین مدل Gh-2.5 وزن 0.5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری سوپر نورین مدل Gh-2.5 وزن 0.5 کیلوگرم
70,000 تومان
انبر اتصال جوشکاری مدل A5 مجموعه 4 عددی
انبر اتصال جوشکاری مدل A5 مجموعه 4 عددی
29,500 تومان
سیم جوش مدل AWS-EN 1044 کد 0p مجموعه پنج عددی
سیم جوش مدل AWS-EN 1044 کد 0p مجموعه پنج عددی
83,640 تومان
انبر جوشکاری مدل DI-800A
انبر جوشکاری مدل DI-800A
190,000 تومان
گچ صنعتی علامت زنی سما تولز مدل ST100 بسته 10 عددی
گچ صنعتی علامت زنی سما تولز مدل ST100 بسته 10 عددی
49,000 تومان
شیشه ماسک جوشکاری مدل SHM
شیشه ماسک جوشکاری مدل SHM
20,000 تومان
سیم جوش مدل آلومینیوم بسته 10 عددی
سیم جوش مدل آلومینیوم بسته 10 عددی
65,000 تومان
الکترود جوشکاری میکا سوپر کد 6014 وزن 5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری میکا سوپر کد 6014 وزن 5 کیلوگرم
470,000 تومان
نوار جوش باتری مدل نیکلی 100
% 15
نوار جوش باتری مدل نیکلی 100
33,150 تومان 39,000 تومان
الکترود جوشکاری نورین میکا مدل NM-2.5 وزن 333 گرم
الکترود جوشکاری نورین میکا مدل NM-2.5 وزن 333 گرم
53,500 تومان
الکترود جوشکاری میکا سوپر مدل Gh-3.2 وزن 1 کیلوگرم
الکترود جوشکاری میکا سوپر مدل Gh-3.2 وزن 1 کیلوگرم
111,000 تومان
فیش مادگی دستگاه جوش مدل S25  بسته 2 عددی
فیش مادگی دستگاه جوش مدل S25  بسته 2 عددی
142,000 تومان
انبر تورچ جوشکاری هارباکس مدل HST
% 2
انبر تورچ جوشکاری هارباکس مدل HST
1,113,180 تومان 1,135,900 تومان
انبر اتصال وینکس مدل EH2603 ظرفیت 300 آمپر
انبر اتصال وینکس مدل EH2603 ظرفیت 300 آمپر
157,900 تومان
الکترود جوشکاری نورین میکا مدل NM-2.5 وزن 444 گرم
الکترود جوشکاری نورین میکا مدل NM-2.5 وزن 444 گرم
54,000 تومان
شیشه ماسک جوشکاری اکو مدل Pa-13 بسته 3 عددی
% 3
شیشه ماسک جوشکاری اکو مدل Pa-13 بسته 3 عددی
32,980 تومان 34,000 تومان
لقمه اتو لوله سبز مدل M-20
لقمه اتو لوله سبز مدل M-20
66,000 تومان
الکترود جوشکاری میکا مدل m3.2  کد 6013 مجموعه 20 عددی
الکترود جوشکاری میکا مدل m3.2 کد 6013 مجموعه 20 عددی
72,000 تومان
نوار نیکل جوش باتری مدل 4 میلی متر طول 10 متر
نوار نیکل جوش باتری مدل 4 میلی متر طول 10 متر
95,900 تومان
سیم جوش مدل AWS-EN 1044 کد 0p مجموعه ده عددی
سیم جوش مدل AWS-EN 1044 کد 0p مجموعه ده عددی
146,750 تومان
الکترود جوشکاری میکا سوپر مدل Gh-3.2 وزن 1111 گرم
الکترود جوشکاری میکا سوپر مدل Gh-3.2 وزن 1111 گرم
117,000 تومان
ابزار تورچ جوشکاری مدل JB 1
ابزار تورچ جوشکاری مدل JB 1
1,600,000 تومان
انبر اتصال جوشکاری سپهر جوش مدل 600A
انبر اتصال جوشکاری سپهر جوش مدل 600A
154,000 تومان
الکترود جوشکاری میکا سوپر مدل Gh-3.2 وزن 1025 گرم
الکترود جوشکاری میکا سوپر مدل Gh-3.2 وزن 1025 گرم
106,800 تومان
 مانومتر اکسیژن گسبار مدل PRO
مانومتر اکسیژن گسبار مدل PRO
948,000 تومان
الکترود جوشکاری نورین مدل 2.5 وزن 2.5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری نورین مدل 2.5 وزن 2.5 کیلوگرم
348,910 تومان
سیم جوش مدل آلومینیوم کد 01 بسته 30 عددی
سیم جوش مدل آلومینیوم کد 01 بسته 30 عددی
190,000 تومان
شیشه ماسک جوشکاری مدل w10 بسته 5 عددی
شیشه ماسک جوشکاری مدل w10 بسته 5 عددی
12,980 تومان
سیم جوش الکترود میکا مدل ELM3  وزن 5 کیلوگرم
سیم جوش الکترود میکا مدل ELM3 وزن 5 کیلوگرم
500,000 تومان
فیش نری و مادگی دستگاه جوش سپهر جوش مدل SNM25
فیش نری و مادگی دستگاه جوش سپهر جوش مدل SNM25
83,920 تومان
شیشه ماسک جوشکاری سامکو مدل YPM-05 بسته 5 عددی
شیشه ماسک جوشکاری سامکو مدل YPM-05 بسته 5 عددی
110,000 تومان
انبر اتصال جوشکاری سپهر جوش مدل 300A
انبر اتصال جوشکاری سپهر جوش مدل 300A
80,000 تومان
شیشه ماسک جوشکاری مدل آتا مجموعه 4 عددی
شیشه ماسک جوشکاری مدل آتا مجموعه 4 عددی
30,000 تومان
الکترود جوشکاری الکترود میکا مدل E6013-3.2 وزن 5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری الکترود میکا مدل E6013-3.2 وزن 5 کیلوگرم
459,900 تومان
شیشه ماسک جوشکاری مدل WIPEX SHADE NO.9
شیشه ماسک جوشکاری مدل WIPEX SHADE NO.9
23,000 تومان