فیلتر
 بست کمربندی مدل 100S بسته 100 عددی
بست کمربندی مدل 100S بسته 100 عددی
30,000 تومان
نظم دهنده سیم مدلs120 بسته 20 عددی
نظم دهنده سیم مدلs120 بسته 20 عددی
32,550 تومان
سلفون بسته بندی کد 1000MM رول 1000 متری
سلفون بسته بندی کد 1000MM رول 1000 متری
160,000 تومان
 پلاستیک حرارتی مدل 20 رول 10 متری
پلاستیک حرارتی مدل 20 رول 10 متری
69,400 تومان
پایه بست کمربندی مدل TPM2 بسته 100 عددی
پایه بست کمربندی مدل TPM2 بسته 100 عددی
58,200 تومان
بست کمربندی فروزش مدل F20 سایز 20 سانتی متر بسته 100 عددی
بست کمربندی فروزش مدل F20 سایز 20 سانتی متر بسته 100 عددی
58,500 تومان
پلاستیک حرارتی مدل شیرینگ 10 - بسته 10 متر طولی
پلاستیک حرارتی مدل شیرینگ 10 - بسته 10 متر طولی
36,000 تومان
بست کمربندی مدل 20 بسته 100 عددی
بست کمربندی مدل 20 بسته 100 عددی
43,000 تومان
کارتن بسته بندی مدل T1 بسته 60 عددی
کارتن بسته بندی مدل T1 بسته 60 عددی
154,000 تومان
بست کمربندی فروزش مدل F10 سایز 10 سانتی متر بسته 100 عددی
بست کمربندی فروزش مدل F10 سایز 10 سانتی متر بسته 100 عددی
27,860 تومان
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-200IC سایز 20سانتی متری
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-200IC سایز 20سانتی متری
76,000 تومان
سلفون بسته بندی کد 4488100 رول 100 متری
سلفون بسته بندی کد 4488100 رول 100 متری
77,700 تومان
نخ پلمپ مدل NP7in500 بسته 500 عددی
نخ پلمپ مدل NP7in500 بسته 500 عددی
34,230 تومان
بست کمربندی پلاستیکی روزا کد RZ100 بسته 100عددی
% 10
بست کمربندی پلاستیکی روزا کد RZ100 بسته 100عددی
27,980 تومان 31,000 تومان
کارتن اسباب کشی مدل 60x40x40T5 بسته 5 عددی
کارتن اسباب کشی مدل 60x40x40T5 بسته 5 عددی
388,000 تومان
کارتن اسباب کشی مدل 60x40x40T10 بسته 10 عددی
کارتن اسباب کشی مدل 60x40x40T10 بسته 10 عددی
670,000 تومان
سلفون بسته بندی مدل استرچ صنعتی عرض 50 سانتی متر طول 600 متر
سلفون بسته بندی مدل استرچ صنعتی عرض 50 سانتی متر طول 600 متر
205,000 تومان
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-200M سایز 20 سانتی متری
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-200M سایز 20 سانتی متری
48,900 تومان
نایلون حباب دار ضربه گیر مدل  hp001 طول 50 متر
نایلون حباب دار ضربه گیر مدل hp001 طول 50 متر
250,000 تومان
پلاستیک حرارتی مدل شیرینگ 30 - بسته 10 متر طولی
پلاستیک حرارتی مدل شیرینگ 30 - بسته 10 متر طولی
92,900 تومان
بست کمربندی فروزش مدل F30 بسته 100 عددی
بست کمربندی فروزش مدل F30 بسته 100 عددی
79,890 تومان
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-300IC
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-300IC
80,450 تومان
بست کمربندی مدل 150S بسته 100 عددی
بست کمربندی مدل 150S بسته 100 عددی
45,500 تومان
بست کمربندی مدل 200S بسته 100 عددی
بست کمربندی مدل 200S بسته 100 عددی
53,300 تومان
تشتک زن پرس درب شیشه
تشتک زن پرس درب شیشه
1,195,000 تومان
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-100M
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-100M
30,490 تومان
پلاستیک حبابدار ضربه گیر کد 1008 رول عرض 50 سانتیمتر در طول 20 متر
پلاستیک حبابدار ضربه گیر کد 1008 رول عرض 50 سانتیمتر در طول 20 متر
117,000 تومان
طناب بسته بندی مدل کنفی K7mm طول 50 متر
طناب بسته بندی مدل کنفی K7mm طول 50 متر
244,900 تومان
پلاستیک شیرینگ حرارتی مدل MKT کد 20 رول 10 متری
پلاستیک شیرینگ حرارتی مدل MKT کد 20 رول 10 متری
90,200 تومان
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-200 بسته  100 عددی
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-200 بسته  100 عددی
59,500 تومان
دستگاه سلفون کش دونارو مدل 40cm
% 6
دستگاه سلفون کش دونارو مدل 40cm
220,000 تومان 235,000 تومان
بست کمربندی مدل D2 بسته 100 عددی
بست کمربندی مدل D2 بسته 100 عددی
28,550 تومان
بست کمربندی ام اس تی مدل MS-100Y بسته 100 عددی
بست کمربندی ام اس تی مدل MS-100Y بسته 100 عددی
29,860 تومان
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-150 بسته 100 عددی
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-150 بسته 100 عددی
34,800 تومان
بست کمربندی مدل 300M بسته 100 عددی
بست کمربندی مدل 300M بسته 100 عددی
75,210 تومان
بست کمربندی مدل BS100-10 مجموعه 100 عددی
بست کمربندی مدل BS100-10 مجموعه 100 عددی
28,000 تومان
نایلون حباب دار ضربه گیر مدل 50 سانتی متری رول 15 متری
نایلون حباب دار ضربه گیر مدل 50 سانتی متری رول 15 متری
90,000 تومان
طناب بسته بندی مدل کنفی K7mm طول 5 متر
طناب بسته بندی مدل کنفی K7mm طول 5 متر
18,800 تومان
کارتن اسباب کشی مدل EH__50x30x35 بسته 10 عددی
% 2
کارتن اسباب کشی مدل EH__50x30x35 بسته 10 عددی
294,000 تومان 300,000 تومان
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-250I بسته100عددی
بست کمربندی ان اس اس مدل CM-250I بسته100عددی
64,820 تومان