فیلتر
پد بی اختیاری ادرار مردانه تافته مدل High Absorption بسته 5 عددی
% 16
پد بی اختیاری ادرار مردانه تافته مدل High Absorption بسته 5 عددی
36,400 تومان 43,500 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال چسبی اوونی مدل Medium بسته بندی 10 عددی سایز L
پوشینه چسبی بزرگسال چسبی اوونی مدل Medium بسته بندی 10 عددی سایز L
240,000 تومان
پد بی اختیاری ادرار مردانه تافته مدل High Absorption بسته 4 عددی
پد بی اختیاری ادرار مردانه تافته مدل High Absorption بسته 4 عددی
160,000 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال چسبی اوونی مدل 01  سایز بزرگ بسته 8 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال چسبی اوونی مدل 01  سایز بزرگ بسته 8 عددی
248,000 تومان
پوشینه بزرگسال هلپر مدل Elderly Protective بسته 1 عددی
% 20
پوشینه بزرگسال هلپر مدل Elderly Protective بسته 1 عددی
216,000 تومان 270,000 تومان
پوشک چسبی بزرگسال اوونی مدل 01 سایز بزرگ بسته 8 عددی
پوشک چسبی بزرگسال اوونی مدل 01 سایز بزرگ بسته 8 عددی
240,000 تومان
پوشینه بزرگسال هلپر مدل medium
پوشینه بزرگسال هلپر مدل medium
200,000 تومان
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7413 سایز لارج بسته 10 عددی
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7413 سایز لارج بسته 10 عددی
266,060 تومان
پوشک بزرگسال کانفی مدل Pa7406 سایز مدیوم بسته 10 عددی
% 4
پوشک بزرگسال کانفی مدل Pa7406 سایز مدیوم بسته 10 عددی
234,500 تومان 245,000 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف سایز بزرگ بسته 14 عددی
% 10
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف سایز بزرگ بسته 14 عددی
297,800 تومان 330,900 تومان
پوشک چسبی بزرگسال کانفی مدل 01 سایز بزرگ بسته 10 عددی
پوشک چسبی بزرگسال کانفی مدل 01 سایز بزرگ بسته 10 عددی
237,070 تومان
پوشک بزرگسال کانفی کد Pr7413.3 سایز لارج بسته 3 عددی
% 7
پوشک بزرگسال کانفی کد Pr7413.3 سایز لارج بسته 3 عددی
749,800 تومان 810,000 تومان
پوشک بزرگسال اوونی مدل 01M سایز متوسط بسته 10عددی
پوشک بزرگسال اوونی مدل 01M سایز متوسط بسته 10عددی
236,500 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف سایز کوچک بسته 18 عددی
% 10
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف سایز کوچک بسته 18 عددی
297,800 تومان 330,900 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال چسبی جولی مدل Medium بسته بندی 10 عددی سایز متوسط
پوشینه چسبی بزرگسال چسبی جولی مدل Medium بسته بندی 10 عددی سایز متوسط
250,400 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف سایز متوسط بسته 16 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف سایز متوسط بسته 16 عددی
330,990 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال جولی مدل M سایز متوسط مجموعه 4 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال جولی مدل M سایز متوسط مجموعه 4 عددی
1,150,000 تومان
پوشک بزرگسال کانفی مدل Pa7437 سایز مدیوم بسته 20 عددی
پوشک بزرگسال کانفی مدل Pa7437 سایز مدیوم بسته 20 عددی
442,100 تومان
پوشک بزرگسال کانفی کد Pr7420 سایز ایکس لارج بسته 10 عددی
پوشک بزرگسال کانفی کد Pr7420 سایز ایکس لارج بسته 10 عددی
309,600 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال جولی کد 02 سایز بزرگ مجموعه 2 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال جولی کد 02 سایز بزرگ مجموعه 2 عددی
469,300 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف مدل 01 سایز بزرگ مجموعه 3 عددی به همراه دستمال مرطوب
پوشینه چسبی بزرگسال ایزی لایف مدل 01 سایز بزرگ مجموعه 3 عددی به همراه دستمال مرطوب
1,260,000 تومان
پوشك بزرگسال كانفي کد 001 سایز medium بسته 20 عددي
% 4
پوشك بزرگسال كانفي کد 001 سایز medium بسته 20 عددي
478,000 تومان 499,000 تومان
پوشک بزرگسالان کانفی کد Pa7444 سایز لارج  بسته 20 عددی
پوشک بزرگسالان کانفی کد Pa7444 سایز لارج بسته 20 عددی
487,500 تومان
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7390 سایز ایکس لارج بسته 30 عددی
% 12
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7390 سایز ایکس لارج بسته 30 عددی
995,000 تومان 1,128,000 تومان
 پوشینه چسبی بزرگسال اوونی کد 01 سایز متوسط مجموعه 6 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال اوونی کد 01 سایز متوسط مجموعه 6 عددی
1,440,000 تومان
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7444  سایز لارج مجموعه 3 عددی
% 11
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7444 سایز لارج مجموعه 3 عددی
1,338,000 تومان 1,495,000 تومان
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7406 سایز مدیوم مجموعه 3 عددی
% 6
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7406 سایز مدیوم مجموعه 3 عددی
687,000 تومان 730,000 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال جولی کد 01 سایز بزرگ مجموعه 6 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال جولی کد 01 سایز بزرگ مجموعه 6 عددی
1,480,000 تومان
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7451 سایز ایکس لارج مجموعه 3 عددی
% 14
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7451 سایز ایکس لارج مجموعه 3 عددی
1,649,000 تومان 1,910,000 تومان
پوشک بزرگسال  کانفی کد Pr7420.2 سایز ایکس لارج مجموعه 2 عددی
% 15
پوشک بزرگسال کانفی کد Pr7420.2 سایز ایکس لارج مجموعه 2 عددی
695,000 تومان 819,400 تومان
پوشینه بزرگسال اتندز مدل M9 سایز متوسط بسته 28 عددی
% 12
پوشینه بزرگسال اتندز مدل M9 سایز متوسط بسته 28 عددی
941,600 تومان 1,070,000 تومان
پوشینه چسبی بزرگسال اوونی مدل 01 سایز بزرگ مجموعه 6 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال اوونی مدل 01 سایز بزرگ مجموعه 6 عددی
1,390,000 تومان
پوشینه بزرگسال هلپر مدل small
پوشینه بزرگسال هلپر مدل small
ناموجود
پوشینه چسبی بزرگسال پاراسل کد 01 سایز بزرگ بسته 10 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال پاراسل کد 01 سایز بزرگ بسته 10 عددی
ناموجود
پوشک بزرگسال کانفی مدل Large بسته 30 عددی
پوشک بزرگسال کانفی مدل Large بسته 30 عددی
ناموجود
پوشینه چسبی بزرگسال پاراسل سایز بزرگ بسته 12 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال پاراسل سایز بزرگ بسته 12 عددی
ناموجود
پوشینه بزرگسال ایزی لایف مدل 01 سایز کوچک مجموعه 6 عددی
پوشینه بزرگسال ایزی لایف مدل 01 سایز کوچک مجموعه 6 عددی
ناموجود
پوشینه چسبی بزرگسال پاراسل سایز متوسط بسته 10 عددی
پوشینه چسبی بزرگسال پاراسل سایز متوسط بسته 10 عددی
ناموجود
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7437 سایز مدیوم مجموعه 3 عددی
پوشک بزرگسال کانفی کد Pa7437 سایز مدیوم مجموعه 3 عددی
ناموجود
پوشینه بزرگسال ایزی لایف کد 01 سایز متوسط مجموعه 6 عددی
پوشینه بزرگسال ایزی لایف کد 01 سایز متوسط مجموعه 6 عددی
ناموجود